Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Річний звіт про діяльність ЗДО №11

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Заклад дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області

 

 

 

 

 

З В І Т

завідувача _____________

перед педагогічним колективом та громадськістю за 2022-2023 н.р.


       Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту», наказів МОН України від 28.01.2005 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів»,  від 23.03.2005 №178 «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», на виконання наказу відділу освіти від 06.06.2023 №176 «Про проведення звітування керівників закладів освіти у 2023 році перед педагогічним колективом та громадськістю», керуючись примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, з метою утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти Покровської територіальної громади  я, Пляшко Олена Євгенівна, завідувач закладу дошкільної освіти № 11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області,  звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2022-2023 навчальний рік.

     Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях;

- в межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу працівників закладу та звільняю з посади при потребі;

А також:

І. Забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

ІІ. Відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

ІІІ. Контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

ІV. Підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

V. Організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

 

 1. Загальна характеристика.

Заклад дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області розпочав функціонування у 1943 році.

 

з/п

Відомості

Показники

1

ПІБ завідувача

 

2

Кількість вихованців

166

3

 

Кількість груп

Із них:

11

Раннього віку

2

Групи спеціального призначення

3

Дошкільного віку

6

4

Режим роботи груп:

10,5 годин

5

Мова навчання

Українська

6

Всього працівників

Із них:

54

Педагогічний персонал

28

Обслуговуючий персонал

26

 

Кількісно – якісний склад педагогічних працівників

Заклад дошкільної освіти на сьогоднішній день не повністю укомплектований педагогічними кадрами тому, що частина педагогів звільнилася та знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, а під час воєнного стану нові педагоги на роботу не приймалися. На даний час у закладі працює:

- завідувач - 1;

- вихователь – методист - 1;

- музичний керівник -1;

- практичний психолог - 1;

- вихователі – 22

- вчитель-логопед - 2

Освітньо кваліфікаційний рівень педагогів:

11педагогів - молодші спеціалісти, що складає 39 %;

2 педагоги - бакалавр, що складає 7 %;

15 педагогів - спеціалісти, що складає 54 %;

Медичний персонал складається з 1 особи: сестри медичної.

Якісний склад педпрацівників

Посада

Категорія

Пед.звання

Вища категорія

1 категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Без категорії

Завідувач

 Відповідає займаній посаді

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

1

 

 

 

 

1

Практичний психолог

 

1

 

 

 

 

Вихователь

 

5

 

17

 

 

Музичний керівник

 

1

 

 

 

 

Вчитель-логопед

 

1

 

1

 

 

Всього

 1

 8

 

 18

-

1

 

 1. Освітній рівень педагогів

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022 - 2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників» затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами) було проведено 2 засідання атестаційної комісії. На другому засіданні 20.10.2023 протокол №2 було прийнято рішення про перенесення атестації вихователя Молодчої Н.А. у зв`язку з не можливостю пройти курсову перепідготовку.

 

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, протягом навчального року були сплановані та проведені такі форми методичної роботи:

Педагогічні ради, які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи.

Цікаво й змістовно були проведені засідання педагогічних рад за темами:

- «Підсумки і перспективи» ( вересень);

- «Патріотичне виховання» (грудень);

- «Здоров`я збережувальне середовище» (березень);

- «Реалізація творчого потенціалу дошкільнят» (травень).

Адміністративні наради:

 • Ведення документації
 • Про налагодження комунікації з усіма учасниками освітнього процесу та конструктивний підхід до охоплення дистанційним навчанням
 • Співпраця з практичним психологом
 • Про Веб-вітрини: напрацювання власного творчого доробку
 • Про участь в діяльності професійних спільнот
 • Підготовка до літнього періоду тощо

Консультації для педагогів:

-Мотивація дошкільнят на участь у онлайн-заняттях

- Реалізація завдань морально-духовного виховання в умовах дистанційної освіти

- вимоги до якісного змістового наповнення чек-листів

- теорія і практика публічного виступу

- сучасні підходи до активізації рухової активності дітей в умовах дистанційної освіти

- захист особистого простору

- морально-духовне виховання як обов`язкова складова освітнього процесу.

Творча лабораторія «Сучасні підходи до реалізації освітнього процесу в ЗДО з використанням дистанційних форм здобуття освіти»

 

Слід відмітити, що у зв'язку з воєнним станом в країні, ЗДО в цьому навчальному році працював без дітей. Освітньо-виховний процес з дітьми, робота з батьками та колективом  відбувалися в дистанційному форматі. До онлайн-занять залучено 70 дітей та 10 педагогів. Заходи проводилися в синхронному та асинхроному форматі.

        У 2022- 2023 навчальному році педагогічний колектив ЗДО №11 сформував власну модель системної , планомірної освітньої дистанційної роботи, яка охоплює усіх учасників освітнього процесу. Дана модель, яка будується на чіткій, ритмічній взаємодії різних підрозділів ЗДО: педагогічного колективу, методичної, психологічної служб та адміністрації, забезпечила стабільність та динамічність роботи в умовах військового стану.

          З метою забезпечення внутрішньої системи оцінювання якості освітньої діяльності, вивчення стану організації освітнього процесу проводився моніторинг ефективності освітнього процесу в онлайн-форматі. Педагоги систематично звітували про перебіг дистанційних заходів. Заняття обговорювалися та аналізувалися, надавалися пропозиції щодо їхньої якості.

