Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Освітня програма ЗДО №11 "Чебурашка" на 2021 - 2023н.р

 

 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11   «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

«СХВАЛЕНО»                                                              «ЗАТВЕРЖДУЮ»

Рішенням педради                                                        Завідувач ЗДО №11 «Чебурашка »

від  «14» січня 2021                                                      __________________ Пляшко О. Є.

протокол № 2   

                              

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11

   «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

на  2020 2023  навчальний  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ПОКРОВСЬК

 

 

 

 

 

Освітню  програму  схвалено  рішенням  засідання  педагогічної  ради 

закладу (протокол №1  від  03.09.2020 року)  та  затверджено  наказом  завідувача

закладу №

 

Автори – укладачі: Пляшко О. Є., завідувач,  

                                    Засипка Г. С., вихователь-методист.

Творча група: Гнілова О. Ю., практичний психолог,

                          Личік Н. Г., керівник музичний,

                          Ігнатенко Ю. Є., вихователь,

                          Архіпенко І. О., комірник.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Загальні відомості про ЗДО №11 «Чебурашка»

Розділ І.  Загальні положення

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу

3. Тривалість навчального року

4. Мережа груп

5. Режим роботи закладу

 

Розділ II. Інструменти забезпечення якості освіти

1. Кадрове забезпечення

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

4. Контроль  якості освітнього процесу

5. Моніторинг рівня  професійної  компетентності педагогів

6. Моніторинг  сформованості  компетенцій  дітей

Розділ  ІІІ.  Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р

Розділ ІV.  Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Розділ  V.  Особливості організації освітнього процесу

1. Режим  дня

2. Планування освітнього процесу 

3. Види  діяльності

4. Форми організації освітнього процесу

5. Навчальне  навантаження

6. Види  і  типи  занять

7. Інноваційна  діяльність

Розділ  VI. Завдання  та  результати  освітньої  діяльності 

Розділ  VІI. Модель  випускника  закладу  дошкільної  освіти

 

 

 

 

Загальні відомості

про ЗДО №11 «Чебурашка»

 

Повна назва закладу

Заклад дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

Код ЄДРПОУ

04052933

Юридична адреса закладу

 

Електронна адреса

[email protected]

Адреса сайту

zdo11.donetskedu.com

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу

 

Рік заснування закладу

1943 рік

Проектна потужність

184 місць

Площа земельної ділянки

0,55 га

Площа будівлі

2020 м2

Кількість груп

11

Мова навчання

українська

Режим роботи закладу

7.00 – 18.30

Години прийому завідувача

Понеділок 8.00-17.00

 

 

 

Розділ І.

Загальні  положення

1.Нормативно-правове  забезпечення діяльності ЗДО

Освітня діяльність узакладі дошкільної  освіти  у 2020/2021навчальному

році буде організована відповідно до:

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Базового компонента  дошкільної освіти в  Україні;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів Українивід 20.03.2003 р. №305;

- Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

- Типового положення про методичний кабінет дошкільного начального закладу;

-Статуту закладу;

- Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді,

Затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015р. №641); 

- Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів,

затвердженогонаказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016р. №234);

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних

закладах різних типів та форм власності, затвердженогонаказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

- Листа МОН України від 23.04.2020 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в період карантину»; 

- Листа МОНвід 03.07.2009р.№1/9-455 «Планування роботи в дошкільних

навчальних закладах»;

 - Листа МОНвід 30.07.2020 р. №1/9-411««Щодо  організації діяльності 

закладів  дошкільної  освіти  у 2020/2021 навчальному  році»;

- Додатку до листа МОН України №1/9-394 від 22.07.2020 «Перелік навчальної літератури, програм, рекомендованих МОН України для використання у закладах дошкільної освіти»;

- Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010р.

№1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних

навчальних закладах»;

- Листа МОН"Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні

навчальні заклади"  від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

- Листа МОН від 19.08.2011 р.№1/9-635«Щодо організації та проведення

«Тижня безпеки дитини»в дошкільних навчальних закладах»;

- Листа МОН України від 17.09.19 №1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі»;

- Листа МОН України від 09.12.2019 №1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;

- Листа МОН України від 25.06.2020 №1/9-348 «Рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в закладах дошкільної освіти»;

- Інструктивно-методичних рекомендацій (додатку до листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-765) «Організація  медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»;

- Методичних рекомендацій (додаток до листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-766) «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»;

-  Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р.  №298/227 зі 

змінами  від 26.02.13р. №202/165;

-  Інструктивно-методичних  рекомендацій  «Організація  роботи  та

дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

-   Інструктивно-методичних    рекомендацій    «Організація    фізкультурно-

оздоровчої  роботи  у дошкільних навчальних закладах»  №1/9-456 від 02.09.16 р.;

-   Інструктивно-методичного  листа  МОН  «Про організацію   роботи  з 

дітьми  5-річного  віку» №1/9-664  від  27.09.10 р.;

-  Наказу  МОН  від  19.12.2017  №  1633  «Про  затвердження  Примірного

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

-  розпорядчих документів Покровської міської ради;   

-  наказів  відділу освіти Покровської міської ради;

-  інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу

 1. Озброєння педагогів сучасним методичним інструментарієм національно - патріотичного виховання.
 2. Продовження систематизації усіх компонентів морально-духовного виховання дошкільнят.
 3. Об’єднання зусиль батьків і педагогів для покращення якості освітніх заходів.
 4. Пошукова методична робота щодо вдосконалення розвивального предметно-ігрового середовища.

 

3. Тривалість навчального року

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31травня  наступного року,  оздоровчий період –з 1 червня по 31 серпня.

 

4. Мережа груп

У  2020-2021 навчальному році   укомплектовано 11  груп: 

 - 2 група  раннього віку - третього року життя  (групи  №7, №8);

-  2 групи молодшого віку - четвертого року життя  (групи  №12, 3);

-  4 групи середнього віку - п'ятого року життя  (групи  №10,2,11,6);

-  3  групи старшого віку - шостого року життя (групи  №4, 9, 1) .

З  них:  1  групи  для  дітей із затримкою психічного розвитку  (№6); 

             2  групи для дітей з порушенням мовлення (№1, 10).

 

Група (№,  назва)

Вік

Спеціальні групи

Кількість дітей за списком

№8 «Метелики»

Ранній вік

 

13

№7 «Бджілки»

Ранній вік

 

12

№12 «Золота рибка»

Молодший вік

 

20

№3 «Світлячки»

Молодший вік

 

21

№10 «Калинка»

Середній вік

логопедична

11

№2 «Сонечко»

Середній вік

 

10

№11 «Капітошки»

Середній вік

 

17

№6 «Грибочки»

Середній вік

ЗПР

13

№4 «Веселка»

Старший вік

 

17

№9 «Квіточка»

Старший вік

 

12

№1 «Казка»

Старший вік

логопедична

14

Всього

 

 

160

 

5. Режим роботи закладу

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.  

