Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Освітня програма ЗДО №11 "Чебурашка" на 2021 - 2023н.р

                        

                                                                                                                               Затверджую

                                                                                                                              в.о. завідувача ЗДО №11 «Чебурашка»

                                                                                                                             Покровської міської ради Донецької області

                                                                                                                             _____________ 

                                                                                                                            «28» серпня 2023 року

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

Покровської міської ради Донецької області

на 2023-2024 навчальний рік

 

м. Покровськ

 

Зміст

 

ВСТУП

Розділ І. Загальні положення

 1. Загальні відомості
 2. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО
 3. Пріоритетні завдання роботи закладу
 4. Мережа груп
 5. Режим роботи закладу
 6. Кадрове забезпечення
 7. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

 

Розділ ІІ. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

 1. Загальний обсяг навантаження. Парціальні програми
 2. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу

 1. Термін навчання
 2. Зміст освітнього процесу
 3. Організація та види занять під час онлайн-освіти
 4. Планування освітнього процесу
 5. Інноваційна діяльність
 6. Робота з батьками

 

Розділ ІV. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 1. Опис системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 2. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів
 3. Моніторинг якості дошкільної освіти

 

Розділ V. Основні показники реалізації освітньої програми

 

Вступ

 

         Освітня програма закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка»  Покровської міської ради (далі ЗДО) розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 №33 “Про затвердження Базового компонента (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція,  та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Я у Світі». Вона окреслює підходи до планування та організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

– загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

– перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

– форми організації освітнього процесу;

– систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітня програма діяльності ЗДО зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

        Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 1 до 6 (7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

   Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Структура програми - визначення освітніх напрямів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Шляхи реалізації завдань.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Загальні відомості

Повна назва закладу

Заклад дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області

Код ЄДРПОУ

36889334

Юридична адреса закладу

 

Електронна адреса

[email protected]

Адреса сайту

zdo11.donetskedu.com

Прізвище, ім’я,по батькові завідувача закладу

 

Рік заснування закладу

1943 рік

Проектна потужність

184 місць

Площа земельної ділянки

0,55 га

Площа будівлі

2020м2

Кількість груп

11

Мова навчання

українська

Режим роботи закладу

7.00 – 18.30

Години прийому завідувача

Понеділок 8.00 – 17.00

 

2. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО

 

Напрям діяльності

Нормативно-правові документи

 

Діяльність закладу дошкільної освіти

Стаття 11 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ

Положення про заклад дошкільної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 у редакції постанови КМУ від 27.01.2021 №86)

Професійний стандарт “Вихователь дошкільної освіти”( наказ Міністерства економіки України від 19.10.2021 №86)

Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік

Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину (лист МОН від 23.04.2020 №1/9-219)

Про надання інформації (лист МОН від 15.03.2022 №1/3463-22)

Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні (лист МОН від 02.04.2022 №1/3845-22)

Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб ( 22.01.2021 №1-9/50)

 Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), зі змінами.

Діяльність методичного кабінету

Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 372)

 

Організація освітнього процесу

Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( наказ МОН України від 20.04.2015 № 446)

Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454)

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456)

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами (лист МОН від 20.10.2016 №1/9-561)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН від 19.04.2018 №1/9-249)

Методичні рекомендації щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками (лист МОН від 12.12.2019 №1/9-766)

Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні (лист МОН від 29.03.2022 №1/3737-22)

Про методичні рекомендації “Перша психологічна допомога”. Алгоритм дій (лист МОН від 04.04.2022 №1/3872-22)

Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641(Наказ МОН від 06.06.2022 №527)

 

Зміст освітньої роботи з дітьми

Базовий  компонент дошкільної освіти (нова редакція) (наказ МОН 12.01.2021 №33)

Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (лист МОН від 16.03.2021 №1/9-148)

Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 09.12.2019 №1/9-750)

 

Інклюзивна освіта дітей

Стаття 19 Закону України “Про освіту”від 05.09.2017 №2145-VIII

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 №609)

Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (лист МОН 25.06.2020 № 1/9-348)

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ 10.04.2019 №530

Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку (лист МОН від 08.06.2022 №4/1196-22)

 

Моніторинг якості освіти

 

Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.01.2020 №54)

Про затвердження уніфікованої  форми акта, що складається за результатами  проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері освіти (наказ МОН від 05.08.2019 №1070)

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 №01-11/71)

щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765)

 

Тарифікаційний список педагогічних працівників

Щодо педагогічного навантаження практичного психолога закладу дошкільної освіти комбінованого типу зі спеціальними та інклюзивними групами (лист МОН від 09.11.2020 №6/1340-20)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин (Закон України від 01.07.2022 32352-ІХ)

 

Атестація педагогічних працівників

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 09.09.2022 №805)

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 №800)

Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (наказ МОН від31.03.2021 №397)

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН від 23.04.2021 №457)

 

Безпека життєдіяльності

«Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)» та «Порядок застосування заходів виховного впливу», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394.

Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (лист МОН від 14.02.2019 №1/11-1491)

Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення вражання мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях (лист МОН від 25.04.2022 №1/4428-220

 

 

 1. Пріоритетні завдання роботи закладу

 

 1. Організація освітнього процесу в умовах оновленого Державного стандарту дошкільної освіти.
 2. Покращення якості дошкільної освіти шляхом формування

              базових компетентностей, самоаналізу освітніх процесів, розвитку

самостійності, соціально-громадянської позиції.

 1. Опанування педагогами сучасних технологій дистанційного навчання дітей.
 2. Створення навчальних матеріалів для онлайн-занять та їх систематизація.
 3. Формування системи фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах дистанційної освіти.

Основні завдання на 2023 – 2024 навчальний рік

 1. Збереження, зміцнення психічного та фізичного здоров‘я дітей

дошкільного віку в нових соціальних умовах воєнного стану (якщо дію воєнного стану буде продовжено).

 1. Підвищення якості освітньої діяльності закладу.
 2. Озброєння педагогів сучасним методичним інструментарієм національно – патріотичного виховання.
 3. Продовження систематизації усіх компонентів навчання та морально – духовного виховання дошкільнят
 4. Об’єднання зусиль батьків і педагогів для покращення якості освітніх заходів.
 5. Пошукова методична робота щодо вдосконалення цифрових інструментів онлайн-занять.
 6. Формування культури українського мовлення між учасниками

      освітнього процесу як основи формування національно-патріотичних почуттів. Спрямувати діяльність педагогів на формування розмовного мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій, розвитку зв’язного мовлення, акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників.

 1. Формування соціально-громадянської компетентності дітей шляхом

зміцнення національної ідентичності, утвердження позицій

громадянина своєї країни, виховання ціннісного ставлення до своєї

родини як частини історії, традицій, культури свого народу.

 

На літній період 2024 р.

Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ЗДО і батьків вихованців.

Завдання:

1. Продовження роботи з  створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя, подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’я-формувальних освітніх технологій.

2. Формування в дошкільників свідомого ставлення безпеки до власної та навичок безпечної поведінки.

3. Продовжити роботу з утвердження в свідомості дошкільників патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України.

Шляхи реалізації завдань:

 • оптимізації рухового режиму,
 • розширення та поповнення розвивального середовища ЗДО відповідно до вимог безпеки,
 • використання ігор з піском та водою,
 • самостійна ігрова та художня діяльність дітей,
 • просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

 1. Мережа груп

 

У 2023 – 2024 навчальному році укомплектовано 11 груп:

 • 2 групи раннього віку – третього року життя (групи№7, №8);
 • 2 групи молодшого віку – четвертого року життя ( групи №3.12)
 • 3 групи середнього віку – п’ятого року життя (групи 2,10, 11)
 • 4 групи старшого віку – шостого віку життя (1, 4, 6, 9)

З них : 1 група для дітей із затримкою психічного розвитку(№6)

            2 групи для дітей з вадами мови (№1, №10)

 

група (№, назва)

вік

спеціальні групи

кількість дітей за списком

план

№8 «Метелики»

Ранній вік

 

12

10

№7 «Бджілка»

Ранній вік

 

12

10

№3 «Світлячки»

Молодший вік

 

15

15

№12 «Золота рибка»

Молодший вік

 

16

15

№10 «Калинка»

Середній вік

логопедична

10

10

№11 «Капітошка»

Середній вік

 

14

15

№2 «Сонечко»

Середній вік

 

16

15

№1 «Казка»

Старший вік

логопедична

 

11

 

10

№6 «Грибочки»

Старший вік

 

ЗПР

 

6

10

№4 «Веселка»

Старший вік

 

17

15

№ 9 «Квіточка»

Старший вік

 

17

15

Всього

 

 

146

140

 

5.Режим роботи закладу дошкільної освіти з 01.09.2023 – дистанційний

6.Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти на сьогоднішній день не повністю укомплектований педагогічними кадрами тому, що частина педагогів звільнилася та знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, а під час воєнного стану нові педагоги на роботу не приймалися.

Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу,  базову освіту за відповідною спеціальністю. Загальна  кількість  працівників  складає 54 осіб,   з них - 28 педагогічних працівників, 1 -  медичний працівник, 25 осіб обслуговуючого персоналу.

