Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Правила поведінки в ЗДО

 

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.  
 Права батьків або осіб, які їх замінюють:

  • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
  • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку , виховання і навчання своїх дітей;
  • брати участь в покращенні організації освітньо-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
  • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
  • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки  або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

  • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
  • своєчасно повідомляти дошкільний заклад  про можливість відсутності або хворобу дитини;
  • слідкувати за станом здоров’я дитини;
  • інші права, що не суперечать законодавству України.