Режим роботи закладу: 7.00 – 18.30. 

 

 

Розділ II.

Інструменти  забезпечення якості освіти

 

1.Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу,  базову освіту за відповідною спеціальністю.

Загальна  кількість  працівників  складає 59 осіб,   з них - 32 педагогічних працівників, 1 -  медичний працівник, 26 особа обслуговуючого

персоналу.

 

Якісний склад педпрацівників

Посада

Категорія

Пед.звання

Вища категорія

1 категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Без категорії

Завідувач

 Відповідає займаній посаді

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

1

 

 

 

 

1

Практичний психолог

 

 

1

 

 

 

Вихователь

 

5

2

22

 

 

Музичний керівник

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 1

 6

3

 23

-

1

 

Згідно  з  перспективним  планом  проходження  атестації у 2021  році 

заплановано  атестувати   12  педагогів: 

Згідно з перспективним  планом  проходження  курсів підвищення кваліфікації  протягом  2021 року заплановано направити  на  курси  при Донецькому облІППО: 4 особи.  

 

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО відповідає достатньому рівню, чому сприяє систематична робота у цьому напрямку адміністрації закладу. Усі приміщення ЗДО відповідають санітарно-гігієнічним нормативам та сучасним вимогам. Придбано технічні засоби навчання (8 телевізорів, 2 музичних центрів, 3 комп’ютера та 1 ноутбук для роботи спеціалістів, 2 принтера, 2 сканера), водонагрівальні баки в усіх групах.

Освітнє середовище закладу  наповнене відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого   наказом МОНвід19.12.2017р.№1633.

Безпечність умов  у  закладі  створено  відповідно  до  вимог  листа МОН  України від14.02.2019р.№1/11-1491«Щодо організації роботи та дотримання    вимог з питань        охорони     праці та безпеки життєдіяльності у закладах      дошкільної освіти».

Структура  предметно-просторового середовища закладу

 

 

Назвацентру,

локації

 

Куточки,які утворюютьцентр (локацію)

Наявність куточків у групах для дітей різного віку

3-йрік життя

4-йрік життя

5-йрік життя

6-йрік життя

 

Пізнавально- інтелектуальний центр

Куточок сенсорного

виховання

*

*

*

*

Куточок моделювання

та конструювання

*

*

*

*

 Куточок експериментальної діяльності

*

*

*

*

Національний куточок

*

*

*

*

Універсальні набірні полотна та підвіски

 перетворювальної

*

*

*

*

Куточок природи + зона кімнатних рослин

*

*

*

*

 

Фізкультурно- оздоровчий центр

Куточок фізичного

виховання

*

*

*

*

Куточок безпеки

життєдіяльності

*

*

*

*

 

 

Ігровий центр

Куточок сюжетно-

рольових ігор

*

*

*

*

Куточок конструкцій-

но-будівельних ігор

*

*

*

*

Куточок ряження

*

 

 

 

Художньо-

естетичний центр

Куточок

образотворчості

*

*

*

*

Куточок музичного

виховання

*

 

 

 

 

Мовленнєвий центр

Куточок казки

*

*

*

*

Куточок книжки

*

*

*

*

Театральний куточок

*

*

*

*

 

 

Центр самоорганізації

Куточок чергових

 

*

*

*

Куточок усамітнення

 

*

*

*

Куточок праці

Матеріали, ігри для розвитку навичок самообслуговування

 

 

 

 

 

 

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі здійснюється відповідно до вимог Листа МОН від 22.07.2020№1/9-394«Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання  у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році».

 

4. Контроль якості освітнього процесу

 

Графік контролю за станом освітнього процесу

 

 

Теми контролю

 

Дата

Відпові-

дальний

Форма прове-

дення

Резуль-

тат

1

  «Взаємодія педагогів в роботі з картами розумових дій».

 

 Листопад

 2020

Завідувач,

Вихователь - методист

Тематичний контроль

Аналітичний звіт

2

«Місце художньо – практичної діяльності в структурі інтегрованих занять».

Лютий 2021

Завідувач,

Вихователь - методист

 Тематичний контроль

Довідка тематичного контролю

3

«Умови ефективного запровадження особистісно- орієнтованої моделі» (група «Золота рибка»).

Квітень 2021

Завідувач,

Вихователь - методист

Комплексна перевірка

 

4

«Виховання культурно – гігієнічних навичок дошкільнят».  

За окремим графіком

Вихователь -методист, сестра медична

Епізодичний контроль (цілісний)

Аналітичний звіт (на виробничу нараду)

5

«Ігрові підходи до ранкової гімнастики».

За окремим графіком

Вихователь – методист, сестра медична

Епізодичний контроль (вибірковий)

Індивідуальні співбесіди з вихователями

6

«Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються».

За індивідуальними графіками

Атестаційна комісія

Перегляд освітньої роботи

Аналіз інформації про роботу педагогів

7

«Створення предметно – ігрового середовища».

Квітень 2021

Педагоги

Огляд - конкурс

Відзнака переможців

8

«Система формування картотеки освітніх засобів».

Січень 2021

Педагоги

Огляд – конкурс

Відзнака переможців

 

5. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів

Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно - критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань та спостережень за якістю організації  освітнього процесу.

 

6. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей

      Рівень сформованості компетенцій кожної дитини фіксується в індивідуальному щоденнику розвитку; педагоги постійно відстежують відзначають новоутворення, досягнення та зону найближчого розвитку малюка.  Орієнтиром при складанні таких інформаційних систем є Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.  Моніторинг проводиться за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти.  Інструментарій моніторингу розроблений відповідно до програми для дітей та їхніх сімей «Крок за кроком» (особистісно – орієнтована дошкільна освіта) (Кірстен А., Хансен, Роксейн К., Кауфманн, Кейт Бурк Уолш).

 

   Діагностування у  логопедичних групах проводиться вчителями-логопедами тричі на рік:

перше оцінювання - у вересні,

друге - у січні,

третє - у травні.

   На початку року психолог  діагностує старших дошкільнят за методикою «Вивчення готовності / неготовності дітей шестирічного віку до навчання в школі» (Стадненко Н. М.) та в кінці навчального року за методикою «Визначення рівня сформованості сенсорно – пізнавальної компетенції дошкільника» (Карабаєва І. І.). А також виявлення міжособистісних стосунків  дошкільнят за методико «Капітан корабля».

 

 

Розділ ІІI.