Якісний склад педагогічних працівників

Посада

Категорія

Пед.звання

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

 

Завідувач

Відповідає займаній посаді

 

 

 

 

Вихователь-методист

1

 

 

 

1

Практичний психолог

 

 

1

 

 

Вихователь

 

5

2

17

 

Музичний керівник

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 1

 6

3

 17

1

 

Згідно з перспективним планом проходження атестації заплановано атестувати: 7 педагогів

Згідно з перспективним планом проходження курсів підвищення кваліфікації заплановано направити на курси при Донецькому облІППО: 8 педагогів.

Специфічна особливість педагогічного колективу ЗДО полягає в

єдності майстерності висококваліфікованих вихователів і перспективних

молодих спеціалістів, об’єднанні зусиль педагогічного та обслуговуючого

персоналу в розвитку дитини.

У структуру року та режим роботи ЗДО №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області можуть бути внесені зміни у зв`язку з умовами воєнного стану в Україні.

 

 

Вихователь-методист                                                     

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

ЗДО №11 «Чебурашка» Покровської міської

ради Донецької області

28 серпня 2023 року №1

 

ПОГОДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Покровської міської ради Донецької області

 

________________ 

 

«____» __________________ 2023 року

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВАНТАЖЕННЯ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

1.Загальний обсяг навантаження. Парціальні програми.

 

 1. План роботи на 2023/2024 навчальний рік складено згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» (Додаток 1).
 2. План роботи на 2023/2024 навчальний рік включає інваріантну та варіативну складову. Зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через чинні програми розвитку дітей дошкільного віку відповідно до додатка «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році», інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 21.08.2023 №1/12490-23 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році».
 3. Основними формами роботи з дітьми у ЗДО є: заняття в синхронному режимі, ресурсні онлайн зустрічі з батьками, підготовка та відпрацювання чек-листів,  індивідуальна робота, інтерактивні ігри.
 4. На тиждень плануються 2-3 синхронних онлайн заняття та 1 одна ресурсна зустріч у п’ятницю.
 5.  Тривалість занять становить:

- у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 10 хвилин:

- у середній - не більше 15 хвилин.

- у старшій - не більше 20 хвилин

 1. Планування освітньої роботи з дітьми здійснюється за за принципом потижневого тематичного планування.
 2. Зміст освітнього процесу в ЗДО визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (затвердженого наказом МОН 12.01.2021 №33).
 3. У 2023/2024 навчальному році колектив ЗДО буде працювати за програмами: «Я у Світі». Програма розвитку дитини від народження до шести років/ О.П. Аксьонова, А.М. Аніщук, Л.В. Артемова [та інші]; наук.кер. О.Л.Кононко – Київ ТОВ «МЦФЕР – Україна»

Алгоритм проведення  онлайн-занять                                                            з дітьми

 

Види діяльності

ран. в.

мол.в

сер.в

ст.в.

1

Привітання.

1

1

1

1

2

Вправа на залучення (мотивування до подальших дій) або проблемне

запитання.

1

1

2

2

3

Коротка інформаційна хвилинка- діалог з теми.

1

1

2

3

4

Інтерактивна вправа з теми.

2

2

3

4

5

Пояснення, розкриття теми заняття або алгоритм виконання завдань продуктивної діяльності (аплікація,

ліплення, малювання).

3

3

5

7

6

Підведення підсумку.

1

1

1

2

7

Ритуал прощання.

1

1

1

1

Всього хвилин:

10

10

15

20

 

Розподіл групових занять на тиждень, які будуть проводитись в онлайн форматі  у 2023/2024 навчальному році

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Перша молодша (від 2 до 3 років)

Друга молодша (від 3 до 4 років)

Середня (від 4 до 5 років)

Старша (від 5 до 6 років)

Ознайомлення із соціумом

Ч-л

Ч-л

Ч-л

1

Ознайомлення із природним довкіллям

Ч-л

Ч-л

Ч-л

Ч-л

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

Ч-л

відео

відео

відео

Сенсорний розвиток

1

-

-

 

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

1

1

1

1

Художня література

Ч-л

Ч-л

Ч-л

Ч-л

Здоровꞌя та фізичний розвиток

Ч-л

Ч-л

Ч-л

Ч-л

Загальна кількість занять на тиждень

2

2

2

3

Додатково:

 ресурсні зустрічі

1

1

1

1

Максимальні кількість занять на тиждень

3

3

3

4

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах участь в онлайн)

30хв

45 хв

45хв

1,2

 

 

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти буде реалізована через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Парціальні освітні програми:

Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.). схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІІТЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-85;

Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (авт.: Єфименко М. М.), лист ІІТЗО від 09.07.2019 р. № 22.1/12-Г- 627.

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти.(авт..: Гавриш Н.В., Пометун О.І.) .), лист ІМЗО від 12.02.2019 №22.1/12-Г-46.

Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (вид.:2-Г оновлене зі змінами і доповненнями)(авт..: Лохвицька Л.В.) лист ІМЗО від 08.11.2019 №22.1/12-Г-1054

«Моя країна – Україна». Парціальна програма з патріотичного виховання для дітей старшого дошкільного віку. Комплект.(авт..: Гавриш Н.В., Косенчук О.Г., Піроженко Т.В.)ПР.№4 від 29.06.2022, зареєстрована у Каталозі за №1.0013-2022

2.Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

 Ранній вік

Фізична культура

Діти охайні мають знання про гігієну тіла намагаються самостійно одягатися і роздягатися, застібати ґудзики, складають свої речі, дотримуються основних правил поведінки за столом, із задоволенням беруть участь у процедурах із загартовування, за нагадуванням та з допомогою дорослих намагаються зберігати правильну поставу під час різних видів діяльності.

Діти володіють природніми видами рухів, що забезпечують їх переміщення в просторі, зберігають стійке положення тіла, орієнтуються у просторі, ходять і бігають, природно рухаючи руками і ногами, володіють навичками повзання, лазіння, підлізання, перелізання, виконують різні дії з м'ячем, енергійно відштовхується обома ногами, підстрибуючи на місці та у довжину, стають у пари, один за одним, у коло (з допомогою дорослих)

Діти із задоволенням виконують різні рухові дії, виявляють інтерес до спільних дій з однолітками.

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 • Виявляють інтерес до дії з предметами та іграшками їх обстеження.
 •  Мають уявлення про колір, форму, величину предметів: розрізняють червоний, жовтий, синій, зелений, чорний, білий кольори, такі геометричні фігури, як кубик і куля, квадрат і круг, величину предметів (великий і маленький).
 • Вміють виділяти у навколишньому просторі багато предметів і один, два, три.
 • Виявляють інтерес щодо місця розташування предметів та іграшок (вгорі, внизу, за спиною тощо).
 • Орієнтується у просторових відношеннях (на, під, в, за)є
 • Виконують перші дії щодо групування предметів за однією ознакою (величиною, формою, кількістю).
 • Виявляють інтерес до світлої і темної частин доби.

Екопростір розвитку дитини

Предметний світ: що навколо мене

 • Виявляють інтерес до предметного світу.
 • Знаходять у предметному середовищі знайоме і незнайоме.
 • Мають елементарні знання про предмети, що оточують, знають їхні назви, функціональне призначення, використовують відповідно до призначення.
 • Мають елементарні уявлення про безпеку використання предметів (не можна постувати з електроприладами, брати до рота дрібні частинки предметів тощо).

Соціальний світ: Хто поряд зі мною

 • Виявляють інтерес і позитивне ставлення до людей з найближчого оточення.
 • Прагнуть до спілкування, взаємодії, участі у спільних справах з найближчими людьми.
 • Мають первинні уявлення про правила соціально схвалюваних стосунків між людьми.
 • Мають первинний досвід моральних вчинків, виявляють уміння дотримуватися елементарних соціальних правил у стосунках з дорослими та дітьми.
 • Виявляють співчуття, співпереживання, позитивну емоційну орієнтацію на дорослих та дітей.
 • Виявляють самостійність в обслуговуванні власних елементарних потреб.

Природній світ: дитина у світі природи

 • Вміють розрізняти і називати доступні для сприйняття об'єкти та явища природи.
 • Емоційно реагують на красу природи.
 • Відтворюють окремі характерні звуки природи та рухи тварин.
 • Позитивно реагують на позицію допомогти у догляді за рослинами та тваринами.

Гра дитини

 • Зацікавлено ставляться до процесу гри та намагаються відтворювати у ній знання та уявлення про оточуючий світ. Вміють гратися на самоті, об'єднуються з однолітками на основі рольової взаємодії особистих уподобань з допомогою дорослого.
 • Беруть участь у різних видах ігор: сюжетно-рольових, конструктивно-будівельних, дидактичних, настільно-друкованих, рухливих, театралізованих. українських народних.
 • Споруджують нескладні будівлі з будівельного матеріалу за зразком вихователя та власним задумом.
 • Вміють групувати та порівнювати предмети за певними ознаками, складати з частин ціле.
 • Знають, впізнають і називають різні види іграшок.
 • Бережно ставляться до іграшок, дотримуються порядку в ігровому куточку.
 • Потребують взаємодіяти у грі з партнером, розрізняють емоції радості та смутку.
 • Відтворіть ігрові дії в нескладних сюжетах за допомогою образних іграшок.
 • Усвідомлюють необхідність дотримання правил гри, їх призначення.
 • В іграх драматизація розігрують з дорослими сюжети казок з використанням атрибутів та елементів костюмів, повторюють короткі репліки за вихователем, самостійно наслідують звуки персонажів чи явищ, відтворюють мімікою настрій, переживання, особливості поведінки героїв театралізованих ігор.
 • Вміють будувати прості (з кількох слів) емоційно-оцінні судження щодо персонажа, процесу гри.