 

Протягом року педагогічний колектив приймав активну участь у різних заходах  міста, області, країни.

 • Участь у обласній конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» (виступ Засипки Г.С. «Виховання патріотизму як почуття і як базові якості особистості в умовах дистанційної освіти дошкільників»);
 • Участь у Веб-вітрині «Освітній простір ЗДО: дієві практики організації рухової активності» (Кісильова О.В., Борисова В.К.);
 • Участь у засіданнях міських професійних спільнот;
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Готовність дитини старшого дошкільного віку до систематичного навчання у школі»;
 • Крауд-платформа активностей «Здорова Україна: від дошкілля до школи». Тема «Оздоровлення дошкільнят засобами ігрової йоги в умовах дистанційного навчання» (Борисова В.К.);
 • Участь в обласному експериментальному майданчику з апробації ігрового кейсу серії занять «Несприятлива погода» з метою розвитку універсальних навичок адаптації та відновлення у стресових обставинах життя» (Бугаєнко О.М.).

 

Діти нашого дитячого закладу приймали активну участь у:

- ІІ-му Міжнародному занятті доброти благодійного фонду «Щаслива лапа»;

- у проектах від ГО “Асоціація Ноосфера”:

1. проект «Noosphere Space Art Challenge» щодо відтворення дитячих малюнків у вітальні листівки;

2. марафон  марафон #ЯчитаюзNoosphere!

3. онлайн-змагання з віртуального ракетомоделювання Noosphere Space Games;

       - у Всеукраїнському творчому конкурсі «Квітучі таланти» (Горобець Данило, Циберман Мілана 3-і місця);

- у Всеукраїнському творчому конкурсі «До Дня святого Миколая» ( Кісильов Лев 2-е місце).

 

Протягом року активно працював консультпункт для батьків. Консультації проводилися всіма педагогами закладу в командах на платформі тімс. Тематика консультацій була різна:

 • Дотримання правил гігієни – умова збереження вашого здоров`я та здоров`я вашої дитини
 • Як уберегтись від небезпеки мін та боєприпасів
 • Готовність до навчання у школі, що це?
 • Ефективність вихованих засобів під час канікул
 • Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в умовах дистанційної освіти
 • Забезпечення умов для рухової активності вдома
 • Конфлікти дитини з однолітками: як реагувати
 • Як навчити дитину постояти за себе
 • Про виховне значення великодніх традицій українського народу
 • Оздоровчі рухові технології для домашніх тренувань
 • Старший дошкільник – який він?

Також було реалізовано безліч освітніх митецьких проєктів за участі батьків:

 • Слава захисникам України!
 • Щедра Осінь-чарівниця
 • Птахів проводжаємо з рідного краю
 • Візерунки української землі
 • Укра\на колядує
 • Вода – сік життя
 • До Дня Соборності України
 • Покровськ – місто моєї мрії
 • Онлайн-вікторина «Про безпеку знаємо, про безпеку дбаємо»
 • Фестиваль писанок «Молитва за Україну»
 • Геокешинг «Мандруємо дорогами Європи»

 

 

 1. Виконання «Закону про мови»

Заклад дошкільної освіти здійснює реалізацію ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови». Систематизована  нормативно - правова база з даного питання. Адміністрація та педагоги володіють державною мовою.

ЗДО №11 україномовний, освітньо – виховний процес, ведення ділової документації здійснюється державною мовою. Проводиться популяризація української мови серед батьків.

 

4. Про соціальний захист та права освітньої роботи

В нашому закладі значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно - правовими документами з питань соціального захисту дітей.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 11 дітей пільгового контингенту, а саме:

- діти з багатодітних сімей – 15 чол.;

- діти воїнів АТО – 12 чол.;

- діти з малозабезпеченних сімей - 1 чол.;

- дитина-інвалід – 1 чол.

Питання соціального захисту дітей знайшли своє відображення на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі.

В цьому навчальному році ЗДО працював з вимушеними переселенцями з тимчасово окупованих територій.

Хочу висловити величезну подяку всім працівникам закладу, батькам, мешканцям домів,  волонтерам за небайдужість до ситуації, до людей, які опинилися у складних обставинах. Тільки взаємодопомога та підтримка допоможуть нам перемогти у цій війні.

 

5. Соціально-економічний розвиток

Завдяки спільній праці співробітників та допомоги відділу освіти підтримується нормальне функціонування закладу. Проводиться своєчасне прибирання приміщень та території, ремонт покрівлі та систем водо- і тепло- постачання. Проводиться озеленення території, висаджувалися квіти та дерева.  

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ЗДО проводиться на достатньому рівні. Найбільш цінне майно було евакуйовано до більш безпечного регіону. Тому до повернення дітей у садок все буде готово. Сподіваємось на найкраще і віримо, що це станеться дуже скоро.

Я, як завідувач ЗДО №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області, буду продовжувати робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

 

 

 

Все буде Україна!

 

Посилання на запис наради "Звіт завідувача ЗДО №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області за 2022-2023 н.р"  https://vopmr.sharepoint.com/sites/11911/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2F11911%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FGeneral%2D20230803%5F162413%2D%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%2Emp4