Методична проблема та завдання на 2020-2021н.р.

 

 

Проблема, над якою працює ЗДО№11 «Чебурашка» - «Морально – духовне виховання дітей на засадах освіти для сталого розвитку»

 

Річні завдання

 1.  Забезпечити умови для збереження і зміцнення здоров’я дітей та реалізації потреб в руховій активності.
 2. Вдосконалювати систему патріотичного виховання шляхом використання відеоматеріалів та сучасних прогресивних освітніх технологій.
 3. Розширити спектр ресурсів мистецької діяльності для розвитку творчих здібностей дошкільнят.
 4. Запроваджувати інноваційні форми роботи для розвитку пізнавальної активності та формування життєвої компетентності малюків.
 5. Диференційовано підходити до формування цілісного світосприймання та власної добротворчої позиції дитини.

 

Завдання на літній оздоровчий період:

 1. Розробити  комплексний план роботи дошкільного закладу на літній     період.
 2. Створити здоров’язберігаюче ігрове середовище в приміщенні та на    території ЗДО.
 3. Забезпечити умови для повноцінної рухової активності дітей в умовах    карантину.
 4. Систематично проводити профілактичні заходи проти корона вірусу.
 5. Застосувати ефективні підходи та засоби для максимальної індивідуалізації освітнього процесу.
 6. Удосконалювати просвітницьку роботу з батьками шляхом використання дистанційних інформаційних технологій.
 7. Адаптувати систему вивчення фондів «хочу» і «можу» кожної дитини в умовах карантину.
 8. Зробити ревізію перспективного планування на новий навчальний рік.
 9. Планомірно проводити методичні заходи для професійного розвитку педагогів.
 10. Виконати необхідні ремонтні роботи у приміщенні дошкільного закладу.

 

Розділ ІV.

Програмно-методичне забезпечення

 освітньої програми

 

Організація освітнього процесу в дошкільному закладі здійснюється за програмами:

  «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку ( наук. керівник Кононко О. Л.).

Мета програми: гуманізація цілей дошкільної освіти через реалізацію компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості.

Завдання програми: закладання основ компетентності дитини шляхом розширення і поглиблення життєвого досвіду для задоволення своїх соціальних та індивідуальних потреб;  забезпечення балансу фондів «можу» і «хочу» - спрямування зусиль на узгодженість життєво необхідних знань; розвитку зачатків активної життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного Я; плекання зачатків креативності, формування у дитини творчих здібностей; формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя.     

«Українське дошкілля» програма розвитку дитини дошкільного віку (Білан О. І.);

«Україна – моя Батьківщина» програма національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку» (Каплуновська О.);

«Філософія для дітей» парціальна освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (Гавриш Н., Ліннік О.);

 «Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (Богуш А. М., Сіданіч І. Л.);

 «Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Єфіменко М. М.);

«Організація народознавчої роботи з дітьми» (Яблонська М.);

«Скарбниця моралі» програма морального виховання дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.);

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н. Гавриш.

     

Корекційна робота у спеціальних (логопедичних) групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми  «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ» та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» (Трофименко Л. І.). В спеціальній (ЗПР) групі   використовують програму «Віконечко», програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (Сак Т. В.). 

 

           

Розділ V.

Особливості організації освітнього процесу

 

 1. Режим дня

 

Організація життєдіяльності  дітей 3–го року життя

 

Режимні моменти

Орієнтовний розподіл часу

2-й рік життя

3-й рік життя

Вдома

Підйом, ранковий туалет

6:30 - 7:00

6:30 – 7:00

У дошкільному закладі

Ранкова зустріч дітей, ігри, індивідуальні заняття, ранкова гімнастика

7:30 – 8:05

7:30 – 8:15

Підготовка до сніданку, сніданок

8:05 – 8:50

8:15 – 8:45

Ігри, підготовка до навчально – пізнавальної діяльності

8:50 – 9:15

8:45 – 9:00

Заняття у підгрупах та індивідуальні

9:15 – 9:35

9:00 – 9:30

Підготовка до прогулянки, прогулянка

9:35 – 11:00

9:30 – 11:30

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, загартовувальні процедури

11:00 – 11:30

11:30 – 11:45

Обід, підготовка до сну

11:30 – 12:15

11:45 – 12:30

Сон

12:15 – 15:15

12:30 – 15:00

Поступовий підйом, загартувальні процедури

15:15 – 15:40

15:00 – 15:20

Ігри – заняття, підгрупові заняття

15:40 – 16:00

15:20 – 15:50

Прогулянка та повернення додому

16:00 – 18:30

15:50 – 18:30

 

 

Організація життєдіяльності  дітей 4–го, 5 – го, 6 - го  року життя

 

Режимні моменти

Орієнтовний розподіл часу

4-й рік життя

5-й рік життя

6-й рік життя

Вдома

Підйом, ранковий туалет

6:30 – 7:00

6:30 – 7:00

6:30 – 7:00

У дошкільному закладі

Ранкова зустріч дітей, ігри, індивідуальні заняття, ранкова гімнастика

7:30 – 8:20

7:30 – 8:25

7:30 – 8:30

Підготовка до сніданку, сніданок

8:20 – 8:50

8:25 – 8:50

8:30 – 8:50

Ігри, підготовка до навчально – пізнавальної діяльності

8:50 – 9:00

8:50 – 9:00

8:50 – 9:00

Фронтальні, групові та індивідуальні заняття

9:00 – 9:40

9:00 – 9:25

9:30 – 9:55

9:00 – 9:30

9:35 – 10:05

Підготовка до прогулянки,

 прогулянка

9:40 – 12:00

9:55 – 12:15

10:05 – 12:25

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, загартувальні процедури

12:00–12:15

12:15-12:30

12:25-12:40

Обід, підготовка до сну

12:15-13:00

12:30-13:00

12:40-13:10

Сон

13:00-15:00

13:00-15:00

13:10-15:10

Поступовий підйом, загартувальні процедури

15:00-15:20

15:00-15:20

15:10-15:35

Ігри-заняття, фронтальні та групові заняття

15:20-15:40

15:20-15:40

15:35-16:10

Прогулянка та повернення додому

15:40-18:30

15:40-18:30

16:10-18:30

 

 

 1. Планування освітнього процесу

Планування освітнього процесу здійснюється на основі тематичного принципу та концептуальних засадах. (за Гавриш Н. В.)

 

 1. Види діяльності

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій - провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; дослідницько – пошукова і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.

 

 1. Форми організації освітнього процесу

Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається

занятійній моделі організації  освітнього процесу.

