Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Антикорупційна діяльність

Антикорупційна діяльність                                                                                                                               в Закладі дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

Заклад дошкільної освіти – це місце, де діти проводять багато часу, тому важливо, щоб воно було вільним від корупції.

Антикорупційна діяльність в ЗДО включає:

 • Профілактичні заходи:
  • Роз'яснення працівникам ЗДО про неприпустимість корупції.
  • Навчання дітей основам антикорупційної поведінки.
  • Створення атмосфери нетерпимості до корупції в ЗДО.
 • Заходи щодо виявлення корупції:
  • Створення каналів для повідомлення про корупційні правопорушення.
  • Проведення перевірок за повідомленнями про корупцію.
  • Розслідування корупційних правопорушень.
 • Заходи щодо реагування на корупцію:
  • Притягнення до відповідальності осіб, винних у корупції.
  • Відшкодування завданих корупцією збитків.
  • Вжиття заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому.

 

 

 

 

Закон України "Про запобігання корупції"

Прийнятий 14 жовтня 2014 року

Цей закон визначає:

 • Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні.
 • Зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів.
 • Правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Основні положення закону:

 • Визначення корупції та пов'язаних з нею понять.
 • Встановлення суб'єктів відповідальних за запобігання та протидію корупції.
 • Визначення превентивних заходів щодо запобігання корупції, таких як:
  • Декларування майна, доходів, витрат та зобов'язань фінансового характеру.
  • Перевірка достовірності інформації, поданої у деклараціях.
  • Конфлікт інтересів.
  • Етична поведінка.
 • Створення антикорупційних органів:
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
  • Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
 • Визначення відповідальності за корупційні правопорушення.

Останні зміни до закону:

 • 5 січня 2023 року було внесено зміни, які:
  • Розширили коло суб'єктів декларування.
  • Посилили відповідальність за недекларування або несвоєчасне декларування.
  • Ввели нові антикорупційні заходи, такі як:
   • Моніторинг способу життя.
   • Відкриті реєстри бенефіціарних власників.

Де можна ознайомитися з текстом закону:

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ЗДО №11 «Чебурашка»)

 

НАКАЗ

12.03.2024

 

 

м. Покровськ

№ 25

Про призначення уповноваженої особи з питань

запобігання та виявлення корупції у ЗДО №11

«Чебурашка» Покровської міської ради Донецької

області.

 

   Згідно зі статтею 131 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Наказом НАЗК 27.05.2021 № 277/21 (із змінами), враховуючи лист Покровської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 01.02.2024 3вх.01-19-0234, на виконання наказу відділу освіти Покровської міської ради Донецької області від 02.02.2024 №50 «Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у закладах освіти Покровської міської ради Донецької області», з метою дотримання вимог чинного законодавства, підвищення ефективності здійснення заходів у сфері запобігання та протидії корупції,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Призначити Кісильову Олесю Василівну, вихователя закладу дошкільної освіти мовленнєвої групи уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Закладі дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області.
 2. Вважати наказ від 05.02.2024 року №20 «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у ЗДО №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області таким, що втратив чинність.
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ЗДО №11                                                      

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ЗДО №11 «Чебурашка»)

 

НАКАЗ

12.03.2024

 

 

м. Покровськ

№ 26

 Про затвердження Положення про уповноважену

 особу з питань запобігання та виявлення корупції

 Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

 Покровської міської ради Донецької області.

 

      Згідно зі статтями 53,12, 131 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Наказом НАЗК 27.05.2021 № 277/21 (із змінами), з метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії корупції

   

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області (додаток 1)

 

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ЗДО №11                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 1

                                                                                     до наказу від 12.03.2024 №26

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

 

Загальні положення

Це Положення визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області (далі – уповноважена особа).

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі–Закон).

Уповноважена особа може визначатися шляхом покладення на одного з працівників Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області функцій уповноваженої особи відповідно до частини першої статті 13-1 Закону.

Визначення працівника Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області уповноваженою особою не повинно призводити до реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з виконанням таким працівником повноважень уповноваженої особи.

Керівник Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області (далі – ЗДО№11) забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання в її роботу.

Втручання в діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.

У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена керівником ЗДО №11.

Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, установлених законом.

 

Основні завдання, функції та права уповноваженої особи

Основними завданнями уповноваженої особи є:

 • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ЗДО№11, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику ЗДО№11 відповідних пропозицій;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника ЗДО№11 та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;
 • здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
 • нформування керівника ЗОДО№11 Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

 • розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції в ЗДО№11;
 • надає працівникам ЗДО№11 методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в ЗДО№11;
 • взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших підприємств/установ/організацій, органів державної влади, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
 • за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого наступного за звітним року, за формою згідно з додатком до цього Типового положення;
 • у разі зміни структури, штатної чисельності контактних даних, а також керівника уповноваженої особи повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів;
 • організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності ЗДО№11, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить керівнику ЗДО№11 пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;
 • забезпечує підготовку антикорупційної програми ЗДО№11, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;
 • здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї;
 • щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою ЗДО№11;
 • візує проєкти актів з основної діяльності, адміністративно- господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;
 • вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує керівника ЗДО№11 та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;
 • надає працівникам ЗДО№11, отримувачам освітніх послуг методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;
 • організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;
 • здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • інформує керівника ЗДО№11, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками ЗДО№11;
 • здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання ЗДО№11 вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону;
 • повідомляє у письмовій формі керівника ЗДО№11 про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками ЗДО№11 з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 65-1 Закону;
 • у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником ЗДО№11 корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;
 • організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;
 • інформує Національне агентство у разі ненаправлення керівником ЗДО№11 засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 • веде облік працівників ЗДО№11 притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
 • здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

 

Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:

 • мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є ЗДО№11, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;
 • інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);
 • здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;
 • викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі керівника, заступників керівника ЗДО№11;
 • звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
 • вносити керівнику ЗДО№11 подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЗДО№11, винних у порушенні Закону;
 • виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;
 • отримувати від посадових  осіб та працівників ЗДО№11 письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;
 • брати участь та проводити для працівників ЗДО№11 внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;
 • надсилати за підписом уповноваженої особи запити, з метою отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань;
 • ініціювати перед керівником ЗДО№11 питання проведення перевірки стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції в ЗДО№11;
 • проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів ЗДО№11 і надавати інформацію про них керівникові ЗДО№11;
 • вести листування з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;
 • надавати на розгляд керівника ЗДО№11 пропозиції щодо удосконалення роботи уповноваженої особи.

 

Співпраця та організація роботи

Уповноважена особа:

 • забезпечує взаємодію з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції інших підприємств/установ/організацій, а також органів державної влади;
 • організовує розробку проєктів актів та інших організаційно- розпорядчих документів з питань, що належать до її компетенції, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

- підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками ЗДО№11, в тому числі керівником ЗДО№11 ;

-  забезпечує належне виконання покладених на неї завдань.

Уповноважена особа підзвітна та підконтрольний керівникові ЗДО№11.