Комунікативний розвиток особистості

 • Слухають і розуміють мову дорослого, звернено до них та інших дітей.
 • Прагнуть до чіткої вимови голосних та деяких приголосних звуків української мови.
 • Користуються різними частинами мови та основними граматичними формами. Вміють будувати речення з 3-5 слів.
 • Здатні підтримувати розмову на запропоновану дорослим чи іншою дитиною тему, відповідати на запитання та запитувати інших.
 • Можуть передавати кількома реченнями з 3-5 слів свої враження від побаченого та почутого.
 • Вміють розповідати по пам'яті добре знайомі невеликі пісеньки, утішки, авторські вірші, переказувати нескладні добре знайомі казки за допомогою дорослого.
 • Прагнуть користуватися мовлення у спілкуванні з дорослими та дітьми.
 • Вміють вітатися, прощатися, прохати, дякувати, вибачатися та ін.

Дитина у світі мистецтва

Художньо-продуктивне образотворення

 • Знають основні кольори (жовтий, червоний, синій).
 • Використовують пальчикові, гуашеві, фарби на основі крему тощо, шляхом змішування фарб отримують похідні кольори (зелений, помаранчевий, фіолетови,й коричневий).
 • Малюють на різних поверхнях: ватмані, шпалерах, розташованих на столі, стіні, підлозі.
 • Малюють під музичний супровід (передають відбитками пальчиків ритм музики).
 • Малюють пальчиками, долоньками, ніжками, використовують поролонову губку й широкі пензлі для тонування поверхні.
 • Мають уявлення про харчове й солоне тісто як пластичні матеріали; володіють прийомами ліплення: від'єднання частинок від цілого, розплющування, вдавлювання, розкочування, прищипування.

Літературне образотворення

 • Позитивно реагують на читання знайомих і нових літературних творів.
 • Відгукуються на зміни в тональності та тембрі голосу дорослого при промовлянні літературних текстів.
 • Виражають своє ставлення до персонажів художніх творів.
 • Коментують події, зображені на ілюстраціях до знайомих творів.
 • Із задоволенням промовляють забавлянки, примовлянки, пісеньки, колискові, вірші за дорослим, супроводжуючи відповідними рухами.
 •  Цікавляться книгами, уміють бережно з ними поводитися.

Музика

 • Пізнають добре знайомі пісні й музичні твори та емоційно реагують на них.
 • Проявляють зацікавленість до нових творів.
 • Розрізняють висоту звуків (високий – низький).
 • Разом з педагогом підспівують музичні фрази.
 • Виконують не складні музично-ритмічні рухи (плескання в долоні, притупування, рухи зап'ястями рук), узгоджують рухи відповідно до характеру музики та її змін.

Театральне образотворення

 • Емоційно відгукуються на театралізоване дійство (у дома, закладі дошкільної освіти, театрі).
 • Концентруються на персонажах театральної постановки, демонстрованої  дорослим.
 • Сприймають зміст вистави у виконанні вихователів, батьків, акторів.
 • Із задоволенням беруть участь в ігрових заняттях Дитячої академії уважного глядача та студії «Маленький актор».

 Молодша група

Фізична культура

 • За нагадуванням дорослих діти намагаються зберігати правильну поставу у процесі різних видів діяльності; намагаються бути охайними, володіють елементарними навичками особистої гігієни та самообслуговування; мають елементарні знання про гігієну тіла та предмети оточення, про основні чинники здоров'я; із задоволенням беруть участь у загартувальних  процедурах.
 • Знають назви фізичних вправ, усвідомлюють їх значення для фізичного розвитку та власного здоров'я; мають уявлення про послідовність і техніку виконання рухів; усвідомлюють необхідність рівно тримати спину для зовнішньої краси тіла у руховій та інших видах діяльності; знають назви предметів, обладнання, способи і правила користування ними; ходять та бігають з вільними рухами рук, під час ходьби узгоджують рухи рук і ніг, дотримується напрямку, рухається за сигналом; уміють приймати вихідне положення для стрибка в довжину з місця, відштовхується обома ногами, приземлюються на обидві ноги з виносом рух уперед; володіють навичками повзання, пролізання, підлізання, лазіння, перерізання у своєму індивідуальному темпі; виконують катання, кидання, ловіння м'ячів однією та двома руками, можуть ходити по зменшення площі опори, переступати через предмети; загальнорозвивальні вправи виконують разом із вихователем, одночасно починають і закінчують вправи за сигналом; у рухливих іграх цікавляться самим процесом виконання рухових ігрових дій; володіють навичками шикування та перешикування, стають у колону за вихователем, у пари, коло, врозтіч (за орієнтиром); виявляють узгодженість дій та пересувань; уміють змінювати швидкість під час бігу, починають виявляти спритність, силу, гнучкість під час виконання рухових дій; активно використовують набуті рухові уміння у самостійній руховій діяльності в природному оточенні.
 • Мають потребу у руховій діяльності, висловлюють бажання спільно з однолітками виконувати рухові дії, позитивно ставляться до занять фізичними вправами; у рухливих іграх виявляють позитивні емоції, кмітливість, грають дружно; виявляють сміливість, витримку, наполегливість у рухливій діяльності; намагаються дотримуватись норм товариських та доброзичливих взаємин з однолітками; прагнуть допомогти одноліткам, заспокоїти; цінують доброзичливе ставлення до себе дорослих та однолітків, емоційно реагують на похвалу, радісно її сприймають.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 • Порівнюють контрастність за кількістю множини (один – багато, багато –мало), використовують способи прикладання і накладання елементів однієї множини на елементи другої множини.
 • У побуті використовують лічбу предметів (1 2 3).
 • Уміють обстежувати предмети, називаючи їх величину, показувати жестами величину предметів.
 • Знають назви об'ємних (куля, куб) та площинних (круг, квадрат) геометричних фігур.
 • Уміють визначати особливості геометричних фігур способом прокочування їх по столу.
 • У побуті групують предмети за формою, величиною, кількістю.
 • У мовленні діти вживають терміни які визначають положення предметів у просторі та напрямки руху.
 • Діти визначають частини доби на основі спостережень за природними ознаками.

Екопростір розвитку дитини

Предметний світ

 • Виявляють допитливість у пізнанні предметів та їх властивостей.
 • Знають назви предметів побуту, їх призначення, можуть охарактеризувати основні частини предмета, його властивості.
 • Виокремлюють, порівнюють і групують предмети за певною ознакою.
 • Обережно користуються предметами побуту, знають які з них можуть бути небезпечними при неправильному використанні.

 Соціальний світ

 • Виявляють інтерес, увагу до людей у соціальному довкіллі.
 • Вміють налагоджувати та підтримувати взаємодію з дорослими та дітьми в різних видах діяльності .
 • Знають елементарні моральні правила взаємодії з іншими людьми в різних ситуаціях життєдіяльності, вміють дотримуватися цих правил.
 •  Мають уявлення про сім'ю, обов'язки та потреби членів сім'ї, родинні стосунки.
 • Виявляють співчуття, співпереживання, турботу, повагу, почуття любові, симпатію, прихильність до знайомих та незнайомих людей.
 •  Знають правила культурної поведінки.
 • Мають уявлення про правила безпечної поведінки на вулиці, в місцях загального користування, вміють їх дотримуватися.
 • Знають правила поведінки з чужими людьми, на проїжджій частині дороги, з предметами побуту, вміють їх дотримуватися.
 •  Мають уявлення про різні види діяльності людей, результати їхньої праці.
 •  Знають назви та основні трудові дії професій, за якими мають можливість спостерігати.
 • Виявляють інтерес до трудової діяльності,  бажання брати участь у простих трудових діях дорослих.
 •  Виявляють ініціативність та самостійність у забезпеченні власних побутових потреб, вміють виконувати прості доручення.
 • Докладають зусиль для досягнення позитивного результату праці.

 Природний світ

 • Здатні помічати красу природи та емоційно реагувати на неї.
 • Уміють обстежувати об'єкти та явища природи за допомогою органів чуття.
 • Розрізняють і правильно називають об'єкти і явища природи, доступні для сприйняття.
 • Вивчають і називають характерні ознаки природних об'єктів і явищ.
 • Допомагають у догляді за рослинами та тваринами, підтриманні чистоти довкілля.

Гра дитини

 • Знають, впізнають і називають різні види іграшок.
 • Використовують іграшки відповідно до призначення та змісту.
 • Беруть участь у різних видах ігор.
 • Взаємодіють у грі з партнером, розрізняють емоції радості, суму, здивування, злості.
 • У власній грі відтворюють знання та моральні уявлення, задовольняють інтерес до навколишнього середовища.
 •  Самостійно реалізують власні ігрові задуми, обирають ігри, іграшки.
 • Відображають у грі реальні та уявні події з життя особистого та людей з найближчого оточення.
 • Прагнуть дотримуватися правил гри.
 • Виявляють інтерес і бажання до відображення широкого кола об'єктів довкілля, використовуючи при цьому попередньо набутий досвід діяльності з різними конструкторами (зокрема LEGO) природними та штучними матеріалами.
 • Уміють виконувати обрану роль, добирати атрибути та іграшки до неї, використовувати предмети замінники.