Заняття  проводяться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість спеціально організованих занять становить:

- у групі раннього  віку –  10 -15 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 - 20 хвилин;

- у середній груп і – 20 -  25 хвилин;

- у старшій групі – 25 – 35 хвилин.

Тривалість перерв між  заняттями не менше10 хвилин.

 

 

Організація  занять умовних  групах має  свою специфіку.

Види логопедичних  занять:

· фронтальні ігри-заняття – вся група  (тривалість - 25хв.);

· підгрупові ігри-заняття – 4-6 дітей(залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) (тривалість - 25хв.);

· індивідуальні ігри-заняття – 1дитина (тривалість  10 - 15хв.)

 

 

Планування  також  включає наступні організовані форми освітньої роботи:

 -організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри-драматизації тощо;

-організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії у природу та соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота;

-організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця;

-організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;

-організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;

-організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги,

ранкова,    пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо.

 

Самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної  освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.

Форми організації самостійної  діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо.

 

 1. Навчальне навантаження

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

для дітей раннього віку

 

Вид занять

Кількість занять на тиждень

2-й рік життя

3-й рік життя

Художньо – естетичний розвиток

Музична діяльність

2

2

Образотворча діяльність

1

1

Конструювання

1

1

Фізичний розвиток

Фізкультура

2

2

Пізнавальний розвиток

Сенсорний розвиток

1

1

Ознайомлення з довкіллям

1

1

Мовленнєвий розвиток

Розвиток мовлення, художня література

1

2

Усього

9

10

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

для дітей дошкільного віку

Вид заняття

Кількість занять на тиждень

4-й рік життя

5-й рік життя

6-й рік життя

Художньо – естетичний розвиток

Музична діяльність

2

2

2

Образотворча діяльність

1 мал.

 0,5ліпл/1апл.

1 мал.

1ліпл/1апл.

1мал.

1ліпл./0,5апл.

Конструювання

0,5

0,5

0,5

Фізичний розвиток

Фізкультура

2

2

2

Пізнавальний розвиток

Ознайомлення із соціумом та власним Я

0,5

1

1

Ознайомлення з природним довкіллям

0,5

1

1

Логіко – математичний розвиток, предмети, об’єкти 

0,5

1

1

Мовленнєвий розвиток

Розвиток мовлення

1

1

1

Художня література

0,5

0,5

1

Підготовка до навчання грамоти

-

-

1

Усього

11

12

14

 

 1. Види і типи занять

В освітньому процесі використовуються різні типи і види занять, а також міні-заняття упродовж дня.

Типи занять:

 • Фронтальні заняття (вся група)
 • Групові заняття (до 15 дітей)
 • Індивідуально-групові заняття (до 8 дітей)
 • Індивідуальні заняття ( 1-4 дітей)

 

Види занять:

 • Комплексні заняття;
 • Тематичні заняття;
 • Комбіновані заняття;
 • Домінантні заняття;
 • Сюжетно-динамічні заняття;
 • Інтегровані заняття

 

 1. Інноваційна діяльність

Для підвищення якості освітнього процесу у ЗДО запроваджуються:

Інноваційні освітні технології:

 • Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (Кононко О.) – усі дошкільні групи.
 • Методика діагностування мовленнєвого розвитку дітей із застосуванням лінгвістичних казок (Крутій К.) – усі дошкільні групи
 • Методика розвитку мовленнєво – творчої діяльності (Гавриш Н.) – усі дошкільні групи.
 • Організація художньо – мовленнєвої діяльності дітей (Богуш А., Гавриш Н., Котик Т.) – групи «Світлячки», логопедична група «Казка».
 • Організація народознавчої роботи у дошкільному закладі (Богуш А., Лисенко Н.) – усі групи.
 • Застосування схем – моделей для розвитку мовлення, інтелекту і здібностей дітей (Крутій К.) – група «Світлячки», дефектологічна група «Грибки».
 • Методика застосування карт розумових дій для формування понятійно – лексичних полів (Гавриш Н.) – усі дошкільні групи.
 • Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєво пасивними дітьми (Крутій К.) – групи спеціального призначення.
 • Тематичне проектування (Манилюк Ю.) (психолого – педагогічна технологія) – усі дошкільні групи.
 • Українські традиційні свята як засіб розвитку україномовлення дітей дошкільного віку (Крайнова Л.) – усі дошкільні групи.
 • Методика формування початкового лексикону у групах раннього віку (Громова О.) – групи раннього віку.
 • Педагогічна технологія формування розвивального середовища як засобу розвитку українського мовлення дошкільнят (Головко М., Крайнова Л.) – усі групи.
 • Особистісно – орієнтована програма «Крок за кроком» - усі групи.
 • Програма розвитку дітей раннього віку «Зернятко» - усі групи раннього віку.
 • Соціо – ігрова педагогічна технологія організації освітньої роботи (Шулешко Є.) – групи «Калинка», «Казка», «Сонечко».
 • «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н. Гавриш.

 

 

 

Інноваційні здоров’язбережувальні технології:

 • Створення сучасних фізкультурних осередків у просторі групових приміщень ЗДО із застосуванням сухого басейну, бігових доріжок, фітболів, турніків з підвісками для висових вправ тощо.
 • Застосування методики М. М. Єфименка у ранковій гімнастиці та фізкультурних заняттях.
 • Точковий, щітковий масажі.
 • Дихальна гімнастика із застосуванням спеціального ігрового обладнання.
 • Система загартовувальних процедур.
 • Бебі – йога.
 • Рухові заняття за програмою «Старт».
 • Геокешенги з включенням різних рухових завдань для дітей.
 • Велопробіги.
 • Ігри з м’ячем на свіжому повітрі (футбол, баскетбол, волейбол).

 

Розділ VI.

Завдання та результати освітньої діяльності

 

Завдання та результати освітньої діяльності по кожному віковому періоду означені у Базовому компоненті дошкільної освіти та програмі «Я у Світі», за якою працює заклад дошкільної освіти.

 

 

Розділ VI.

Модель випускника закладу дошкільної освіти

 

 • Сформовані основні фізичні якості, рухові вміння, культурно-гігєнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
 • Сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;
 • Сформовані  базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, само ставлення, самооцінка;
 • Сформовані навички соціально-визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
 • Сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;
 • Сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;
 • Розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;
 • Сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;
 • Сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;
 • Розвинуті творчі здібності;
 • Сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;
 • Сформовані навички культури споживання;
 • Розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість  в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;
 • Сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;
 • Сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;
 • Сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;
 • Розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесне-логічне мислення;
 • Сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
 • Сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
 • Сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
 • Сформована культура мовлення та спілкування;
 • Засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;
 • Сформовані загально-навчальні уміння: розуміє діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;
 • Сформовані організаційні вміння: уміє організувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;
 • Спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.