Уповноважена особа відповідальна за реалізацію повноважень із захисту викривачі

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ЗДО №11 «Чебурашка»)

 

НАКАЗ

28.03.2024

 

 

м. Покровськ

№ 30

Про затвердження Антикорупційної програми

Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

Покровської міської ради Донецької області.

 

Згідно зі статтями 11,12,63 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, відповідно до Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженого Наказом НАЗК 10.12.2021 № 794/21 (із змінами), з метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії корупції

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Антикорупційну програму Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області. (додаток 1)
 2. Ввести в дію Антикорупційну програму Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області.
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ЗДО №11                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток 1

                                                                                 до наказу від 28.03.2024 №30

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

Покровської міської ради Донецької області

на 2024-2026 рр.

 

Преамбула

 

 

-

Цією Антикорупційною програмою (далі – Програма) Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області (далі – ЗДО №11), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, для заохочення використання добросовісної комерційної практики, а також в інтересах, зокрема, але не виключно, своїх засновників, працівників, ділових партнерів, клієнтів проголошує, що її засновники (учасники), органи управління, посадові особи та працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Програмою.

ЗДО №11 заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

 

І. Загальні положення

1. Мета та сфера застосування

Метою цієї Програми є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ЗДО №11 вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик.

Ця Програма встановлює комплекс заходів (правил, стандартів і процедур) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності ЗДО №11, не менший за обсягом та змістом ніж передбачений Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Заходи щодо запобігання, виявлення та усунення або мінімізації корупційних ризиків визнаються пріоритетними у діяльності ЗДО №11.

Ця Програма є обов’язковою для виконання  керівником і працівниками ЗДО №11.

Ця Програма застосовується у всіх сферах діяльності ЗДО №11, у тому числі у відносинах із офіційними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

Положення щодо обов’язковості дотримання та виконання цієї Програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО №11 та посадових інструкцій.

Цю Програму затверджено наказом завідувача ЗДО №11 після її обговорення з  працівниками ЗДО №11.

 

-

Текст цієї Програми наявний у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб усіх рівнів, органів управління, представників ЗДО №11.

 

2. Відповідальне лідерство, ділова репутація та доброчесність

Завідувач ЗДО №11 бере на себе зобов’язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників ЗДО №11 нульову толерантність до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації ЗДО №11.

Завідувач ЗДО №11 бере на себе зобов’язання демонструвати лідерство та відповідальність стосовно:

 • дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • забезпечення належного впровадження, ефективного функціонування, періодичного аналізу, своєчасного перегляду та удосконалення системи запобігання та протидії корупції в ЗДО №11 з метою належного реагування на корупційні ризики в діяльності ЗДО №11;
 • поширення культури нульової толерантності до корупції у всіх сферах діяльності ЗДО №11;
 • призначення на посаду особи, відповідальної за реалізацію цієї Програми (далі - Уповноважений), забезпечення її належними матеріальними та організаційними умовами праці, сприяння виконанню Уповноваженим завдань та функцій, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою, забезпечення незалежності діяльності Уповноваженого;
 • заохочення посадових осіб усіх рівнів до демонстрації лідерства в запобіганні та протидії корупції у межах їх повноважень;
 • спрямування працівників на підтримку антикорупційної політики ЗДО №11 та здійснення особистого внеску в результативність системи запобігання та протидії корупції;
 • інформування про політику запобігання та протидії корупції як всередині ЗДО №11, так і у взаємовідносинах з офіційними особами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними  особами;
 • забезпечення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
 • дотримання прав та гарантій захисту викривачів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
 • своєчасного та належного реагування відповідно до закону на факти вчинення (можливого вчинення) корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками ЗДО №11.

Норми професійної етики

Завідувач ЗДО №11, Уповноважений та працівники ЗДО №11 під час виконання своїх посадових (договірних) обов’язків:

 • неухильно додержуються загальновизнаних етичних норм поведінки;
 • толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб;
 • діють, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
 • не розголошують і не використовують конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових (договірних) обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
 • компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують посадові (договірні) обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, та не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна ЗДО №11.

 

Завідувач, Уповноважений, працівники ЗДО №11 утримуються від явно злочинних дій, рішень та доручень та вживають заходів щодо скасування таких рішень і доручень.

Уповноважений та працівники ЗДО №11 зобов’язані утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, які є явно злочинними.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними,  Уповноважений, працівник ЗДО №11 повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосередньо завідувача ЗДО №11, або його засновників та Уповноваженого.

Уповноваженого, працівника не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з відмовою від виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними.

Працівники ЗДО №11, Уповноважений не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за відмову від участі в корупційних діяннях, навіть якщо така відмова може призвести до втрати ЗДО №11 конкурентної переваги або потенційної вигоди.

 

Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих  йому працівників

1.Загальні положення

Правовий статут Уповноваженого визначається Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою.

Уповноважений призначається

-

завідувачем ЗДО №11, він підпорядкований, підзвітний та підконтрольний завідувачу ЗДО №11.

Вимоги до особи, яка може бути призначеною Уповноваженим, встановлюються Законом України «Про запобігання корупції».

 

-

Функції Уповноваженого можуть бути знято з Уповноваженого достроково у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» за ініціативи завідувача ЗДО №11 або  його засновників за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції у встановленому порядку.

До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати за згодою завідувача ЗДО №11, інших працівників ЗДО №11 шляхом надання їм усних та письмових доручень та здійснення контролю за їх виконанням.

2. Обов’язки та права Уповноваженого

Обов’язки Уповноваженого:

 • виконувати свої обов’язки неупереджено;
 • організовувати підготовку, розробляти і подавати на затвердження завідувачу внутрішні документи ЗДО №11 з питань формування та реалізації цієї Програми;
 • організовувати проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ЗДО №11;
 • забезпечувати взаємодію і координацію між працівниками ЗДО №11 щодо підготовки, виконання та контролю за виконанням заходів, передбачених цією Програмою;
 • надавати засновникам, завідувачу, працівникам ЗДО №11 роз’яснення та індивідуальні консультації, пов’язані з реалізацією цієї Програми та виконанням вимог антикорупційного законодавства;
 • надавати працівникам ЗДО №11 методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів, проводити навчання з цих питань;
 • забезпечувати інформування громадськості про здійснювані ЗДО №11 заходи із запобігання корупції;
 • організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЗДО №11 з питань запобігання та протидії корупції;
 • регулярно, не менше ніж один раз на 2 роки, підвищувати свою кваліфікацію, ініціювати перед завідувачем ЗДО №11 питання щодо проходження свого професійного навчання (підвищення кваліфікації);
 • вживати заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню, інформувати завідувача ЗДО №11 про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • брати участь у процедурах добору працівників ЗДО №11, зокрема шляхом ініціювання, організації, проведення перевірок кандидатів на посади;
 • перевіряти на наявність корупційних ризиків та погоджувати платежі і витрати, пов’язані з благодійною та спонсорською діяльністю, здійсненням внесків на підтримку політичних партій;
 • перевіряти на наявність корупційних ризиків та погоджувати (візувати) проєкти організаційно-розпорядчих документів, правочинів ЗДО №11;
 • організовувати роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
 • отримувати та організовувати розгляд і перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
 • брати участь у проведенні внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з цією Програмою;
 • інформувати завідувача ЗДО №11 або засновників про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ЗДО №11;
 • у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками ЗДО №11 ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції;
 • організовувати роботу та брати участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • здійснювати співпрацю з викривачами, забезпечувати дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
 • інформувати викривачів про їхні права та обов’язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», а також про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування повідомленої ними інформації;
 • інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції у разі ненаправлення завідувачем ЗДО №11 засвідченої паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • забезпечувати формування і ведення реєстрів:
 • працівників ЗДО №11, притягнутих до відповідальності за порушення вимог цієї Програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
 • проведених згідно з цією Програмою перевірок ділових партнерів, перевірок кандидатів на посаду, перевірок у процедурах злиття та поглинання (приєднання);
 • проведених згідно з цією Програмою внутрішніх розслідувань;
 • повідомлень про конфлікт інтересів, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», порушення вимог цієї Програми;
 • ділової гостинності та подарунків;
 • забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням цієї Програми, антикорупційного законодавства;
 • проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених цією Програмою;