Комунікативний розвиток особистості

 • Здатні сприймати і відтворювати усне мовлення, розрізняти і відтворювати всі звуки, чітко вимовляти всі звуки української мови.
 • Вміють вживати усі частини мови, узагальнюючі слова, синоніми, антоніми, спільнокореневі слова тощо.
 • Будують речення (прості і складні) зі сполучниками, прийменниками та без, нескладний діалог з дорослим і дитиною на запропоновану тему.
 • Вміють ставити запитання та адекватно відповідати на запитання інших.
 • Переказують зміст знайомих літературних творів.
 • Складають короткі описові та сюжетні розповіді.
 • Здатні активно спілкуватися з дорослими й дітьми у спільних іграх та різних життєвих ситуаціях з використанням формул мовленнєвого етикету.
 • Вміють чітко пояснити свою думку іншим людям й адекватно сприймати інформацію від партнера зі спілкування.

Дитина у світі мистецтва

Художньо-продуктивне образотворення

 • Знають основні кольори та створіть палітру, змішуючи фарби.
 • Використовують білу фарбу для отримання різних відтінків кольору.
 • Малюють пальчиками, долоньками, ручками і ніжками.
 • Використовують різні предмети для штампування.
 • Тонують поверхню за допомогою губки.
 • Використовують для малювання папір, шпалери, великі картонні коробки тощо.
 • Малюють на зволоженому папері.
 • Передають штрихами, мазками, відбитками фарби ритм музики.
 • Створюють індивідуальні роботи.
 • Беруть участь у колективній роботі.
 • Досліджують властивості паперу.
 • Користуються клейстером, намащують поверхню.
 • Виготовляють кульки з м'якого паперу шляхом розривання на дрібні частинки та скочування, сортують їх за кольорами, наклейок їх на шаблон з контуром зображення.
 • Використовують ватні диски як основу художнього образу.
 • Досліджують натуральні пластичні матеріали.
 • Використовують різні прийоми ліплення.
 • Користуються підставкою, стеками.
 • Допомагають прибирати після занять.

Літературне образотворення

 • Емоційно сприймають розповіді дорослого, прислухаються до інтонації голосу, слів та висловлюють власне ставлення до літературних творів, їх персонажів.
 • Спроможні уважно слухати і розуміти зміст забавлянок, примовлянок, пісеньок, колискових, загадок; усвідомлюють коли їх доречно застосовувати.
 • За допомогою дорослого або самостійно відтворюють тексти малих фольклорних жанрів і віршів.
 • Прагнуть до індивідуального й колективного розглядання ілюстрацій до творів.
 • Знають зміст коротеньких народних казок, «читають» їх у книзі.
 • Проявляють інтерес до книги і дитячих журналів, розуміють правила поводження з ними.
 • Створюють в уяві образ літературного героя та можуть передавати його особливості доступними засобами.

Музика

 • Слухають музику від початку до кінця, запам'ятовують та впізнають знайомий музичні твори.
 • Проявляють емоційний відгук на музичні твори, елементарні судження про настрій та характер музики або пісні.
 • Демонструють диференційованість сприйняття музики, відрізняють окремі засоби музичної виразності.
 • Розрізняють двочастинну та одночастинну форми музичних творів, реагують на їх зміни.
 • Розрізняють прості жанри.
 • Проявляють уміння співати разом з дорослим і дітьми протяжно та ритмічно пісні, одночасно починаючи та закінчуючи виконання пісні.
 • Розрізняють танцювальний, пісенний і маршовий метроритм, передають їх у рухах.
 • Проявляють активність у музичних іграх, виконують елементарні танцювальні рухи, рухаються під музику з предметами.

Театральне образотворення

 • Емоційно відгукується на театралізоване дійство.
 • Уважно сприймає зміст вистави у виконанні вихователів, батьків, акторів, концентрують увагу на персонажах театральної постановки.
 • Із задоволенням беруть участь в ігрових заняттях Дитячої академії вдячного глядача та студії «Маленький актор».

 

Середня група

Фізична культура

 • Мають знання про основні засоби загартування, основні методи і прийоми оздоровлення, уміють самостійно виконувати найпростіші загартувальні процедури, допомагають одне одному; володіють знаннями про гігієну тіла, предметного оточення, про основні чинники здоров'я та необхідність дбайливого ставлення до власного організму; за нагадуванням дорослих зберігають правильну поставу у процесі різних видів діяльності; володіють необхідними навичками особистої гігієни та самообслуговування.
 • Знають основні види фізичних вправ, їх значення; знають елементи техніки виконання рухів; знають назви та правила використання фізкультурного; обладнання усвідомлюють необхідність збереження правильної постави; приймають правильна вихідне положення для виконання стрибка у довжину з місця, у глибину; володіють навичками різних видів лазіння у своєму індивідуальному темпі; правильно кидають м'яч; орієнтуються у просторі; самостійно за показом і вказівкою вихователя виконують загальнорозвивальні вправи, дотримуються напрямку руху окремих частин тіла; володіють навичками шикування в шеренгу, колону за зростом, перешикування в дві-три колони за ланковими, за орієнтирами та без них; виявляють спритність, швидкість, гнучкість, силу під час виконання загальнорозвивальних вправ, основних рухів, рухливих іграх цікавляться результатом своїх дій; беруть участь в іграх змагального характеру, виявляють бажанням обговорювати та планувати разом з дорослими спільну рухову діяльність; активно використовують набуті рухові уміння у самостійній руховій та інших видах діяльності в природному оточенні.
 • Мають потребу у руховій діяльності, виявляють інтерес до занять з фізичної культури; активно беруть участь в рухливих іграх, вправах спортивного характеру, виявляють позитивні емоції, самовладання, уміють гратися разом, узгоджуючи рухові дії з рухами інших дітей, грають за правилами; виявляють почуття товариськості, співчуття до своїх однолітків; виявляють старанність у виконанні рухів для отримання позитивної оцінки дорослого.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 • Виявляють інтерес до виконання завдань сенсорно-пізнавального розвитку в самостійній діяльності та під час організованої діяльності.
 • Встановлюють зв'язки між властивостями предмета і його призначенням, виявляють найпростіші залежності предметів.
 • Використовують уміння простежувати зміни предметів за однією-двома ознаками в конкретних життєвих ситуаціях.
 • Підпорядковуються змінам видів діяльності протягом дня, складають елементарний план власних дій, визначають порядок виконання доручень або інших побутових справ.
 • Орієнтуються на ігровому майданчику та в груповій кімнаті, дотримуються порядку розташування речей у шафці для роздягання, знають, чиї шафки знаходяться поряд, ближче, далі.
 • Використовують кількісну та порядкову лічбу у власних пізнавально-дослідницьких діях та продуктивній діяльності.
 • Виявляють пізнавальний інтерес до математики, математичних дій та пошуку математичного змісту в найближчому довкіллі й повсякденному житті.

Екопростір розвитку дитини

Предметний світ

 • Виявляють пізнавальну потребу у поглибленні знань про предметний світ.
 • Мають елементарні уявлення про те, як створюються предмети, з яких частин складаються, які матеріали використовуються для їх виготовлення.
 • Розуміють взаємозв'язок між властивостями предметів, навколишнім середовищем та діяльністю людини.
 • Цікавляться практично-перетворювальною діяльністю дорослих, мають бажання пізнавати та відкривати властивості предметів, альтернативно застосовувати у власній діяльності.
 • Виявляють обізнаність щодо правил користування різними предметами, бережливо ставитися до своїх речей.

 

 Соціальний світ

 • Виявляють інтерес до світу людей, готовність до міжособистісних стосунків.
 • Розуміють моральний зміст правил налагодження і підтримки позитивних стосунків між людьми, дотримуються моральних правил у взаємовідносинах з дорослими та дітьми.
 •  Вміють визначати і назвати моральні якості за результатами вчинків, поведінки дітей і дорослих, співвідносити власну поведінку з моральними еталонами.
 • Розуміють наслідки прояву моральних і аморальних якостей людини, доцільність, красу моральних вчинків.
 • Оцінюють дії, вчинки дітей та дорослих з позиції засвоєних моральних правил.
 • Володіють основами культурної поведінки, культурою міжособистісних стосунків.
 • Розуміють цінність взаємодії з дітьми та дорослими, виявляють до них симпатії, співчуття, співпереживання, прихильність, турботу.
 • Мають знання про найближче оточення та рідну країну.
 • Виявляють інтерес до минулих і сучасних подій на рідній землі.
 • Виявляють почуття любові до рідного довкілля, пошани до нього.
 • Знають правила безпечної поведінки на вулиці, в місцях загального перебування, під час користування предметами побуту, вміють їх дотримуватися.
 • Розуміють користь та потенційну небезпеку вогню, необхідність дотримання правил поводження з ним, дотримуються  їх в різних ситуаціях життєдіяльності.
 • Мають первинні економічні знання.
 • Цікавляться працею дорослих, знають назви професій, трудові дії, розуміють і цінують результати праці.
 • Виявляють ініціативність, самостійність у різних видах трудової діяльності.
 • Володіють навичками самообслуговування, господарсько-побутової праці, праці у природному довкіллі.
 • Докладають зусиль для досягнення позитивного результату праці.