 

 

 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11   «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

«СХВАЛЕНО»                                                              «ЗАТВЕРЖДУЮ»

Рішенням педради                                                        Завідувач ЗДО №11 «Чебурашка »

від  «14» січня 2021                                                      __________________ Пляшко О. Є.

протокол № 2   

                              

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11

   «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

на  2020 2023  навчальний  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ПОКРОВСЬК

 

 

 

 

 

Освітню  програму  схвалено  рішенням  засідання  педагогічної  ради 

закладу (протокол №1  від  03.09.2020 року)  та  затверджено  наказом  завідувача

закладу №

 

Автори – укладачі: Пляшко О. Є., завідувач,  

                                    Засипка Г. С., вихователь-методист.

Творча група: Гнілова О. Ю., практичний психолог,

                          Личік Н. Г., керівник музичний,

                          Ігнатенко Ю. Є., вихователь,

                          Архіпенко І. О., комірник.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Загальні відомості про ЗДО №11 «Чебурашка»

Розділ І.  Загальні положення

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу

3. Тривалість навчального року

4. Мережа груп

5. Режим роботи закладу

 

Розділ II. Інструменти забезпечення якості освіти

1. Кадрове забезпечення

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

4. Контроль  якості освітнього процесу

5. Моніторинг рівня  професійної  компетентності педагогів

6. Моніторинг  сформованості  компетенцій  дітей

Розділ  ІІІ.  Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р

Розділ ІV.  Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Розділ  V.  Особливості організації освітнього процесу

1. Режим  дня

2. Планування освітнього процесу 

3. Види  діяльності

4. Форми організації освітнього процесу

5. Навчальне  навантаження

6. Види  і  типи  занять

7. Інноваційна  діяльність

Розділ  VI. Завдання  та  результати  освітньої  діяльності 

Розділ  VІI. Модель  випускника  закладу  дошкільної  освіти

 

 

 

 

Загальні відомості

про ЗДО №11 «Чебурашка»

 

Повна назва закладу

Заклад дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

Код ЄДРПОУ

04052933

Юридична адреса закладу

 

Електронна адреса

[email protected]

Адреса сайту

zdo11.donetskedu.com

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу

 

Рік заснування закладу

1943 рік

Проектна потужність

184 місць

Площа земельної ділянки

0,55 га

Площа будівлі

2020 м2

Кількість груп

11

Мова навчання

українська

Режим роботи закладу

7.00 – 18.30

Години прийому завідувача

Понеділок 8.00-17.00

 

 

 

Розділ І.

Загальні  положення

1.Нормативно-правове  забезпечення діяльності ЗДО

Освітня діяльність узакладі дошкільної  освіти  у 2020/2021навчальному

році буде організована відповідно до:

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Базового компонента  дошкільної освіти в  Україні;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів Українивід 20.03.2003 р. №305;

- Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

- Типового положення про методичний кабінет дошкільного начального закладу;

-Статуту закладу;

- Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді,

Затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015р. №641); 

- Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів,

затвердженогонаказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016р. №234);

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних

закладах різних типів та форм власності, затвердженогонаказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

- Листа МОН України від 23.04.2020 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в період карантину»; 

- Листа МОНвід 03.07.2009р.№1/9-455 «Планування роботи в дошкільних

навчальних закладах»;

 - Листа МОНвід 30.07.2020 р. №1/9-411««Щодо  організації діяльності 

закладів  дошкільної  освіти  у 2020/2021 навчальному  році»;

- Додатку до листа МОН України №1/9-394 від 22.07.2020 «Перелік навчальної літератури, програм, рекомендованих МОН України для використання у закладах дошкільної освіти»;

- Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010р.

№1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних

навчальних закладах»;

- Листа МОН"Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні

навчальні заклади"  від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

- Листа МОН від 19.08.2011 р.№1/9-635«Щодо організації та проведення

«Тижня безпеки дитини»в дошкільних навчальних закладах»;

- Листа МОН України від 17.09.19 №1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі»;

- Листа МОН України від 09.12.2019 №1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;

- Листа МОН України від 25.06.2020 №1/9-348 «Рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в закладах дошкільної освіти»;

- Інструктивно-методичних рекомендацій (додатку до листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-765) «Організація  медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»;

- Методичних рекомендацій (додаток до листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-766) «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»;

-  Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р.  №298/227 зі 

змінами  від 26.02.13р. №202/165;

-  Інструктивно-методичних  рекомендацій  «Організація  роботи  та

дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

-   Інструктивно-методичних    рекомендацій    «Організація    фізкультурно-

оздоровчої  роботи  у дошкільних навчальних закладах»  №1/9-456 від 02.09.16 р.;

-   Інструктивно-методичного  листа  МОН  «Про організацію   роботи  з 

дітьми  5-річного  віку» №1/9-664  від  27.09.10 р.;

-  Наказу  МОН  від  19.12.2017  №  1633  «Про  затвердження  Примірного

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

-  розпорядчих документів Покровської міської ради;   

-  наказів  відділу освіти Покровської міської ради;

-  інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу

 1. Озброєння педагогів сучасним методичним інструментарієм національно - патріотичного виховання.
 2. Продовження систематизації усіх компонентів морально-духовного виховання дошкільнят.
 3. Об’єднання зусиль батьків і педагогів для покращення якості освітніх заходів.
 4. Пошукова методична робота щодо вдосконалення розвивального предметно-ігрового середовища.

 

3. Тривалість навчального року

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31травня  наступного року,  оздоровчий період –з 1 червня по 31 серпня.

 

4. Мережа груп

У  2020-2021 навчальному році   укомплектовано 11  груп: 

 - 2 група  раннього віку - третього року життя  (групи  №7, №8);

-  2 групи молодшого віку - четвертого року життя  (групи  №12, 3);

-  4 групи середнього віку - п'ятого року життя  (групи  №10,2,11,6);

-  3  групи старшого віку - шостого року життя (групи  №4, 9, 1) .

З  них:  1  групи  для  дітей із затримкою психічного розвитку  (№6); 

             2  групи для дітей з порушенням мовлення (№1, 10).

 

Група (№,  назва)

Вік

Спеціальні групи

Кількість дітей за списком

№8 «Метелики»

Ранній вік

 

13

№7 «Бджілки»

Ранній вік

 

12

№12 «Золота рибка»

Молодший вік

 

20

№3 «Світлячки»

Молодший вік

 

21

№10 «Калинка»

Середній вік

логопедична

11

№2 «Сонечко»

Середній вік

 

10

№11 «Капітошки»

Середній вік

 

17

№6 «Грибочки»

Середній вік

ЗПР

13

№4 «Веселка»

Старший вік

 

17

№9 «Квіточка»

Старший вік

 

12

№1 «Казка»

Старший вік

логопедична

14

Всього

 

 

160

 

5. Режим роботи закладу

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.  