забезпечувати підготовку звіту про стан виконання цієї Програми;

 • брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
 • виконувати інші посадові обов’язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», цією Програмою, внутрішніми документами Центру, прийнятими  на виконання Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми, зокрема ті, що спрямовані на розгляд повідомлень викривачів та забезпечення дотримання їхніх прав і гарантій захисту.

Права Уповноваженого:

 • отримувати від органів управління та членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників ЗДО №11 усні та письмові пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень і заборон, а також з інших питань, які стосуються виконання цієї Програми;
 • викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі завідувача ЗДО №11;
 • мати з урахуванням обмежень, встановлених законом, доступ до документів та інформації, розпорядником яких є ЗДО №11, які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, робити чи отримувати їх копії;
 • здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про доступ до персональних даних;
 • отримувати доступ до складських, виробничих та інших приміщень ЗДО №11 у разі необхідності проведення антикорупційних заходів;
 • отримувати доступ до наявних в ЗДО №11 електронних засобів зберігання і обробки даних, які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на паперовому носії;
 • підписувати та направляти інформаційні запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, для отримання від них інформації та матеріалів, безпосередньо пов’язаних з виконанням обов’язків Уповноваженого;
 • підписувати та направляти листи до Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції із повідомленнями про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
 • звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
 • виконувати інші визначені Законом України «Про запобігання корупції» повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;
 • ініціювати проведення перевірок з підстав, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою;
 • ініціювати проведення внутрішніх розслідувань у зв’язку з можливим порушенням Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми;
 • вносити завідувачу ЗДО №11 подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми;
 • брати участь у засіданнях робочих груп та комісій ЗДО №11 з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;
 • ініціювати проведення нарад з питань запобігання та виявлення корупції, виконання цієї Програми;
 • залучати до виконання своїх повноважень за згодою завідувача ЗДО №11, працівників ЗДО №11;
 • надавати на розгляд завідувач ЗДО №11 пропозиції щодо удосконалення роботи Уповноваженого;
 • звертатися до засновників, завідувача ЗДО №11 з питань реалізації своїх повноважень та виконання посадових обов’язків;
 • інші права, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», цією Програмою, іншими внутрішніми документами ЗДО №11.

Гарантії незалежності

 Здійснення Уповноваженим своїх функцій в ЗДО №11 є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку завідувача ЗДО №11, працівників, ділових партнерів ЗДО №11, а також інших осіб не допускається.

Під втручанням слід розуміти:

 • відмову в наданні Уповноваженому інформації, документів, доступу до інформації та документів, право на отримання яких має Уповноважений;
 • будь-який вплив на прийняття Уповноваженим рішень та вчинення дій, який здійснюється поза межами повноважень органу управління/особи, що вчиняє вплив, передбачених законодавством, статутом ЗДО №11, рішеннями або внутрішніми документами ЗДО №11, наприклад, надання вказівок щодо змісту висновків, які мають бути здійснені Уповноваженим за результатами перевірки ділових партнерів; щодо кола осіб-суб’єктів декларування, повідомлення про факти несвоєчасного подання декларацій якими не можуть бути направлені до Національного агентства з питань запобігання корупції тощо);
 • дії/бездіяльність, які спричиняють обмеження або порушення прав Уповноваженого (наприклад, необґрунтована відмова у наданні щорічної відпустки за графіком; необґрунтована відмова у направленні для проходження навчання/підвищення кваліфікації, передбаченого відповідним планом-графіком; необґрунтоване обмеження розміру або невиплата заохочувальних та компенсаційних виплат, передбачених трудовим та колективним договорами, тощо);
 • дії/бездіяльність, які перешкоджають виконанню посадових обов’язків Уповноваженим (наприклад, безпідставне направлення Уповноваженого у відрядження з відривом від робочого місця; необґрунтоване позбавлення Уповноваженого доступу до робочого місця, персонального комп’ютера; безпідставне вилучення документів, які зберігаються в Уповноваженого; незабезпечення Уповноваженого матеріальними
 • ресурсами, необхідними для виконання покладених на нього завдань, ненадання доступу до системи діловодства ЗДО №11, засобів зв’язку тощо);
 • покладення на Уповноваженого обов’язків, надання доручень з питань, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції» і цією Програмою, та обмежують виконання ним посадових обов’язків.

Уповноважений не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку засновників, завідувача ЗДО №11,  іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати, відмова від продовження трудового договору тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку зі здійсненням антикорупційних заходів, виявленням та повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

До негативних заходів впливу також належать формально правомірні рішення і дії засновників, завідувача ЗДО №11, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників, керівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до Уповноваженого у подібних ситуаціях (за подібних обставин) раніше.

 

-

Застосування до Уповноваженого дисциплінарних стягнень здійснюється за попередньою згодою органу, до сфери управління якого належить ЗДО №11.

 

-

Відсторонення завідувачем ЗДО №11 Уповноваженого від виконання функцій Уповноваженого здійснюється за попередньою згодою Уповноваженого органу управління.

 

-

У разі порушення гарантій незалежності Уповноважений повідомляє про це Уповноважений орган управління та, за необхідності, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Завідувач ЗДО №11 зобов’язаний:

 • забезпечувати незалежність Уповноваженого;
 • забезпечувати Уповноваженому належні матеріальні, організаційні умови праці (окремий кабінет, сейф для зберігання документів, робоче місце, оснащене офісними меблями, комп’ютерне обладнання та організаційну техніку, доступ до мережі Інтернет, канцелярське приладдя, засоби зв’язку, обліковий запис електронної поштової скриньки) та достатні ресурси для виконання покладених на нього завдань;
 • сприяти виконанню Уповноваженим завдань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою; на вимогу Уповноваженого надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, сприяти проведенню внутрішніх розслідувань, забезпечувати залучення працівників/ресурсів для виконання Уповноваженим та підпорядкованими йому працівниками своїх обов’язків;
 • реагувати у розумний строк на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ними у межах реалізації цієї Програми.