 

 Природний світ

 • Вміють помічати красу природи та емоційно реагувати на неї.
 • Вміють обстежувати об'єкти та явища природи за допомогою органів чуття.
 • Знають назви рослин і тварин своєї місцевості.
 • Вміють  розрізняти дерева, кущі, трав'янисті рослини.
 • Вміють визначати і назвати характерні ознаки природних об'єктів і явищ; основні частини рослин, їх призначення, особливості побудови тіла тварин, що живуть у різних умовах.
 • Мають сформовані трудові уміння догляду за рослинами та тваринами, підтримання чистоти довкілля.

Гра дитини

 • Зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, беруть участь у різних видах ігор.
 • Використовують іграшки відповідно до їх призначення та змісту.
 • Використовують власний досвід для створення ігрових задумів, реалізують у них свої пізнавальні, комунікативні потреби.
 • Дотримуються рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування.
 • Розпізнають емоції партнерів по грі, вчаться аналізувати їхню поведінку.
 • Групують предмети за заданими ознаками, виокремлюють спільне та відмінне, розташовують предмети у порядку збільшення або зменшення, використовують у мовленні числівники, орієнтуються у часі.
 • Створюють власні іграшкові будівлі за зразком, умовою, задумом; добирають необхідний матеріал, деталі; використовують різні способи створення будівлі та елементи оздоблення.
 • Виявляють творчість, імпровізацію, пропонують оригінальні ідеї для покращення гри.

Комунікативний розвиток особистості

 • Вміють слухати і чути звуки природи, довкілля, звуки мови, інтонації мовлення, розрізняти та наслідувати їх.
 • Говорять чітко, виразно, володіють силою голосу, різним темпом мовлення.
 • Вживають різні типи речень, будують їх за допомогою дорослого, а пізніше самостійно.
 • Ведуть діалог, дотримуючись теми розмови.
 • У розмові з дорослими та дітьми вживають слова ввічливості; зрозуміло, чітко пояснюють свою думку іншим людям й адекватно сприймають інформацію від партнера по спілкуванню.
 • Переказують добре знайомі та вперше почуті казки та оповідання.
 • Складають невеликі загадки-описи, сюжетні розповіді про предмети, іграшки, за картинами, по пам'яті.

 

Дитина у світі мистецтва

Художньо-продуктивне образотворення

 • Знайти різноманітні техніки малювання.
 • Користуються петлями, губками.
 • Домальовують деталі, зафарбують предмети, не виходячи за контури.
 • Експериментують з фарбами для утворення іншого кольору.
 • Розташовують зображення на різних поверхнях таким чином, щоб воно мало естетичний вигляд.
 • Створюють малюнки, використовуючи різні засоби виразності.
 • Проявляють ініціативність у процесі образотворення.
 • Передають не лише зовнішні ознаки, а й настрій образу.
 • Досліджують властивості різних матеріалів для аплікації.
 • Викладають і наклеюють на шаблони паперові кульки, ускладнюють візерунки.
 • Користуються ножицями, дотримується правил безпечного вирізання.
 • Вирізають по прямій, по косій, по округлій формі.
 • Охайно користуються клеєм, пензлем, підставками, серветками.
 • Використовують для аплікації готові форми з різних матеріалів.
 • Використовують для аплікації залишкові матеріали.
 • Самостійно прибирають після завершення роботи.
 • Досліджують матеріал для ліплення.
 • Використовують під час ліплення раніше засвоєнні прийоми і нові.
 • Створюють вироби які можна використовувати для гри.
 • Працюють з харчовим тістом.
 • Декорують свої вироби.
 • Обирають матеріали для реалізації творчого задуму.
 • Обговорить ззаду і визначають шляхи його реалізації.

Літературне образотворення

 • Виявляють інтерес до літературних творів найдоступніших для розуміння жанрів, Слухають їх із задоволенням, за потреби звертаються до дорослого із проханням почитати.
 • Емоційно реагують на читання художніх текстів або унаочнення їх за допомогою певних видів театру.
 • Розрізняють малі форми фольклору, доречно вживають їх у своєму мовленні.
 • Мають уявлення про творчу працю поетів і прозаїків, знають авторів і назви найулюбленіших творів.
 • Здатні відповідати на рефлексійні запитання до тексту, аналізувати поведінку персонажів, емоційно передавати своє ставлення до змісту творів, зіставляти себе із певними літературними героями.
 • Можуть виразно продекламувати напам'ять 3-5 забавлянок, пісеньок, віршів. Розуміють сюжети народних казок, обігрують їх.
 •  Мають інтерес до книг художнього та довідково-енциклопедичного спрямування, розуміють правила поводження з ними.
 • Виявляють схильність до художньо мовленнєвої творчості.

Музика

 • Уважно слухають музичні твори з початку до кінцяє
 • Проявляють яскравий емоційний відгук на характер музики.
 • Упізнають пісні за мелодією.
 • Розрізняють звуки за висотою.
 • Співають протяжно з чіткою дикцією.
 • Починають та закінчують спів разом.
 • Виконують основні види рухів, основні танцювальні рухи, рухи з предметами.

Театральне образотворення

 • Усвідомлюють власні емоційні стани та реакції, почуття та відчуття щодо театральних вистав.
 • Озвучують та порівнюють свої емоції з емоціями однолітків, дорослих, персонажів театрального дійства; здійснюють мистецьку рефлексію.
 • Налаштовуються на відвідування театру, помічають характерні особливості театру; поєднують особисті бажання й емоційні прояви з повагою до інших людей.
 • Здатні створювати міні біографію героя театралізованого дійства, представляти персонаж вербальними і невербальними засобами.
 • Уміють використовувати різні атрибути та реквізити для створення певного образу за уявою.
 • Із задоволенням беруть участь у мистецьких заняттях Дитячої академії допитливого глядача та Акторської студії.

 

Старша група

Фізична культура

 • Володіють навичками особистої гігієни та самообслуговування, слідкують за чистотою та охайністю зовнішнього вигляду; мають певні знання про засоби загартування; за нагадуванням дорослих та самостійно зберігають правильну поставу в процесі різних видів діяльності;
 • Знають слова на позначення предметів, визначень, дій на фізкультурну тематику; володіють фізкультурною і просторової термінологією; мають знання про необхідність збереження правильної постави; ходять та бігають легко, ритмічно; під час стрибків у довжину з місця та у глибину приймають правильне вихідне положення, приземляються м’яко на обидві ноги; виконують різноманітні дії з м'ячем; володіють різними видами та способами лазіння; володіють навичками шикування, рівняння, поворотів, перешикування трійками за орієнтирами та за командою; у рухливих іграх виконують складні рухи з використанням предметів, залюбки беруть участь у естафетах, переживають за команду, докладають зусиль для внесення власного вкладу у перемогу; уміють виконувати і виконують із задоволенням підготовчі вправи до ігор та вправи спортивного характеру.
 • В рухливих іграх, ігрових вправах, іграх та вправах спортивного характеру виявляють активність, організованість, наполегливість, ініціативність; уміють самостійно організувати ігри та вправи; проявляють вольові зусилля, наполегливість у подоланні труднощів у руховій діяльності та досягнення хороших результатів; уміють доцільно використовувати фізичні вправи у самостійні руховій діяльності, намагаються якісно їх виконувати; звертають увагу на красу і ритмічність рухів.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 • Виявляють інтерес до сенсорно-математичних вправ та завдань.
 • Знають найпростіші математичні поняття, усвідомлюють та запам'ятовують їх.
 • Знаходять власний спосіб вирішення завдань.
 • Застосовують домірні прийоми виявлення відношень і закономірностей між предметами та явищами у повсякденному житті.
 • Розуміють та використовують у своїй діяльності сенсорні еталони, знають їх назви та слова що їх характеризують.
 • Отримують задоволення від пізнання нового, самостійного вирішення складного завдання.

Конструювання

 • Знають конструктивні можливості різних матеріалів.
 • Вміють створювати власні конструкції з урахуванням умов їх використання.
 • Здатні до конструктивної творчості.

Екопростір розвитку дитини

Предметний світ

 • Усвідомлюють, що довколишні предметний світ –  рукотворний, створений за допомогою праці людини та природних ресурсів.
 • Мають елементарні знання про виробництво різних предметів ужитку, технічних приладів та знарядь, засобів пересування та зв'язку, засобів гігієни, оперують їх назвами.
 • Виявляють знання про суттєві ознаки й особливості предметів, розуміють взаємозв'язки між властивостями, будовою та матеріалу з якого вони вироблені.
 • Помічають красу в побуті, виявляють розуміння естетики рукотворного світу.
 • Виявляють інтерес до творчого використання власних набутих знань і вмінь.
 • Дотримуються правил безпечної поведінки з предметами побуту.
 • Розуміють цінність предметів, бережливо ставляться до чужих та особистих речей.