Режим роботи закладу: 7.00 – 18.30. 

 

 

Розділ II.

Інструменти  забезпечення якості освіти

 

1.Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу,  базову освіту за відповідною спеціальністю.

Загальна  кількість  працівників  складає 59 осіб,   з них - 32 педагогічних працівників, 1 -  медичний працівник, 26 особа обслуговуючого

персоналу.

 

Якісний склад педпрацівників

Посада

Категорія

Пед.звання

Вища категорія

1 категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Без категорії

Завідувач

 Відповідає займаній посаді

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

1

 

 

 

 

1

Практичний психолог

 

 

1

 

 

 

Вихователь

 

5

2

22

 

 

Музичний керівник

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 1

 6

3

 23

-

1

 

Згідно  з  перспективним  планом  проходження  атестації у 2021  році 

заплановано  атестувати   12  педагогів: 

Згідно з перспективним  планом  проходження  курсів підвищення кваліфікації  протягом  2021 року заплановано направити  на  курси  при Донецькому облІППО: 4 особи.  

 

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО відповідає достатньому рівню, чому сприяє систематична робота у цьому напрямку адміністрації закладу. Усі приміщення ЗДО відповідають санітарно-гігієнічним нормативам та сучасним вимогам. Придбано технічні засоби навчання (8 телевізорів, 2 музичних центрів, 3 комп’ютера та 1 ноутбук для роботи спеціалістів, 2 принтера, 2 сканера), водонагрівальні баки в усіх групах.

Освітнє середовище закладу  наповнене відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого   наказом МОНвід19.12.2017р.№1633.

Безпечність умов  у  закладі  створено  відповідно  до  вимог  листа МОН  України від14.02.2019р.№1/11-1491«Щодо організації роботи та дотримання    вимог з питань        охорони     праці та безпеки життєдіяльності у закладах      дошкільної освіти».

Структура  предметно-просторового середовища закладу

 

 

Назвацентру,

локації

 

Куточки,які утворюютьцентр (локацію)

Наявність куточків у групах для дітей різного віку

3-йрік життя

4-йрік життя

5-йрік життя

6-йрік життя

 

Пізнавально- інтелектуальний центр

Куточок сенсорного

виховання

*

*

*

*

Куточок моделювання

та конструювання

*

*

*

*

 Куточок експериментальної діяльності

*

*

*

*

Національний куточок

*

*

*

*

Універсальні набірні полотна та підвіски

 перетворювальної

*

*

*

*

Куточок природи + зона кімнатних рослин

*

*

*

*

 

Фізкультурно- оздоровчий центр

Куточок фізичного

виховання

*

*

*

*

Куточок безпеки

життєдіяльності

*

*

*

*

 

 

Ігровий центр

Куточок сюжетно-

рольових ігор

*

*

*

*

Куточок конструкцій-

но-будівельних ігор

*

*

*

*

Куточок ряження

*

 

 

 

Художньо-

естетичний центр

Куточок

образотворчості

*

*

*

*

Куточок музичного

виховання

*

 

 

 

 

Мовленнєвий центр

Куточок казки

*

*

*

*

Куточок книжки

*

*

*

*

Театральний куточок

*

*

*

*

 

 

Центр самоорганізації

Куточок чергових

 

*

*

*

Куточок усамітнення

 

*

*

*

Куточок праці

Матеріали, ігри для розвитку навичок самообслуговування

 

 

 

 

 

 

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі здійснюється відповідно до вимог Листа МОН від 22.07.2020№1/9-394«Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання  у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році».

 

4. Контроль якості освітнього процесу

 

Графік контролю за станом освітнього процесу

 

 

Теми контролю

 

Дата

Відпові-

дальний

Форма прове-

дення

Резуль-

тат

1

  «Взаємодія педагогів в роботі з картами розумових дій».

 

 Листопад

 2020

Завідувач,

Вихователь - методист

Тематичний контроль

Аналітичний звіт

2

«Місце художньо – практичної діяльності в структурі інтегрованих занять».

Лютий 2021

Завідувач,

Вихователь - методист

 Тематичний контроль

Довідка тематичного контролю

3

«Умови ефективного запровадження особистісно- орієнтованої моделі» (група «Золота рибка»).

Квітень 2021

Завідувач,

Вихователь - методист

Комплексна перевірка

 

4

«Виховання культурно – гігієнічних навичок дошкільнят».  

За окремим графіком

Вихователь -методист, сестра медична

Епізодичний контроль (цілісний)

Аналітичний звіт (на виробничу нараду)

5

«Ігрові підходи до ранкової гімнастики».

За окремим графіком

Вихователь – методист, сестра медична

Епізодичний контроль (вибірковий)

Індивідуальні співбесіди з вихователями

6

«Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються».

За індивідуальними графіками

Атестаційна комісія

Перегляд освітньої роботи

Аналіз інформації про роботу педагогів

7

«Створення предметно – ігрового середовища».

Квітень 2021

Педагоги

Огляд - конкурс

Відзнака переможців

8

«Система формування картотеки освітніх засобів».

Січень 2021

Педагоги

Огляд – конкурс

Відзнака переможців

 

5. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів

Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно - критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань та спостережень за якістю організації  освітнього процесу.

 

6. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей

      Рівень сформованості компетенцій кожної дитини фіксується в індивідуальному щоденнику розвитку; педагоги постійно відстежують відзначають новоутворення, досягнення та зону найближчого розвитку малюка.  Орієнтиром при складанні таких інформаційних систем є Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.  Моніторинг проводиться за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти.  Інструментарій моніторингу розроблений відповідно до програми для дітей та їхніх сімей «Крок за кроком» (особистісно – орієнтована дошкільна освіта) (Кірстен А., Хансен, Роксейн К., Кауфманн, Кейт Бурк Уолш).

 

   Діагностування у  логопедичних групах проводиться вчителями-логопедами тричі на рік:

перше оцінювання - у вересні,

друге - у січні,

третє - у травні.

   На початку року психолог  діагностує старших дошкільнят за методикою «Вивчення готовності / неготовності дітей шестирічного віку до навчання в школі» (Стадненко Н. М.) та в кінці навчального року за методикою «Визначення рівня сформованості сенсорно – пізнавальної компетенції дошкільника» (Карабаєва І. І.). А також виявлення міжособистісних стосунків  дошкільнят за методико «Капітан корабля».

 

 

Розділ ІІI.

Методична проблема та завдання на 2020-2021н.р.