Управління корупційними ризиками

Для ефективного запобігання корупції у своїй діяльності ЗДО №11 застосовує ризик-орієнтований підхід та створює систему управління ризиками, яка передбачає здійснення регулярного оцінювання корупційних ризиків, впливу яких може зазнавати діяльність ЗДО №11, вжиття заходів, необхідних та достатніх для їх усунення або мінімізації, їх подальшого моніторингу та контролю, а також оновлення існуючих антикорупційних заходів відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності ЗДО №11.

ЗДО №11 здійснює періодичне оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності, метою якого є:

 • ідентифікація внутрішніх та зовнішніх корупційних ризиків у бізнес-процесах ЗДО №11;
 • оцінка достатності, відповідності та ефективності існуючих заходів для належного запобігання, усунення або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків;
 • аналіз та оцінка (визначення рівнів) виявлених корупційних ризиків;
 • визначення за пріоритетом високо ризикових бізнес-процесів з урахуванням характеру та ступеня вразливості бізнес-процесів до корупційних ризиків, рівнів оцінених корупційних ризиків;
 • розробка заходів з метою ефективного усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності ЗДО №11

Організацію проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ЗДО №11 здійснює Уповноважений.

ЗДО №11 може здійснювати внутрішнє та/або зовнішнє оцінювання корупційних ризиків.

Внутрішнє оцінювання корупційних ризиків здійснює робоча група, яка формується з працівників ЗДО №11

Зовнішнє оцінювання корупційних ризиків здійснюють залучені ЗДО №11 аудиторські, юридичні, консалтингові або незалежні експерти.

ЗДО №11 здійснює оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності з періодичністю не рідше одного разу на 2 роки.

 

-

ЗДО №11 може прийняти рішення щодо здійснення оцінки корупційних ризиків за процедурою, визначеною законодавством.

За результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності ЗДО №11 формується реєстр ризиків.

Реєстр ризиків повинен містити:

 • ідентифіковані корупційні ризики, сфери (напрями) діяльності ЗДО №11, у яких вони ідентифіковані, їхні описи, джерела, існуючі заходи контролю, оцінку їхньої достатності, відповідності та ефективності;
 • рівні виявлених корупційних ризиків;
 • пропозиції щодо заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків (у тому числі, оновлених/нових антикорупційних заходів на рівні ЗДО №11 та/або  на рівні бізнес-процесів), термінів (строків) їх виконання, відповідальних підрозділів/виконавців, необхідних ресурсів, індикаторів виконання).

Реєстр ризиків після його оформлення за результатами оцінювання корупційних ризиків подається на затвердження завідувачу ЗДО №11.

Завідувач ЗДО №11 затверджує реєстр ризиків та забезпечує вжиття передбачених ним заходів, у тому числі шляхом оновлення існуючих антикорупційних заходів, та виділяє для цього необхідні ресурси.

За запитом засновника ЗДО №11 реєстр ризиків доводиться до його відома.

Реєстр ризиків надається для виконання працівникам ЗДО №11, а також може бути розміщений на вебсайті ЗДО №11  для ознайомлення усіма зацікавленими особами.

Уповноважений здійснює моніторинг виконання заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків, готує та подає звітність щодо стану виконання заходів у порядку та строки, визначені цією Програмою.

 

Просвітницькі заходи

 1. Періодичне навчання з питань запобігання і виявлення корупції

З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноважений забезпечує організацію обов’язкового ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми та прийнятими на її виконання внутрішніми документами Центру новопризначених працівників, працівників ЗДО №11.

ЗДО №11 забезпечує належне та достатнє доведення положень цієї Програми та внутрішніх документів ЗДО №11 у сфері запобігання та протидії корупції, змін у антикорупційному законодавстві та практиці його застосування до усіх працівників ЗДО №11 шляхом інформування (комунікацій).

Відповідальним за інформування з питань запобігання та виявлення корупції є Уповноважений.

ЗДО №11 забезпечує періодичне підвищення кваліфікації (навчання) завідувача ЗДО №11, працівників, Уповноваженого ЗДО №11.

Завідувач ЗДО №11 та Уповноважений проходять підвищення кваліфікації (навчання) з питань запобігання та виявлення корупції не рідше одного разу на 2 роки.

Антикорупційні навчальні програми (базові та поглиблені) реалізуються як дистанційно, так і очно.

Тематика та форма навчальних заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, індивідуальні заняття, вебінари тощо) визначаються з урахуванням:

змін у законодавстві;

 • пропозицій  завідувача, працівників ЗДО №11;
 • результатів моніторингу/оцінки виконання цієї Програми;
 • результатів періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ЗДО №11;
 • результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
 • результатів перевірок дотримання антикорупційного законодавства, проведених Національним агентством з питань запобігання корупції.

У разі виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень у діяльності ЗДО №11 Уповноважений формує список працівників, які беруть участь у реалізації високо ризикових бізнес-процесів і повинні пройти обов’язкове позачергове навчання, а також формує і реалізує відповідну навчальну програму.

Навчання завершується тестуванням осіб, які брали у ньому участь, на рівень засвоєння навчальної інформації або іншим способом вихідного контролю знань.

Уповноважений здійснює облік заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, облік присутніх на таких заходах та оцінку їх ефективності.

2. Надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

У разі наявності питань щодо роз’яснення окремих положень цієї Програми засновники, директор, працівники ЗДО №11 можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного або письмового роз’яснення або консультації.

Уповноважений надає роз’яснення або консультацію у розумний строк, але не більше 10 днів від дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз’яснення або консультацію неможливо, Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, про що обов’язково повідомляється особа, яка звернулася за роз’ясненням або консультацією. Загальний строк розгляду звернення не може перевищувати 30 днів від дня його отримання Уповноваженим.

Уповноважений узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, відповіді на них та розміщує узагальнені роз’яснення (консультації, тощо) інформаційного характеру на загальнодоступних для працівників ЗДО №11 ресурсах та/або поширює їх іншим чином (наприклад, засобами електронної пошти).

Уповноважений може обирати й інші форми надання роз’яснень та консультацій з питань виконання цієї Програми та антикорупційного законодавства (пам’ятки, керівництва, відеозвернення тощо).

 

Заходи запобігання та перевірки

1.Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ЗДО №11 прагне забезпечити, щоб конфлікт інтересів не мав несприятливого впливу на інтереси ЗДО №11, а також інтереси його засновників шляхом запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.

ЗДО №11 здійснює запобігання та врегулювання ситуацій конфлікту інтересів на основі таких принципів:

 • обов’язковість інформування працівниками про ситуації, що мають ознаки конфлікту інтересів;
 • недопущення виникнення конфлікту інтересів;
 • індивідуальний підхід при розгляді та оцінюванні кожного окремого випадку, що має ознаки конфлікту інтересів.

Працівники ЗДО №11 зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дня, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомити про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у завідувача ЗДО №11 він письмово повідомляє про це Уповноваженого та особу або орган, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади завідувача ЗДО №11.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у працівника  ЗДО №11 він письмово повідомляє про це Уповноваженого.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це завідувача ЗДО №11.

Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає з урахуванням рекомендацій Уповноваженого рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника (у тому числі у разі самостійного виявлення конфлікту інтересів, наявного у підлеглої йому особи, без здійснення нею відповідного повідомлення), зобов’язаний інформувати Уповноваженого та вжити передбачених цією Програмою заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів (окремо або в поєднанні):

 • усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
 • обмеження доступу працівника до певної інформації;
 • перегляду обсягу посадових (функціональних) обов’язків працівника;
 • переведення працівника на іншу посаду;
 • звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій осіб встановлюються Уповноваженим з урахуванням таких вимог:

 • переведення працівника на іншу посаду застосовується лише за його згодою у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у діяльності працівника має постійний характер і не може бути врегульований іншим шляхом та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям працівника;
 • звільнення працівника із займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у його діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, у тому числі через відсутність згоди працівника на переведення або на позбавлення приватного інтересу;

Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності завідувача ЗДО №11 приймається особою або органом, до повноважень якого належить звільнення/ ініціювання звільнення з посади завідувача ЗДО №11, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення. Про прийняте рішення невідкладно повідомляються особа, якої воно стосується, та Уповноважений.

Працівники ЗДО №11 можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому завідувачу та Уповноваженому.

Завідувач ЗДО №11 може самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів Уповноваженому, а також особі або органу, до повноважень  якого належить звільнення / ініціювання звільнення з посади завідувача ЗДО №11.

Типовими ситуаціями прояву конфлікту інтересів можуть бути:

 • участь у прийнятті або прийняття рішення про укладення трудового договору, просування по роботі, визначення умов оплати праці та застосування заходів матеріального заохочення, накладення стягнень стосовно своєї близької особи;
 • укладення від імені ЗДО №11 правочинів із близькими особами;
 • участь особи, на яку поширюються вимоги цієї Програми, у прийнятті або прийняття рішення, яке може вплинути на отримання переваг іншим суб’єктом господарювання, над бізнес-рішеннями якого така особа або її близька особа здійснюють фактичний контроль, у якій така особа, її близька особа є засновниками (учасниками), працівниками, отримують або отримували винагороду чи подарунки, проходили або проходять навчання;

- реєстрація особою, на яку поширюються вимоги цієї Програми, фізичною особою

- підприємцем або утворення такою особою юридичної особи, яка надає послуги / виконує роботи, ідентичні тим, що надає/виконує ЗДО №11;

- виконання функцій керівника вищого рівня в іншій юридичній особі, чиї інтереси можуть вступати в конфлікт з інтересами ЗДО №11;

- прийняття або участь у прийнятті особою, на яку поширюються вимоги цієї Програми, рішень щодо себе самої, зокрема стосовно оплати праці, надання будь-якої вигоди матеріального чи нематеріального характеру, проведення внутрішнього/службового розслідування.

2. Взаємодія з діловими партнерами

            ЗДО №11 прагне здійснювати співпрацю з діловими партнерами, які здійснюють свою діяльність законно та етично, взаємодія з якими не несе корупційних ризиків для ЗДО №11.

ЗДО №11 інформує ділових партнерів до встановлення ділових відносин з ними про принципи та вимоги ЗДО №11 у сфері запобігання та протидії корупції, які передбачені цією Програмою, іншими політиками, розробленими на її виконання, в тому числі про процедуру перевірки ділових партнерів.

ЗДО №11 здійснює перевірку потенційних ділових партнерів (до дати укладення правочинів) і наявних ділових партнерів (після встановлення правовідносин з ними).

Перевірку потенційних або наявних ділових партнерів ЗДО №11 здійснює Уповноважений.

Критерії, підстави, процедура та періодичність здійснення перевірки ділових партнерів ЗДО №11 визначаються у внутрішніх документах ЗДО №11, які розробляє Уповноважений та затверджує завідувач ЗДО №11.

Процедури перевірки, періодичність здійснення перевірок та критерії відбору ділових партнерів визначаються залежно від сфери та місця здійснення діяльності ЗДО №11, характеру та рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути у відносинах із діловим партнером.

Перевірка ділових партнерів ЗДО №11 здійснюється з метою:

 • перевірки ділової репутації ділового партнера на предмет толерантності до корупції, а саме: чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;
 • перевірки наявності у ділового партнера антикорупційної програми (або інших політик антикорупційного спрямування), стану її (їх) фактичного виконання, готовності
 • (або відмови) дотримуватися принципів та вимог ЗДО №11, а також антикорупційного законодавства;
 • виявлення можливих корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (виконанням) правочину;
 • мінімізації ймовірності вчинення або перевірки можливих фактів вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час встановлення та/або реалізації правовідносин з діловим партнером.

У разі наявності обґрунтованих сумнівів у діловій репутації ділового партнера, що може призвести до корупційних ризиків для ЗДО №11, ЗДО №11 залишає за собою право відмовити діловому партнеру у встановленні/продовженні ділових відносин з урахуванням вимог законодавства.

Матеріали перевірки ділових партнерів зберігаються не менше ніж 5 років.

До договорів (контрактів), які ЗДО №11 укладає з діловими партнерами, можуть включатися антикорупційні застереження. Метою антикорупційного застереження є надання ЗДО №11 гарантій дотримання антикорупційного законодавства, яке на неї поширюється, та отримання аналогічних гарантій від ділового партнера.

Редакції антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності ЗДО №11.

3. Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки.

ЗДО №11 з урахуванням вимог законодавства визначає загальну політику та процедури надання і приймання ділової гостинності та подарунків.

Завідувач, працівники ЗДО №11 зобов’язані утримуватися від пропозиції ділової гостинності, подарунків офіційним особам, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, якщо така ділова гостинність, подарунки можуть бути розцінені як спонукання або готовність до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю ЗДО №11.

Дарування та отримання подарунків, а також надання і приймання ділової гостинності у межах установлення чи підтримання ділових відносин або для досягнення іншої мети діяльності ЗДО №11 допускається, якщо воно відповідає сукупності таких критеріїв:

 • не має на меті вплив на об’єктивність будь-якого рішення щодо укладення правочинів, надання чи отримання послуг, інформації, будь-яких інших переваг для ЗДО №11;
 • не є прихованою неправомірною вигодою (наприклад, для того, щоб одержати або продовжувати одержувати комерційні замовлення або неналежну перевагу);
 • відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунком є сувенірна продукція);
 • не заборонено законодавством держави, в якій вони надаються та/або приймаються;
 • вартість не перевищує меж, установлених законодавством;
 • не заборонено відповідно до внутрішніх документів організації одержувача і не перевищує встановлену такими документами вартість;
 • розголошення про подарунок, ділову гостинність не створить ризику для ділової репутації ЗДО №11 або того, хто одержав подарунок, ділову гостинність;
 • подарунки, ділова гостинність є обґрунтованими, ненадмірними і доречними в контексті встановлення/підтримання ділових відносин.

Не допускається дарування та отримання подарунків у вигляді грошових коштів (готівкових або безготівкових), еквіваленту грошових коштів (подарункові картки або подарункові ваучери).

У разі наявності сумнівів щодо прийнятності подарунка, ділової гостинності працівники повинні звернутися до Уповноваженого в порядку, визначеному цією Програмою, для отримання консультації та/або роз’яснення.