 

 Соціальний світ

 • Мають уявлення про щасливу сім'ю.
 • Знають про те що всі люди різні.
 • Знають моральні правила міжособистісних стосунків, вміють їх дотримуватися.
 • Розуміють власні потреби, можливості компромісу в разі зіткнення інтересів.
 • Виявляють навички справедливого оцінювання вчинку інших людей.
 • Уміють визначати власну провину, неправоту в суперечливих ситуаціях.
 • Виявляють знання про значення та сутність моральних якостей, називають їх.
 • Уміють помічати й мотивовано оцінювати прояви моральних якостей у повсякденному житті.
 • Знають правила культурної поведінки.
 • Уміють розпізнавати емоційні стани інших людей.
 • Виявляють навички дотримання ціннісних орієнтацій в різних ситуаціях життєдіяльності.
 • Виявляють співчуття, співпереживання, чуйність, уважність, повагу.
 • Мають знання про Україну як рідну Батьківщину.
 • Виявляють любов, повагу до Батьківщини в різних видах діяльності, вчинках, поведінці.
 • Знають свої права, розуміють необхідність виконання обов'язків.
 • Знають про особливості поведінки у разі небезпеки.
 • Мають навички безпечної поведінки у побуті.
 • Уміють користуватися гаджетами, знають вимоги щодо роботи з ними.
 • Розуміють сутність елементарних економічних понять.
 • Знають про основні професії дорослих, розуміють їх значення для людей.
 • Виявляють цікавість, позитивне ставлення до праці, розуміють її необхідність.
 • Вміють працювати колективно.
 • Дотримуються правил культури праці.

 

 Природний світ

 • Емоційно-ціннісно та відповідально ставляться до природи.
 • Мають уявлення про природне довкілля як цілісний живий організм, у якому взаємодіють різноманітні об'єкти та явища.
 • Здатні самостійно дієти в різних ситуаціях, що вимагають вибору екологічно доцільних дій.
 • Обізнані з правилами природокористування та вміють їх дотримуватися.
 • Мають синкретичні уявлення про Сонячну систему, планети, Місяць як супутник Землі.
 • Володіють трудовими навичками догляду за рослинами, домашніми тваринами.

 

Гра дитини

 • Зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, умію дотримуватися правил взаємодії з партнером у грі.
 • Беруть участь в різних видах ігор.
 • Виявляють інтерес і бажання до відображення широкого кола об'єктів довколишньої дійсності, використовуючи при цьому попередньо набутий досвід діяльності з різними конструкторами (зокрема LEGO), природним та штучним матеріалом.
 •  Можуть за допомогою гри відновлювати власний емоційний стан.
 • Висловлюють емоційно-оцінні судження про спілкування з однолітками.
 • Активно відтворюють свої життєві враження у рульовій грі, використовуючи засоби виразності.
 • Обирають, підтримують та вибудовують різні сюжети; розгортають, збагачують ігровий задум.
 • Можуть виконувати роль за себе та за іншого персонажа.
 • Домагаються визнання іншими дітьми своїх успіхів.
 • Узгоджують у ході гри бажання та можливості свої та інших дітей.
 • Виявляють творчість, імпровізацію, пропонують оригінальні ідеї для покращення гри.
 • Обирають для гри безпечне місце та атрибути.

 

Комунікативний розвиток особистості

 • Чітко і правильно вимовляють усі звуки рідної мови.
 • Відчувають і відтворюють у мовленні мелодику, тон, темброве забарвлення.
 •  Мають виразну дикцію.
 • Мають інтерес до слова, його значення.
 • Вживають усі частини мови, узагальнюючі, багатозначні, спільнокореневі та вставні слова, антоніми, синоніми, образні порівняння, порівняльні звороти із сполучниками.
 • Узгоджують у роді, числі й відмінку.
 • Використовують у мовленні складні речення із сполучниками тощо.
 • Беруть активну участь у діалогах, пологах пізнавального характеру, іграх-драматизаціях та інсценізація, дискусіях.
 • Доречно відповідають на запитання різного характеру, вміють переконувати та робити разом з іншими учасниками суспільні висновки.
 • Складають описові, сюжетні розповіді на наочній основі та без, по пам'яті, розповідають за власною ініціативою та пропозицією дорослого, завершують повідомлення кінцівкою.
 • Здатні до словесної творчості.
 • Вміють спілкуватися на рівні партнерських взаємин та взаємоповаги.
 • Активно застосовують мовленнєві штампи у різноманітних життєвих ситуаціях.
 • При спілкуванні орієнтуються на погляди, думки, почуття інших людей.

 

Дитина у світі мистецтва

Художньо-продуктивне образотворення

 • Володіють альтернативними способами отримання зображень за допомогою незвичних засобів.
 • Мають сформовані навички роботи з різними матеріалами.
 • Використовують різноманітні поверхні для нанесення зображення.
 • Створюють палітру фарб шляхом змішування основних кольорів.
 • Мають уявлення про кольоровий спектр.
 • Поєднують різні техніки малювання.
 • Малюють з натури, за уявою.
 • Створюють візерунки на снігу, на піску.
 • Використовують силуети різних зображень для обведення пензликами.
 • Зафарбовують, тонують поверхні за допомогою губки, малярського валика, створюють тло відповідно до творчого задуму.
 • Декорують предмети за мотивами українських народних розписів і сучасних технік.
 • Безпечно користуються ножицями.
 • Економно використовують залишкові матеріали.
 • Урізноманітнюють аплікацію шляхом пошуку альтернативних варіантів отримання паперових деталей.
 • Володіють технікою силуетного вирізання.
 • Володіють елементарними навичками техніки квілінгу.
 • Самостійно обирають образ і доцільні матеріали для ліплення.
 • Використовують відомі раніше та нові навички способів ліплення.
 • Володіють декоративними прийомами ліплення.
 • Усвідомлюють значущість зусиль для отримання позитивного результату.
 • Розрізняють картини різних жанрів.
 • Вирізняють засоби виразності.
 • Емоційно відгукується на твори живопису.
 • Виявляють ставлення до творів мистецтва у судженнях, розмірковуваннях, враженнях.
 • Виконують персональні роботи й уміють домовлятися, ділитися творчим задумом.
 • Виявляють самостійність та творчість.
 • Прибирають за собою після завершення заняття з ліплення, малювання, аплікації.

Літературне образотворення

 • Емоційно сприймають літературні твори та висловлюють своє ставлення до них.
 • Відчувають образну мову поезії, прози, визначають основні засоби художнього мовлення, тему, зміст, головних персонажів, динаміку розвитку сюжету, мораль.
 • Мають уявлення про жанрові особливості літературних творів.
 • Готові підтримати бесіду за змістом художнього твору, відповідати на запитання, формувати власні, запитувати.
 • Діляться враженнями стосовно сюжету, персонажів на основі рефлексії їхніх вчинків, аргументують свою думку.
 • Ознайомленні з історією народження книги, професіями людей, причетних до створення і популяризації книги, різними видами книжки; усвідомлюють, як потрібно користуватися книгою.

Музика

 • Уважно слухають музику, розрізняють жанри музичних творів.
 • Розрізняють високі та низькі звуки.
 • Упізнають пісні за мелодією.
 • Співають протяжно без напруження та крику, дикційно чітко промовляють слова, правильно беруть дихання між музичними фразами.
 • Вчасно починають та закінчують спів разом з іншими дітьми, узгоджують з музичним супроводом.
 • Самостійно змінюють рухи відповідно до тричастинної форми музичного твору.
 • Ритмічно виконують рухи відповідно до характеру та засобів музичної виразності у вправі, грі, танці.
 • Самостійно інсценують зміст пісні, танців, не наслідуючи інших дітей.

Театральне образотворення

 • Позитивно сприймають театральну атмосферу.
 • Вміють емоційно реагувати на мистецьку виставу, володіють навичками прояву культурної поведінки в театрі.
 • Здатні до мистецької рефлексії.
 • Мають уявлення про театр як вид мистецтва та мистецький заклад.
 • Орієнтуються у світі театральних професій.
 • Делікатно ставляться до інших глядачів і виконавців.
 • Разом з дорослими організовують театральний простір у закладі дошкільної освіти.
 • Вільно діють з атрибутами та реквізитом, використовують різні види театрів для реалізації творчого задуму та різноманітні засоби для створення театрального образу.
 • Застосовують вербальні та невербальні засоби для передачі характеру театральних персонажів.

 

Розділ ІІІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

1.Термін навчання

 

 • Навчальний рік починається 1 вересня 2023 року і закінчується 31 травня 2024 року, оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня 2024 року.
 • Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім чек-листів з активностями з розважальним змістом.
 • осінні канікули – з 23 по 29 жовтня 2023 року;
 • зимові канікули – з 30 грудня 2023 до 14 січня 2024 року;
 • весняні канікули – 25 березень по 31 березня 2024 року;
 • літні канікули – з 01 червня по 31 серпня 2024 року.
 • Організація роботи влітку визначається інструктивно-методичними листами від 16.03.2012 № 1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» та від 28.05.2012 № №1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».
 • У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний освітній тиждень.

 

2.Зміст освітнього процесу

 

У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі заклад дошкільної освіти здійснює роботу щодо всебічного розвитку малюків: забезпечують розвиток фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Системність та планомірність освітньої роботи забезпечується тематичним підходом до змісту занять. Навчальна тема розкривається протягом тижня через синхронні та асинхронні заняття, а також в дидактичних іграх, вправах, художньо – практичній діяльності, яку пропонують вихователі в чек – листах. До навчальних матеріалів додаються рекомендації, підказки, поради, які допомагають батькам організувати корисну діяльність з дітьми для засвоєння навчальної теми. У чек – листах також розміщені посилання, які допоможуть здобути цікаву додаткову інформацію щодо зазначеної теми( презентації, відеоролики, мультфільми, Інтернет – джерела).