 

 

Проблема, над якою працює ЗДО№11 «Чебурашка» - «Морально – духовне виховання дітей на засадах освіти для сталого розвитку»

 

Річні завдання

 1.  Забезпечити умови для збереження і зміцнення здоров’я дітей та реалізації потреб в руховій активності.
 2. Вдосконалювати систему патріотичного виховання шляхом використання відеоматеріалів та сучасних прогресивних освітніх технологій.
 3. Розширити спектр ресурсів мистецької діяльності для розвитку творчих здібностей дошкільнят.
 4. Запроваджувати інноваційні форми роботи для розвитку пізнавальної активності та формування життєвої компетентності малюків.
 5. Диференційовано підходити до формування цілісного світосприймання та власної добротворчої позиції дитини.

 

Завдання на літній оздоровчий період:

 1. Розробити  комплексний план роботи дошкільного закладу на літній     період.
 2. Створити здоров’язберігаюче ігрове середовище в приміщенні та на    території ЗДО.
 3. Забезпечити умови для повноцінної рухової активності дітей в умовах    карантину.
 4. Систематично проводити профілактичні заходи проти корона вірусу.
 5. Застосувати ефективні підходи та засоби для максимальної індивідуалізації освітнього процесу.
 6. Удосконалювати просвітницьку роботу з батьками шляхом використання дистанційних інформаційних технологій.
 7. Адаптувати систему вивчення фондів «хочу» і «можу» кожної дитини в умовах карантину.
 8. Зробити ревізію перспективного планування на новий навчальний рік.
 9. Планомірно проводити методичні заходи для професійного розвитку педагогів.
 10. Виконати необхідні ремонтні роботи у приміщенні дошкільного закладу.

 

Розділ ІV.

Програмно-методичне забезпечення

 освітньої програми

 

Організація освітнього процесу в дошкільному закладі здійснюється за програмами:

  «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку ( наук. керівник Кононко О. Л.).

Мета програми: гуманізація цілей дошкільної освіти через реалізацію компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості.

Завдання програми: закладання основ компетентності дитини шляхом розширення і поглиблення життєвого досвіду для задоволення своїх соціальних та індивідуальних потреб;  забезпечення балансу фондів «можу» і «хочу» - спрямування зусиль на узгодженість життєво необхідних знань; розвитку зачатків активної життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного Я; плекання зачатків креативності, формування у дитини творчих здібностей; формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя.     

«Українське дошкілля» програма розвитку дитини дошкільного віку (Білан О. І.);

«Україна – моя Батьківщина» програма національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку» (Каплуновська О.);

«Філософія для дітей» парціальна освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (Гавриш Н., Ліннік О.);

 «Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (Богуш А. М., Сіданіч І. Л.);

 «Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Єфіменко М. М.);

«Організація народознавчої роботи з дітьми» (Яблонська М.);

«Скарбниця моралі» програма морального виховання дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.);

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н. Гавриш.

     

Корекційна робота у спеціальних (логопедичних) групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми  «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ» та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» (Трофименко Л. І.). В спеціальній (ЗПР) групі   використовують програму «Віконечко», програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (Сак Т. В.). 

 

           

Розділ V.

Особливості організації освітнього процесу

 

 1. Режим дня

 

Організація життєдіяльності  дітей 3–го року життя

 

Режимні моменти

Орієнтовний розподіл часу

2-й рік життя

3-й рік життя

Вдома

Підйом, ранковий туалет

6:30 - 7:00

6:30 – 7:00

У дошкільному закладі

Ранкова зустріч дітей, ігри, індивідуальні заняття, ранкова гімнастика

7:30 – 8:05

7:30 – 8:15

Підготовка до сніданку, сніданок

8:05 – 8:50

8:15 – 8:45

Ігри, підготовка до навчально – пізнавальної діяльності

8:50 – 9:15

8:45 – 9:00

Заняття у підгрупах та індивідуальні

9:15 – 9:35

9:00 – 9:30

Підготовка до прогулянки, прогулянка

9:35 – 11:00

9:30 – 11:30

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, загартовувальні процедури

11:00 – 11:30

11:30 – 11:45

Обід, підготовка до сну

11:30 – 12:15

11:45 – 12:30

Сон

12:15 – 15:15

12:30 – 15:00

Поступовий підйом, загартувальні процедури

15:15 – 15:40

15:00 – 15:20

Ігри – заняття, підгрупові заняття

15:40 – 16:00

15:20 – 15:50

Прогулянка та повернення додому

16:00 – 18:30

15:50 – 18:30

 

 

Організація життєдіяльності  дітей 4–го, 5 – го, 6 - го  року життя

 

Режимні моменти

Орієнтовний розподіл часу

4-й рік життя

5-й рік життя

6-й рік життя

Вдома

Підйом, ранковий туалет

6:30 – 7:00

6:30 – 7:00

6:30 – 7:00

У дошкільному закладі

Ранкова зустріч дітей, ігри, індивідуальні заняття, ранкова гімнастика

7:30 – 8:20

7:30 – 8:25

7:30 – 8:30

Підготовка до сніданку, сніданок

8:20 – 8:50

8:25 – 8:50

8:30 – 8:50

Ігри, підготовка до навчально – пізнавальної діяльності

8:50 – 9:00

8:50 – 9:00

8:50 – 9:00

Фронтальні, групові та індивідуальні заняття

9:00 – 9:40

9:00 – 9:25

9:30 – 9:55

9:00 – 9:30

9:35 – 10:05

Підготовка до прогулянки,

 прогулянка

9:40 – 12:00

9:55 – 12:15

10:05 – 12:25

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, загартувальні процедури

12:00–12:15

12:15-12:30

12:25-12:40

Обід, підготовка до сну

12:15-13:00

12:30-13:00

12:40-13:10

Сон

13:00-15:00

13:00-15:00

13:10-15:10

Поступовий підйом, загартувальні процедури

15:00-15:20

15:00-15:20

15:10-15:35

Ігри-заняття, фронтальні та групові заняття

15:20-15:40

15:20-15:40

15:35-16:10

Прогулянка та повернення додому

15:40-18:30

15:40-18:30

16:10-18:30

 

 

 1. Планування освітнього процесу

Планування освітнього процесу здійснюється на основі тематичного принципу та концептуальних засадах. (за Гавриш Н. В.)

 

 1. Види діяльності

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій - провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; дослідницько – пошукова і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.

 

 1. Форми організації освітнього процесу

Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається

занятійній моделі організації  освітнього процесу.

Заняття  проводяться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість спеціально організованих занять становить:

- у групі раннього  віку –  10 -15 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 - 20 хвилин;

- у середній груп і – 20 -  25 хвилин;

- у старшій групі – 25 – 35 хвилин.