Про факти надання (здійснення) або отримання подарунка / ділової гостинності в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність директор, працівники ЗДО №11 протягом одного робочого дня повідомляють Уповноваженого в порядку, встановленому ЗДО №11 .

4. Благодійна та спонсорська діяльність

ЗДО №11 може здійснювати благодійну та спонсорську діяльність у разі відсутності заборон, встановлених законодавством та внутрішніми документами  ЗДО №11.

ЗДО №11 здійснює благодійну та спонсорську діяльність відповідно до законодавства та за умови відсутності обґрунтованого висновку Уповноваженого про наявність корупційних ризиків.

Уповноважений здійснює попередню перевірку запланованої благодійної, спонсорської діяльності та погоджує проєкти правочинів щодо здійснення благодійної, спонсорської діяльності для того, щоб впевнитися, що благодійна, спонсорська допомога не використовується як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою.

5. Порядок здійснення Уповноваженим попередньої перевірки запланованої благодійної, спонсорської діяльності визначається ЗДО №11.

Здійснення благодійної, спонсорської діяльності ЗДО №11 не допускається,

якщо:

 • її здійснення є умовою укладення будь-якого правочину, ухвалення рішення

органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або вона здійснюється з метою отримання незаконних переваг у підприємницькій діяльності;

 • діловий партнер / офіційна особа наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної та/або спонсорської діяльності виключно через конкретну організацію;
 • вона здійснюється з метою впливу на офіційну особу або в обмін на будь-яку неправомірну вигоду для Центру зі сторони ділових партнерів.

Основними інструментами здійснення ЗДО №11 контролю за благодійною та спонсорською діяльністю можуть бути:

 • перевірка потенційних одержувачів благодійної та спонсорської допомоги в порядку, який застосовується для перевірки ділових партнерів, або в іншому порядку, встановленому ЗДО №11;
 • попереднє погодження з Уповноваженим благодійних та спонсорських проєктів і правочинів;
 • процедури моніторингу цільового використання благодійної та спонсорської допомоги, які ЗДО №11 визначає самостійно;
 • публічне оприлюднення, в порядку, передбаченому ЗДО №11, інформації про здійснення благодійної та спонсорської діяльності з метою забезпечення громадського контролю (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством).

ЗДО №11 веде реєстри здійснених  ЗДО №11 внесків на благодійну та спонсорську діяльність. Такі реєстри, а також фінансова звітність щодо операцій зі здійснення благодійної, спонсорської діяльності, її отримувачів (бенефіціарів) підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

6. Підтримка політичних партій

ЗДО №11 не здійснює підтримку політичних партій, якщо це прямо заборонено законом.

7. Перевірка під час укладення правочинів про злиття або поглинання

При плануванні та вчиненні правочинів про злиття або поглинання ЗДО №11 здійснює перевірку юридичної особи - потенційного об’єкта злиття або поглинання - з метою виявлення корупційних ризиків, перевірки мети та порядку виконання такого правочину на відповідність антикорупційному законодавству та цій Програмі.

Перевірка здійснюється до вчинення правочину та після його вчинення.

Обсяги перевірки визначаються ЗДО №11 залежно від характеру та рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути у зв’язку із вчиненням правочину щодо конкретного об’єкта злиття або поглинання.

До проведення перевірки залучається Уповноважений та можуть залучатися інші особи. До вчинення правочину перевірка включає:

 • вивчення історії та діяльності об’єкта злиття або поглинання, структури його засновників/учасників / кінцевих бенефіціарних власників;
 • визначення можливих зв’язків об’єкта злиття або поглинання з офіційними особами та характеру взаємодії з ними;
 • дослідження основних елементів системи запобігання та протидії корупції (антикорупційної програми тощо, системи управління корупційними ризиками) об’єкта злиття або поглинання;
 • виявлення випадків корупції, до яких може бути причетний об’єкт злиття або поглинання (відомостей про розслідування, які здійснюються / судові провадження);
 • перевірки наявності діючих санкцій, застосованих до об’єкта злиття або поглинання;
 • встановлення кола контрагентів об’єкта злиття або поглинання (клієнтів, постачальників, посередників) з високими корупційними ризиками та характеру договірних відносин з ними;
 • дослідження механізмів внутрішнього контролю об’єкта злиття або поглинання (контролю за вчиненням правочинів з високими корупційними ризиками, даруванням подарунків, здійсненням ділової гостинності, благодійної та спонсорської діяльності тощо);
 • дослідження наявності та стану функціонування системи повідомлення про вчинення корупційних або   пов’язаних   з   корупцією   правопорушень,   інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
 • визначення обсягу та характеру питань, яким слід приділити увагу після вчинення правочину.

Завідувач ЗДО №11 враховує результати перевірки при прийнятті остаточного рішення про вчинення правочину.

Після вчинення правочину перевірка включає:

- виявлення невідповідностей у системі антикорупційних заходів об’єкта злиття або поглинання;

- забезпечення відповідності системи антикорупційних заходів об’єкта злиття або поглинання характеру та рівню притаманних йому корупційних ризиків;

визначення коригувальних заходів для приведення системи антикорупційних заходів у відповідність із вимогами антикорупційного законодавства.

Якщо під час здійснення антикорупційної перевірки виявляються факти корупції, ЗДО №11 вживає заходів до їх припинення, інформування в установленому порядку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та недопущення подібних практик у майбутньому.

8. Перевірка кандидатів на посади

ЗДО №11 з метою реалізації цієї Програми в рамках процедур добору персоналу здійснює перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків.

Перевірка кандидатів на посади проводиться з метою:

- встановити, чи не викликає укладення трудового договору з кандидатом корупційні ризики для ЗДО №11;

- встановити, чи не призведе укладення трудового договору з кандидатом до порушення антикорупційного законодавства;

- переконатися у тому, що кандидат зобов’язується дотримуватися вимог цієї Програми.

Рішення про укладення трудового договору приймається з урахуванням вимог антикорупційного законодавства.

Перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, здійснює Уповноважений. За результатами перевірки Уповноважений готує для завідувача ЗДО №11 обґрунтований висновок про наявність чи відсутність корупційних ризиків.

Порядок здійснення перевірки кандидатів на посади та перелік посад, що вразливі до корупційних ризиків, визначає ЗДО №11.

Матеріали перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, зберігаються в особових справах протягом всього строку їх зберігання.

 

Повідомлення, їх перевірка та відповідальність

 1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

  -

  України «Про запобігання корупції»

ЗДО №11 створює сприятливі умови для викривачів та формує повагу до викривачів як частину ділової культури ЗДО №11.

 ЗДО №11 забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Повідомлення) шляхом:

- обов’язкового створення та забезпечення функціонування каналів, через які особа може здійснити Повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність (далі - Канали повідомлень), за необхідності - через Єдиний портал повідомлень викривачів;

- визначення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду Повідомлень, перевірки та належного реагування на них;

надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення Повідомлення потенційним викривачам;

- впровадження механізмів заохочення та формування культури Повідомлення;

- дотримання прав та гарантій захисту викривачів.

Викривачі самостійно визначають, які Канали повідомлень використовувати для здійснення Повідомлення.

