Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Інформація про дитячий заклад

 День рождения Чебурашки!

                           зАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ                                           ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 "чЕБУРАШКА"                пОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ дОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                   

1.  Інформація про дошкільний навчальний заклад: 

 

Повна назва закладу

Заклад дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області

Код ЄДРПОУ

 

Юридична адреса закладу

 

Електронна адреса

[email protected]

Адреса сайту

zdo11.donetskedu.com

Прізвище, ім’я,по батькові завідувача закладу

 

Рік заснування закладу

1943 рік

Проєктна потужність

184

Площа земельної ділянки

0,55 га

Площа будівлі

2020м2

Кількість груп

11

Мова навчання

українська

Режим роботи закладу

7.00 – 18.30

Години прийому завідувача

Понеділок 8.00 – 17.00

 

 

2.Проектна потужність дошкільного навчального закладу: 

2.1 Дошкільний заклад розрахований на 184 місць; 

Фактична наповнюваність – 144 дітей 

 

2.2  Мережа груп

 

У 2023 – 2024 навчальному році укомплектовано 11 груп:

 • 2 групи раннього віку – третього року життя (групи№7, №8);
 • 2 групи молодшого віку – четвертого року життя ( групи №3.12)
 • 3 групи середнього віку – п’ятого року життя (групи 2,10, 11)
 • 4 групи старшого віку – шостого віку життя (1, 4, 6, 9)

З них : 1 група для дітей із затримкою психічного розвитку(№6)

            2 групи для дітей з вадами мови (№1, №10)

 

група (№, назва)

вік

спеціальні групи

кількість дітей за списком

план

№8 «Метелики»

Ранній вік

 

12

10

№7 «Бджілка»

Ранній вік

 

12

10

№3 «Світлячки»

Молодший вік

 

15

15

№12 «Золота рибка»

Молодший вік

 

16

15

№10 «Калинка»

Середній вік

логопедична

10

10

№11 «Капітошка»

Середній вік

 

14

15

№2 «Сонечко»

Середній вік

 

16

15

№1 «Казка»

Старший вік

логопедична

 

11

 

10

№6 «Грибочки»

Старший вік

 

ЗПР

 

6

10

№4 «Веселка»

Старший вік

 

17

15

№ 9 «Квіточка»

Старший вік

 

17

15

Всього

 

 

146

140

2.3    У ЗДО №11 "Чебурашка" функціонують:

 -  Методичний кабінет - це центр методичної роботи в ЗДО, який забезпечує педагогів методичною допомогою, сприяє підвищенню їх кваліфікації та впровадженню інноваційних освітніх технологій.

Оснащення методичного кабінету відповідає сучасним вимогам і забезпечує:

 • Зберігання методичних матеріалів, дидактичних посібників, наочності, audio- та відеоматеріалів.
 • Організацію методичної роботи з педагогами.
 • Підвищення кваліфікації педагогів.
 • Впровадження інноваційних освітніх технологій.

 - Кабінет психолога – це спеціально обладнане приміщення, де психолог проводить діагностику, корекційно-розвиткову роботу, консультування дітей, батьків та педагогів.

Оснащення кабінету психолога в ЗДО відповідає наступним принципам:

 • Функціональність: кабінет має бути обладнаний всім необхідним для роботи психолога.
 • Безпечність: всі меблі та матеріали повинні бути безпечними для дітей.
 • Комфортність: кабінет має бути затишним і приємним для перебування в ньому дітей.
 • Естетичність: оформлення кабінету має сприяти створенню позитивного емоційного фону.

 - Медичний кабінет – це спеціально обладнане приміщення, де медична сестра проводить:

 • Профілактичні огляди дітей.
 • Надання першої медичної допомоги.
 • Контроль за санітарно-гігієнічним станом ЗДО.
 • Ізоляцію хворих дітей.

Оснащення медичного кабінету в ЗДО відповідає наступним принципам:

 • Функціональність: кабінет має бути обладнаний всім необхідним для роботи медичної сестри.
 • Безпечність: всі меблі та матеріали повинні бути безпечними для дітей.
 • Комфортність: кабінет має бути затишним і приємним для перебування в ньому дітей.
 • Естетичність: оформлення кабінету має сприяти створенню позитивного емоційного фону.