Тривалість перерв між  заняттями не менше10 хвилин.

 

 

Організація  занять умовних  групах має  свою специфіку.

Види логопедичних  занять:

· фронтальні ігри-заняття – вся група  (тривалість - 25хв.);

· підгрупові ігри-заняття – 4-6 дітей(залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) (тривалість - 25хв.);

· індивідуальні ігри-заняття – 1дитина (тривалість  10 - 15хв.)

 

 

Планування  також  включає наступні організовані форми освітньої роботи:

 -організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри-драматизації тощо;

-організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії у природу та соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота;

-організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця;

-організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;

-організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;

-організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги,

ранкова,    пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо.

 

Самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної  освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.

Форми організації самостійної  діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо.

 

 1. Навчальне навантаження

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

для дітей раннього віку

 

Вид занять

Кількість занять на тиждень

2-й рік життя

3-й рік життя

Художньо – естетичний розвиток

Музична діяльність

2

2

Образотворча діяльність

1

1

Конструювання

1

1

Фізичний розвиток

Фізкультура

2

2

Пізнавальний розвиток

Сенсорний розвиток

1

1

Ознайомлення з довкіллям

1

1

Мовленнєвий розвиток

Розвиток мовлення, художня література

1

2

Усього

9

10

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

для дітей дошкільного віку

Вид заняття

Кількість занять на тиждень

4-й рік життя

5-й рік життя

6-й рік життя

Художньо – естетичний розвиток

Музична діяльність

2

2

2

Образотворча діяльність

1 мал.

 0,5ліпл/1апл.

1 мал.

1ліпл/1апл.

1мал.

1ліпл./0,5апл.

Конструювання

0,5

0,5

0,5

Фізичний розвиток

Фізкультура

2

2

2

Пізнавальний розвиток

Ознайомлення із соціумом та власним Я

0,5

1

1

Ознайомлення з природним довкіллям

0,5

1

1

Логіко – математичний розвиток, предмети, об’єкти 

0,5

1

1

Мовленнєвий розвиток

Розвиток мовлення

1

1

1

Художня література

0,5

0,5

1

Підготовка до навчання грамоти

-

-

1

Усього

11

12

14

 

 1. Види і типи занять

В освітньому процесі використовуються різні типи і види занять, а також міні-заняття упродовж дня.

Типи занять:

 • Фронтальні заняття (вся група)
 • Групові заняття (до 15 дітей)
 • Індивідуально-групові заняття (до 8 дітей)
 • Індивідуальні заняття ( 1-4 дітей)

 

Види занять:

 • Комплексні заняття;
 • Тематичні заняття;
 • Комбіновані заняття;
 • Домінантні заняття;
 • Сюжетно-динамічні заняття;
 • Інтегровані заняття

 

 1. Інноваційна діяльність

Для підвищення якості освітнього процесу у ЗДО запроваджуються:

Інноваційні освітні технології:

 • Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (Кононко О.) – усі дошкільні групи.
 • Методика діагностування мовленнєвого розвитку дітей із застосуванням лінгвістичних казок (Крутій К.) – усі дошкільні групи
 • Методика розвитку мовленнєво – творчої діяльності (Гавриш Н.) – усі дошкільні групи.
 • Організація художньо – мовленнєвої діяльності дітей (Богуш А., Гавриш Н., Котик Т.) – групи «Світлячки», логопедична група «Казка».
 • Організація народознавчої роботи у дошкільному закладі (Богуш А., Лисенко Н.) – усі групи.
 • Застосування схем – моделей для розвитку мовлення, інтелекту і здібностей дітей (Крутій К.) – група «Світлячки», дефектологічна група «Грибки».
 • Методика застосування карт розумових дій для формування понятійно – лексичних полів (Гавриш Н.) – усі дошкільні групи.
 • Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєво пасивними дітьми (Крутій К.) – групи спеціального призначення.
 • Тематичне проектування (Манилюк Ю.) (психолого – педагогічна технологія) – усі дошкільні групи.
 • Українські традиційні свята як засіб розвитку україномовлення дітей дошкільного віку (Крайнова Л.) – усі дошкільні групи.
 • Методика формування початкового лексикону у групах раннього віку (Громова О.) – групи раннього віку.
 • Педагогічна технологія формування розвивального середовища як засобу розвитку українського мовлення дошкільнят (Головко М., Крайнова Л.) – усі групи.
 • Особистісно – орієнтована програма «Крок за кроком» - усі групи.
 • Програма розвитку дітей раннього віку «Зернятко» - усі групи раннього віку.
 • Соціо – ігрова педагогічна технологія організації освітньої роботи (Шулешко Є.) – групи «Калинка», «Казка», «Сонечко».
 • «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н. Гавриш.

 

 

 

Інноваційні здоров’язбережувальні технології:

 • Створення сучасних фізкультурних осередків у просторі групових приміщень ЗДО із застосуванням сухого басейну, бігових доріжок, фітболів, турніків з підвісками для висових вправ тощо.
 • Застосування методики М. М. Єфименка у ранковій гімнастиці та фізкультурних заняттях.
 • Точковий, щітковий масажі.
 • Дихальна гімнастика із застосуванням спеціального ігрового обладнання.
 • Система загартовувальних процедур.
 • Бебі – йога.
 • Рухові заняття за програмою «Старт».
 • Геокешенги з включенням різних рухових завдань для дітей.
 • Велопробіги.
 • Ігри з м’ячем на свіжому повітрі (футбол, баскетбол, волейбол).

 

Розділ VI.

Завдання та результати освітньої діяльності

 

Завдання та результати освітньої діяльності по кожному віковому періоду означені у Базовому компоненті дошкільної освіти та програмі «Я у Світі», за якою працює заклад дошкільної освіти.

 

 

Розділ VI.

Модель випускника закладу дошкільної освіти

 

 • Сформовані основні фізичні якості, рухові вміння, культурно-гігєнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
 • Сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;
 • Сформовані  базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, само ставлення, самооцінка;
 • Сформовані навички соціально-визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
 • Сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;
 • Сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;
 • Розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;
 • Сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;
 • Сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;
 • Розвинуті творчі здібності;
 • Сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;
 • Сформовані навички культури споживання;
 • Розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість  в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;
 • Сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;
 • Сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;
 • Сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;
 • Розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесне-логічне мислення;
 • Сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
 • Сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
 • Сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
 • Сформована культура мовлення та спілкування;
 • Засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;
 • Сформовані загально-навчальні уміння: розуміє діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;
 • Сформовані організаційні вміння: уміє організувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;
 • Спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.