 • через чек – листи здійснюється інформування. Лаконічним, цікавим, добре ілюстрованим текстом;
 • в чек – листах подаються: ігри і вправи для закріплення, поглиблення та доповнення навчального матеріалу, яке діти отримують на занятті;
 • досліди та експерименти зі снігом, водою, вітром, папером, магнітом варто також вносити у чек – листи;
 • в чек – листи додається інструктаж. Поради до виконання художньо – практичних робіт;
 • у чек – листах пропонують вірші для вивчення та декламації, або для малювання за змістом поетичних творів. Вірші до певної теми підбираються різні за характером, розміром, щоб кожна дитина змогла вивчити;
 • чек – листи стають мотиватором дітей з батьками до самостійної діяльності в межах навчальної теми.

Оскільки не всі малята можуть до лучатися до синхронних занять, вихователі записують відео заняття, яке можна переглянути у зручний час. Також педагоги проводять індивідуальні заняття, що дає можливість максимально активізувати дитину на етапі пізнання, вправляння, узагальнення знань. Вихователі таким чином відстежують, як дитина засвоює навчальну тему, проводять корекційну роботу. І звичайно стимулюють дошкільнят до участі у групових розвагах, акціях, конкурсах, виставках, розвиваючи соціально – громадянську компетентність.

 

3.Організація та види занять під час онлайн – освіти

 1. Організація систематичної дистанційної освіти починається послідовної роботи з батьками.
 2. Педагоги налагоджують контакти з батьками щодо можливості доручення їхніх дітей до освітніх онлайн – занять.
 3. Формування команд проводиться за віковим принципом та заявами від батьків.
 4. На батьківських загальних зборах ознайомлюють батьків з повним алгоритмом організації освітнього процесу в умовах дистанційної освіти дошкільників.
 5. На батьківських зборах кожної групи вихователі домовляються про графіки проведення синхронних занять та проінструктують батьків про правила роботи на освітній платформі Tims.
 6. Вихователі обов’язково інформують батьків про те, як організувати робоче місце для онлайн – занять дітей.
 7. Якщо батьки не мають змоги заходити  на синхронні заняття, робиться запис , який можна переглянути.
 8. З метою активізації кожної дитини забезпечується систематичне проведення індивідуальних занять з дошкільнятами.
 9. Для покращення засвоєння навчального матеріалу вихователі формують чек – листи з цікавою добіркою завдань до кожної освітньої теми.
 10. Завідувач та медична сестра контролюють дотримання вимог санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів( наказ МОЗ України 24.03.2016 №234) з метою запобігання проблем зору та серцево – судинних захворювань.
 11. Для забезпечення зворотнього зв’язку  варто стимулювати дітей з батьками до участі у різних акціях, патріотичних челенжах, лайфхаках, виставках, конкурсах, фестивалях.

 

4.Планування освітнього процесу

         Планомірність освітнього процесу забезпечується перспективним тематичним плануванням(на навчальний рік, місяць, тиждень). Календарне планування здійснюється на основі концептуальних засад(за Гавриш Н.В.). структура занять відповідає особливостям інтегрованих освітніх заходів. Домашні заняття в умовах дистанційної освіти регулюються чек – листами.

 

5.Іноваційна діяльність

Інноваційні освітні технології

 • Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»(Кононко О.) – усі дошкільні групи.
 • Методика діагностування мовленнєвого розвитку дітей із застосуванням лінгвістичних казок (Крутій К.)- усі дошкільні групи.
 • Методика розвитку мовленнєво-творчої діяльності(Гавриш Н.) – усі дошкільні групи.
 • Організація художньо – мовленнєвої діяльності дітей (Богуш А., Гавриш Н., Котик Т.) – групи «Світлячки», логопедична група «Казка».
 • Організація народознавчої роботи у дошкільному закладі (Богуш А., Лисенко Н.) – усі групи.
 • Застосування схем – моделей для розвитку мовлення, інтелекту і здібностей дітей (Крутій К.) – група «Світлячки», дефектологічна група «Грибки».
 • Методика проведення індивідуальних занять  із мовленнєво пасивними дітьми (Крутій К.) – групи спеціального призначення.
 • Українські традиційні свята як засіб розвитку україномовлення дітей дошкільного віку ( Крайнова Л.) – усі дошкільні групи.
 • Методика формування початкового лексикону у групах раннього віку(Громова О.) – групи раннього віку.
 • Особистісно – орієнтована програма « Крок за кроком» - усі групи.
 • «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»(Гавриш Н.).

Інноваційні здоров’язбережувальні технології (онлайн – режимі):

 • Точковий , щітковий масаж.
 • Дихальна гімнастика.
 • Бебі – йога.
 • Руханки.
 • Комплекси гімнастики для домашнього тренування.

 

6.Робота з батьками

 

 1. Дистанційна освіта дошкільнят надає педагогам ЗДО унікальну можливість тісної співпраці з батьками, на яких лягає відповідальність за освіту дитини.

Педагоги ж повинні дбати про забезпечення педагогічної грамотності батьків, стимулювати бажання присвячувати домашнім заняттям з дітьми достатнього часу.

 1. На початковому етапі важливо встановити чіткий режим проведення онлайн занять та домашніх щоденних занять. Дотримання цього розпорядку важливе для оформлення дитини потреби в систематичних заняттях. Це дає відчуття стабільності та забезпечує необхідний рівень організації дітей під час занять: вчасне приєднання, готовність до свідомої та сумлінної освітньої діяльності.
 2. Перед початком навчального раку проводимо роз’яснювальну роботу щодо створення батьками відповідних соціально – побутових умов для дистанційного навчання дошкільнят: раціанальну організацію робочого місця з дотриманням вимог щодо розташування гаджетів, місця для виконання різних завдань з різними матеріалами, фізкультхвилинок і тощо.
 3. Важливою умовою ефективної дистанційної освіти є цифрова грамотність усіх учасників освітнього процесу. Педагоги надають консультативну допомогу щодо застосування інформації освітніх сервісів, соціальних мереж, освітніх онлайн платформ.
 4. Для тісної співпраці з батьками дбаємо про створення для них комфортних умов: домовляємось про дні і час проведення синхронних та індивідуальних онлайн-занять. Також здійснюється мотивація батьків до самостійних занять з малюками за навчальною темою. У чек – листах містяться добірки цікавих завдань, посилання на сторінки з розвивальними іграми, аудіо казками, мультфільмами, поробками, руховими вправами, піснями.
 5. Вихователі запрошують батьків до участі їхніх дітей у конкурсах, челенжах, флешмобах, виставках. Для реалізації творчих інтересів родин пропонуємо цікаву діяльність у формі різних тематичних клубів.
 6. Важливим аспектом ефективної дошкільної освіти в онлайн – режимі є зворотній зв'язок. Вихователі стимулюють батьків з дітьми до активної участі в ресурсних зустрічах, де малята презентують свої малюнки, колажі, фотографії, поробки, фізкультурні досягнення, рецепти сімейних страв і багато іншого. Таким чином реалізується завдання щодо всебічного розвитку дитини, її соціалізації через контактування з однолітками і педагогами та підтримку дружніх стосунків. Це важлива умова для відчуття дитиною своєї єдності з групою однолітків, в якій вони почуваються значущими, самодостатніми.

Розуміння того, що саме в сім’ї закладається фундамент повноцінного фізичного і психічного розвитку дитини, спонукає дошкільний заклад до пильного вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім’ї, тобто, до тісної взаємодії ЗДО і родини.

В основу взаємодії сучасного закладу і сім'ї покладається співробітництво. Ініціаторами його встановлення виступає ЗДО, оскільки педагоги професійно підготовлені до освітньої роботи.

Вирішуючи питання педагогізації батьків, слід акцентувати увагу на:

 • дитину, як найбільшу цінність, яка виховується відповідно до сімейних традицій;
 • батьків (сім`я, родина) – найбільша моральна цінність, оберіг моралі й духовності;
 • педагога – професіонала, партнера, який створює дух творчості, спрямовує взаємодію, вчить мистецтву життя, життєвої компетентності.

Щоб найкраще, найвідповідальніше підійти до виховання дитини, батьки разом з вихователями повинні збудувати свої стосунки на принципах взаємної поваги, розуміння важливості один одного і усвідомлення того, що таке партнерство матиме довготривалий вплив, на користь усіх.

Удосконалювати роботу з батьками - це у разі необхідності вносити зміни, які збагачують зміст і форми роботи, покращують різні її показники, роблять більш доцільною, сучасною, гнучкою. Процес удосконалення - довготривалий та безперервний.

 

Розділ ІV. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.

 

1.Опис системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Система забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області, «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти,  затвердженого наказом МОН 12.01.2021 №33,  Положення про заклад дошкільної освіти (постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 у редакції постанови КМУ від 27.01.2021 № 86), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоровꞌя України від 20.04.2010 №234), розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Статуту закладу.