Викривачам гарантується конфіденційність в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

Особа може здійснити Повідомлення без зазначення авторства (анонімно).

Інформація про Канали повідомлень доводиться до відома усіх працівників, в тому числі під час прийняття на роботу, розміщується на                                      вебсайті ЗДО №11.

ЗДО №11 заохочує ділових партнерів повідомляти через Канали повідомлень про будь-які відомі їм факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» завідувачем, працівниками ЗДО №11.

Повідомлення повинно містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

Анонімне Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Засоби заохочення Повідомлення реалізуються ЗДО №11 через:

- затвердження внутрішніх документів ЗДО №11, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення;

- надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення Повідомлення;

- моральне та матеріальне заохочення викривачів.

Засоби формування культури Повідомлення реалізуються ЗДО №11 через:

- затвердження внутрішніх документів ЗДО №11 щодо етичної поведінки в ЗДО №11, зокрема формування поваги до викривачів як відповідальних громадян;

- проведення внутрішніх навчань з питань формування культури Повідомлення;

- систематичне здійснення просвітницьких та комунікаційних заходів.

2. Права та гарантії захисту викривача

Викривання є почесним правом кожного працівника ЗДО №11.


Викривач  має  права  та  гарантії  захисту,  передбачені статтями  533-538  Закону

України «Про запобігання корупції», зокрема:

- подавати докази на підтвердження свого Повідомлення;

- отримувати підтвердження прийняття і реєстрації Повідомлення;

- на конфіденційність;

- отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або

- розслідування інформації за фактом повідомленої ним інформації;

- на звільнення від юридичної відповідальності за здійснення Повідомлення, поширення зазначеної у Повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким Повідомленням своїх трудових, цивільних чи інших обов’язків або зобов’язань;

- на звільнення від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення Повідомлення, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

Права викривача виникають з моменту здійснення Повідомлення, яке містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

Викривачу забезпечуються гарантії захисту його прав у порядку та на умовах, встановлених у Законі України «Про запобігання корупції».

Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів,

 

а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Доступ до інформації про викривачів має лише завідувач ЗДО №11, Уповноважений.

У разі витоку конфіденційної інформації про викривача Уповноважений, завідувач ЗДО №11 за заявою такої особи або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

ЗДО №11 забороняє залякування, приниження чи переслідування викривачів, застосування до них інших негативних заходів впливу (відмови у прийнятті на роботу; звільнення чи примушення до звільнення; притягнення до дисциплінарної відповідальності; інших заходів, в тому числі формально правомірних рішень і дій, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше) або погрози у застосуванні таких заходів впливу.

Викривач не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності, підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з Повідомленням.

Завідувач, Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту викривачів.

Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

3. Повідомлення про можливі факти порушень цієї Програми

Працівники, а також ділові партнери ЗДО №11 можуть повідомити про виявлені ознаки порушень цієї Програми, факти підбурення працівників, керівника ЗДО №11 до вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» безпосередньо завідувачу ЗДО №11, Уповноваженому, або шляхом направлення електронного повідомлення на адресу електронної пошти ЗДО №11 [email protected]. ЗДО №11 може передбачити й інші способи передачі та отримання інформації.

Порядок розгляду таких повідомлень, взаємодії із заявником, гарантії забезпечення конфіденційності інформації про заявника та захисту його прав визначаються внутрішнім документом ЗДО №11.

4. Проведення внутрішніх розслідувань

У разі надходження Повідомлення або виявлення ознак вчинення працівником ЗДО №11 корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми Уповноважений здійснює попередню перевірку отриманої (виявленої) інформації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та внутрішніх документів ЗДО №11.

У разі, якщо отримана (виявлена) інформація про вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» стосується дій або бездіяльності завЫдувача ЗДО №11 таку інформацію без проведення попередньої перевірки Уповноважений у триденний строк надсилає суб’єкту, уповноваженому здійснювати її розгляд чи розслідування, з урахуванням підслідності, визначеної статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України, та положень, передбачених статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а копію відповідного листа надсилає до Національного агентства з питань

запобігання корупції, у разі, якщо воно не є суб’єктом, уповноваженим на розгляд інформації.

Отримана (виявлена) інформація також надсилається суб’єкту, до повноважень якого належить призначення (обрання) та звільнення з посади завідувача ЗДО №11 (органу, до сфери управління якого належить ЗДО №11).

У разі надходження Повідомлення або виявлення ознак вчинення Уповноваженим корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми попередня перевірка такої інформації здійснюється відповідно до внутрішніх документів ЗДО №11.

За результатами попередньої перевірки приймається таке (такі) рішення:

- вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;

- призначити проведення внутрішнього розслідування у разі підтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;

- у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції;

- закрити провадження у разі непідтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів.

Метою внутрішнього розслідування є перевірка фактичних даних про можливе вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми.

Внутрішнє розслідування проводить комісія.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми.

Усі  працівники ЗДО №11, незалежно від займаної посади, зобов’язані сприяти проведенню внутрішнього розслідування, а також надавати необхідні наявні документи та матеріали.

Працівник ЗДО №11, щодо якого проводиться внутрішнє розслідування, може бути тимчасово відсторонений від роботи (за наявності підстав, передбачених законодавством) або іншим чином обмежений в доступі до матеріальних, інформаційних та інших ресурсів ЗДО №11 на час проведення внутрішнього розслідування на підставі рішення завідувача ЗДО №11 або, якщо розслідування стосується завідувача ЗДО №11, на підставі рішення Засновника ЗДО №11.

За результатами внутрішнього розслідування приймається таке (такі) рішення:

- вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;

- застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб;

- визначити способи усунення причин та умов вчинення порушення, спричинених ним наслідків, здійснити заходи щодо запобігання таким порушенням у майбутньому;

- здійснити заходи щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень;

- передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення.

Строк проведення внутрішнього розслідування не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену (виявлену) інформацію неможливо, завыдувач ЗДО №11 продовжує строк внутрішнього розслідування до 45 днів.

 

Порядок проведення внутрішніх розслідувань визначає ЗДО №11.

Уповноважений має доступ до матеріалів проведених внутрішніх розслідувань, які зберігаються не менше ніж 5 років.

5. Дисциплінарна відповідальність за порушення цієї Програми

За порушення положень цієї Програми до працівників ЗДО №11 застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності згідно з законодавством, правилами внутрішнього  трудового розпорядку ЗДО №11, положеннями трудових договорів.

Завідувач ЗДО №11 надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції завірену паперову копію рішення (наказу) керівника ЗДО №11 про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційну картку до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з метою внесення відомостей про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Завідувач ЗДО №11 забезпечує вжиття заходів за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Нагляд, контроль, внесення змін до цієї Програми

 1. Нагляд і контроль

Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням цієї Програми завідувачем та працівниками ЗДО №11.

Нагляд і контроль за дотриманням цієї Програми Уповноважений здійснює шляхом:

- розгляду і реагування на Повідомлення;

- здійснення перевірок діяльності працівників ЗДО №11 щодо виконання (реалізації) цієї Програми;

- проведення перевірок організаційно-розпорядчих документів, правочинів, інших документів ЗДО №11, передбачених цією Програмою, а також їх проєктів на наявність корупційних ризиків;

- здійснення періодичного моніторингу виконання цієї Програми.