 - Музична зала відповідає наступним принципам:

 • Функціональність: зала має бути обладнана всім необхідним для проведення музичних занять та заходів.
 • Безпечність: всі меблі та обладнання повинні бути безпечними для дітей.
 • Комфортність: зала має бути затишною і приємною для перебування в ній дітей.
 • Естетичність: оформлення зали має сприяти створенню позитивного емоційного фону.

 - Групові приміщення, предметно-розвиваюче середовище, яке відповідає меті виховання, освіти і психологічного благополуччя дитини і спрямоване на фізичний, інтелектуальний і емоційний розвиток дошкільнят.

 

  2.4  Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами

В ЗДО створено інклюзивне середовище, яке гарантує доступність освіти для всіх дітей, включаючи дітей з особливими освітніми потребами (ООП).

 

З метою розвитку індивідуальних здібностей дитини в дошкільній установі працюють дві профільні групи за напрямками: - логіко-математичний та еколого-валеологічний.

     

  - Мова освітнього процесу - українська.

 

​3. Пріоритетні завдання роботи закладу

 

 1. Організація освітнього процесу в умовах оновленого Державного стандарту дошкільної освіти.
 2. Покращення якості дошкільної освіти шляхом формування

              базових компетентностей, самоаналізу освітніх процесів, розвитку

самостійності, соціально-громадянської позиції.

 1. Опанування педагогами сучасних технологій дистанційного навчання дітей.
 2. Створення навчальних матеріалів для онлайн-занять та їх систематизація.
 3. Формування системи фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах дистанційної освіти.

Основні завдання на 2023 – 2024 навчальний рік

 1. Збереження, зміцнення психічного та фізичного здоров‘я дітей дошкільного віку в нових соціальних умовах воєнного стану (якщо дію воєнного стану буде продовжено).
 1. Підвищення якості освітньої діяльності закладу.
 2. Озброєння педагогів сучасним методичним інструментарієм національно – патріотичного виховання.
 3. Продовження систематизації усіх компонентів навчання та морально – духовного виховання дошкільнят
 4. Об’єднання зусиль батьків і педагогів для покращення якості освітніх заходів.
 5. Пошукова методична робота щодо вдосконалення цифрових інструментів онлайн-занять.
 6. Формування культури українського мовлення між учасниками освітнього процесу як основи формування національно-патріотичних почуттів. Спрямувати діяльність педагогів на формування розмовного мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій, розвитку зв’язного мовлення, акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників.
 1. Формування соціально-громадянської компетентності дітей шляхом зміцнення національної ідентичності, утвердження позицій громадянина своєї країни, виховання ціннісного ставлення до своєїродини як частини історії, традицій, культури свого народу.

 

На літній період 2024 р.

Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ЗДО і батьків вихованців.

Завдання:

1. Продовження роботи з  створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя, подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’я-формувальних освітніх технологій.

2. Формування в дошкільників свідомого ставлення безпеки до власної та навичок безпечної поведінки.

3. Продовжити роботу з утвердження в свідомості дошкільників патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України.

Шляхи реалізації завдань:

 • оптимізації рухового режиму,
 • розширення та поповнення розвивального середовища ЗДО відповідно до вимог безпеки,
 • використання ігор з піском та водою,
 • самостійна ігрова та художня діяльність дітей,
 • просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

  

4.   Кадрове забезпечення 

 Заклад дошкільної освіти на сьогоднішній день не повністю укомплектований педагогічними кадрами тому, що частина педагогів звільнилася та знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, а під час воєнного стану нові педагоги на роботу не приймалися.

Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу,  базову освіту за відповідною спеціальністю. Загальна  кількість  працівників  складає 54 осіб,   з них - 28 педагогічних працівників, 1 -  медичний працівник, 25 осіб обслуговуючого персоналу.

Якісний склад педагогічних працівників

Посада

Категорія

Пед.звання

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

 

Завідувач

Відповідає займаній посаді

 

 

 

 

Вихователь-методист

1

 

 

 

1

Практичний психолог

 

 

1

 

 

Вихователь

 

5

2

17

 

Музичний керівник

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 1

 6

3

 17

1

Станом на 01.04.2024 року є вакансія помічника вихователя для дітей віком від 3-х років та керівника музичного.

 

 

5. Додаткові освітні послуги на період воєнного стану не надаються.

6. Територія обслуговування

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»: Розділ II. Навчальні заклади системи дошкільної освіти, їх повноваження статті 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження п.2.

Заклад дошкільної освіти: - задовольняє потреби громадян північної частини міста (селеще динасового заводу)