ЗДО №11 може визначити порядок здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників ЗДО №11, порядок проведення перевірок документів, а також додаткові форми нагляду і контролю за дотриманням цієї Програми, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням цієї Програми Уповноважений виявить ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед завідувачем ЗДО №11 проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому цією Програмою та внутрішніми документами Інституту.

Уповноважений не рідше ніж один раз на 6 місяців в строки та у порядку, що визначені завідувачем ЗДО №11, готує звіт за результатами моніторингу виконання цієї Програми (далі - Звіт). До такого звіту прирівнюється щорічна оцінка результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою.

Звіт повинен включати інформацію щодо:

- стану виконання заходів, визначених цією Програмою;

- результатів впровадження заходів, визначених цією Програмою;

- виявлених порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми, заходів, вжитих для усунення таких порушень та запобігання їх вчиненню у майбутньому;

- кількості проведених перевірок, внутрішніх розслідувань, їх результатів;

- фактів порушення гарантій незалежності Уповноваженого;

- стану виконання заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних ризиків;

- проведених навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції та стану засвоєння отриманих знань;

- співпраці з викривачами;

- нововиявлених корупційних ризиків;

- пропозицій і рекомендацій.

Звіт може містити іншу інформацію, що стосується реалізації цієї Програми.

Узагальнені результати моніторингу виконання цієї Програми розміщуються у загальному відкритому доступі для працівників ЗДО №11, а також на офіційному вебсайті  ЗДО №11.

Уповноважений забезпечує не рідше ніж один раз на рік організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він передає завідувачу ЗДО №11.

Оцінка результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим, та має містити інформацію в обсязі не меншому, ніж передбачений для Звіту.

2. Внесення змін до цієї Програми

Завідувач ЗДО №11 забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення цієї Програми.

Ця Програма переглядається у таких випадках:

- за результатами:

- оцінювання корупційних ризиків у діяльності ЗДО №11;

- здійснення нагляду і контролю за дотриманням цієї Програми, а також оцінки результатів впровадження передбачених нею заходів;

- у разі внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність ЗДО №11;

- у разі змін в організаційній структурі та бізнес-процесах ЗДО №11  (за необхідності).

Ініціатором внесення змін до цієї Програми може бути Уповноважений, завідувач, працівники ЗДО №11.

Пропозиції щодо внесення змін до цієї Програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує.

Раз на рік Уповноважений надає завідувачу ЗДО №11 узагальнення пропозицій щодо внесення змін до цієї Програми та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

Завідувач ЗДО №11, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до цієї Програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення працівниками.

У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до цієї Програми, завідувачу ЗДО №11 у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дня надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

У разі схвалення пропозицій щодо внесення змін до цієї Програми  працівниками ЗДО №11 керівник ЗДО №11 своїм

 

 наказом  затверджує відповідні зміни, які є невід’ємною частиною цієї Програми.

Зміни до цієї Програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                                      Олеся Кісильова

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ЗДО №11 «Чебурашка»)

 

НАКАЗ

28.03.2024

 

 

м. Покровськ

№ 31

Про затвердження Плану заходів,

спрямованих на запобігання, протидію

та виявлення корупції на 2024 рік

Закладу дошкільної освіти №11

«Чебурашка» Покровської міської ради

Донецької області.

 

        На виконання Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII,  Антикорупційної програми Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області, з метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії корупції

   

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання, протидію та виявлення корупції на 2024 рік Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області. (додаток 1)

 

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ЗДО №11                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

 до наказу від 28.03.2024 №31

 

 

ПЛАН

заходів, спрямованих на запобігання, протидію та виявлення корупції

в Закладі дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

Покровської міської ради Донецької області на 2024 рік

 

Зміст заходу

Терміни та строки виконання

Відповідальні за виконання

1.

Брати активну участь у реалізації державної      антикорупційної політики, а саме дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», інших)актів чинного антикорупційного законодавства та забезпечувати безумовне виконання заходів щодо запобігання корупції

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції, працівники центру

2.

Забезпечувати невідкладний розгляд звернень працівників, громадян, викривачів щодо фактів корупції

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Проводити    перевірку в установленому порядку повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих або аудіовізуальних засобах масової інформації, щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Застосовувати заходи щодо усунення наслідків корупційних діянь відповідно до законодавства у разі отримання постанови суду про накладення адміністративного стягнення за вчинення корупційного діяння на працівника центру,(підготовка розпорядчих документів  щодо  звільнення, проведення службового розслідування тощо)

При надходженні інформації

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

5.

Забезпечувати якісний добір і| розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. Проводити моніторинг документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад  на  додержання  вимог антикорупційного законодавства

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

6.

При прийомі на роботу інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення корупційних  діянь. Ознайомлювати працівників з Антикорупційною програмою центру

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

7.

Надавати роз’яснення чинного законодавства в сфері запобігання протидії корупції працівникам ЗДО №11

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

8.

Забезпечувати організацію проведення роз’яснювальної роботи та доведення до відома працівників ЗДО №11 інформації щодо змін та доповнень в антикорупційному законодавстві, їх правильного тлумачення та розуміння. Попереджувати кожного працівника про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

9.

Підвищувати кваліфікацію працівників ЗДО №11 з питань організації роботи по запобіганню проявам корупції (проведення лекцій, бесід, роз’яснень, проходження онлайн-курсів, семінарів та інше)

За окремим графіком

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

10.

Забезпечувати здійснення обліку працівників ЗДО №11, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (за наявності)

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

11.

Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з локальними актами ЗДО №11, у тому числі з антикорупційного питання (розміщення на сайті ЗДО №11 тощо)

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

12.

Аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на нарадах, вживати додаткові заходи щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної антикорупційної політики

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

13.

Застосовувати пункти щодо відповідальності за корупційні правопорушення при розробці посадових інструкцій працівників ЗДО №11

Постійно

Завідувач, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

14.

Забезпечувати ведення журналу проведення  антикорупційних заходів, які проводяться в ЗДО №11

Постійно

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

15.

Забезпечувати введення реєстру нормативно правової бази в сфері запобігання корупції

Постійно

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

16.

Проводити бесіди, зустрічі, роз,яснення щодо дотримання антикорупційного законодавства з працівниками ЗДО №11

Постійно

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

17.

Забезпечувати введення журналів згідно антикорупційного законодавства а саме:

 1. звернень працівників та громадян;
 2. звернень викривачів

 

Постійно

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

18.

Здійснювати моніторинг дотримання вимог Антикорупційної програми Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області

 

Постійно

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

19.

Забезпечувати захист працівників, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства,  від  застосування негативних заходів впливу відповідно до законодавства щодо захисту викривачів. Забезпечувати роботу каналів повідомлень про корупцію

Постійно (при наявності)

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

 

Уповноважена особа  з питань запобігання

та виявлення корупції

Закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

Покровської міської ради Донецької області                                        Олеся Кісильова