 1. Основні поняття, що застосовуються та їх визначення( згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»):
 • Дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікації;
 • Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини,її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
 • Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній або неформальній освіті;
 • Якість освіти – відповідність результатів навчання вимог, встановленим законодавством, відповідним стандартам освіти;
 • Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якості освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.
  1. Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини «Я у Світі», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому періоді розвитку дошкільника, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компоненту.
  2. Систему забезпечення якості дошкільної освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) ЗДО №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області розроблено згідно з принципами:
 • Відповідність Базового компоненту дошкільної освіти;
 • Системного підходу, який передбачає управління якості на всіх стадіях освітнього процесу;
 • Здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;
 • Залучення всіх учасників освітньої діяльності до процесу забезпечення якості.
  1. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу передбачає об’єднання й інтеграцію організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразком і відповідним стандартом.
  2. Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямів:
 • Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • Формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності до успішного навчання в школі.
  1. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:
 • Здобувачі освіти та їх батьки;
 • Педагогічний персонал закладу дошкільної освіти;
 • Засновник – Покровська міська рада;
 • Відділ освіти Покровської міської ради;
 • Громадськість.
  1. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
 • Відповідність досягнень дітей до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 – 7 років, сумарного кінцевого показника перед вступом до школи;
 • Відповідність узагальнених показників результатів освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змістових освітніх напрямів, визначених інваріативною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
 • Ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної світи відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
 • Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • Показник наявності освітніх, методичних і матеріально – технічних ресурсів для забезпечення якісного процесу.

2.Моніторінг рівня професійної компетентності педагогів

            1.Вихователі звітують про перебіг освітньої роботи 1 раз на 2 тижні.

Аналіз ефективності робить вихователь – методист і завідувач; обговорюють на оперативних нарадах(2 рази або 1 раз на місяць) та на педагогічних радах (1 раз на квартал)

           2.Вихователь-методист систематично відстежує якість освітніх заходів; консультує педагогів індивідуально та проводить планові консультації(1 раз на місяць)

3.Моніторинг якості дошкільної освіти

Моніторинг передбачає само оцінювання ефективності забезпечення якості дошкільної освіти.

 1. Моніторинг  в закладі дошкільної освіт здійснюється:
 • Керівником закладу дошкільної освіти;
 • Вихователь методист;
 • Органи, що здійснюють управління у сфері освіти.
  1. Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:
 • Спостереження за перебігом освітніх заходів;
 • Опитування педагогів;
 • Вивчення документації;
 • Моніторинг;
 • Аналіз даних показників, які впливають на освітню діяльність.
  1. Критерії моніторингу:
 • Об’єктивність;
 • Систематичність ;
 • Відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • Надійність;
 • Гуманізм (моніторинг проводиться на засадах довіри, поваги до особистості).
  1. Очікувані результати :
 • Отримання об’єктивних даних про стан освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 • Покращення функцій управління процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.
  1. Підсумки моніторингу :
 • Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично – інформаційних матеріалах;
 • За результатами моніторингу розробляються рекомендації приймаються управлінські рішення щодо планування та здійснення колекційної роботи;
 • Дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об’єднаннях педагогів, нарадах при завідувачі, засіданнях педагогічних рад.

 

 

 

 

Розділ V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ.

 

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО.

2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.

 

 

 

 

 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11   «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

«СХВАЛЕНО»                                                              «ЗАТВЕРЖДУЮ»

Рішенням педради                                                        Завідувач ЗДО №11 «Чебурашка »

від  «14» січня 2021                                                      __________________ 

протокол № 2   

                              

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11

   «ЧЕБУРАШКА»

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

на  2020 2023  навчальний  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ПОКРОВСЬК

 

 

 

 

 

Освітню  програму  схвалено  рішенням  засідання  педагогічної  ради 

закладу (протокол №1  від  03.09.2020 року)  та  затверджено  наказом  завідувача

закладу №

 

Автори – укладачі: , завідувач,  

                                    ., вихователь-методист.

Творча група: , практичний психолог,

                         , керівник музичний,

                          , вихователь,

                          ., комірник.   

 

 

 

Зміст

 

Загальні відомості про ЗДО №11 «Чебурашка»

Розділ І.  Загальні положення

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу

3. Тривалість навчального року

4. Мережа груп

5. Режим роботи закладу

 

Розділ II. Інструменти забезпечення якості освіти

1. Кадрове забезпечення

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

4. Контроль  якості освітнього процесу

5. Моніторинг рівня  професійної  компетентності педагогів

6. Моніторинг  сформованості  компетенцій  дітей

Розділ  ІІІ.  Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р

Розділ ІV.  Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Розділ  V.  Особливості організації освітнього процесу

1. Режим  дня

2. Планування освітнього процесу 

3. Види  діяльності

4. Форми організації освітнього процесу

5. Навчальне  навантаження

6. Види  і  типи  занять

7. Інноваційна  діяльність

Розділ  VI. Завдання  та  результати  освітньої  діяльності 

Розділ  VІI. Модель  випускника  закладу  дошкільної  освіти

 

 

 

 

Загальні відомості

про ЗДО №11 «Чебурашка»

 

Повна назва закладу

Заклад дошкільної освіти №11 «Чебурашка»

Код ЄДРПОУ

04052933

Юридична адреса закладу

 

Електронна адреса

[email protected]

Адреса сайту

zdo11.donetskedu.com

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу

 

Рік заснування закладу

1943 рік

Проектна потужність

184 місць

Площа земельної ділянки

0,55 га

Площа будівлі

2020 м2

Кількість груп

11

Мова навчання

українська

Режим роботи закладу

7.00 – 18.30

Години прийому завідувача

Понеділок 8.00-17.00

 

 

 

Розділ І.

Загальні  положення

1.Нормативно-правове  забезпечення діяльності ЗДО

Освітня діяльність узакладі дошкільної  освіти  у 2020/2021навчальному

році буде організована відповідно до:

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Базового компонента  дошкільної освіти в  Україні;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів Українивід 20.03.2003 р. №305;

- Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

- Типового положення про методичний кабінет дошкільного начального закладу;

-Статуту закладу;

- Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді,

Затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015р. №641); 

- Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів,

затвердженогонаказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016р. №234);

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних

закладах різних типів та форм власності, затвердженогонаказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

- Листа МОН України від 23.04.2020 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в період карантину»; 

- Листа МОНвід 03.07.2009р.№1/9-455 «Планування роботи в дошкільних

навчальних закладах»;

 - Листа МОНвід 30.07.2020 р. №1/9-411««Щодо  організації діяльності 

закладів  дошкільної  освіти  у 2020/2021 навчальному  році»;

- Додатку до листа МОН України №1/9-394 від 22.07.2020 «Перелік навчальної літератури, програм, рекомендованих МОН України для використання у закладах дошкільної освіти»;

- Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010р.

№1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних

навчальних закладах»;

- Листа МОН"Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні

навчальні заклади"  від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

- Листа МОН від 19.08.2011 р.№1/9-635«Щодо організації та проведення

«Тижня безпеки дитини»в дошкільних навчальних закладах»;

- Листа МОН України від 17.09.19 №1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі»;

- Листа МОН України від 09.12.2019 №1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;

- Листа МОН України від 25.06.2020 №1/9-348 «Рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в закладах дошкільної освіти»;

- Інструктивно-методичних рекомендацій (додатку до листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-765) «Організація  медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»;

- Методичних рекомендацій (додаток до листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-766) «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»;

-  Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р.  №298/227 зі 

змінами  від 26.02.13р. №202/165;

-  Інструктивно-методичних  рекомендацій  «Організація  роботи  та

дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

-   Інструктивно-методичних    рекомендацій    «Організація    фізкультурно-

оздоровчої  роботи  у дошкільних навчальних закладах»  №1/9-456 від 02.09.16 р.;

-   Інструктивно-методичного  листа  МОН  «Про організацію   роботи  з 

дітьми  5-річного  віку» №1/9-664  від  27.09.10 р.;

-  Наказу  МОН  від  19.12.2017  №  1633  «Про  затвердження  Примірного

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

-  розпорядчих документів Покровської міської ради;   

-  наказів  відділу освіти Покровської міської ради;

-  інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу

 1. Озброєння педагогів сучасним методичним інструментарієм національно - патріотичного виховання.
 2. Продовження систематизації усіх компонентів морально-духовного виховання дошкільнят.
 3. Об’єднання зусиль батьків і педагогів для покращення якості освітніх заходів.
 4. Пошукова методична робота щодо вдосконалення розвивального предметно-ігрового середовища.

 

3. Тривалість навчального року

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31травня  наступного року,  оздоровчий період –з 1 червня по 31 серпня.

 

4. Мережа груп

У  2020-2021 навчальному році   укомплектовано 11  груп: 

 - 2 група  раннього віку - третього року життя  (групи  №7, №8);

-  2 групи молодшого віку - четвертого року життя  (групи  №12, 3);

-  4 групи середнього віку - п'ятого року життя  (групи  №10,2,11,6);

-  3  групи старшого віку - шостого року життя (групи  №4, 9, 1) .

З  них:  1  групи  для  дітей із затримкою психічного розвитку  (№6); 

             2  групи для дітей з порушенням мовлення (№1, 10).

 

Група (№,  назва)

Вік

Спеціальні групи

Кількість дітей за списком

№8 «Метелики»

Ранній вік

 

13

№7 «Бджілки»

Ранній вік

 

12

№12 «Золота рибка»

Молодший вік

 

20

№3 «Світлячки»

Молодший вік

 

21

№10 «Калинка»

Середній вік

логопедична

11

№2 «Сонечко»

Середній вік

 

10

№11 «Капітошки»

Середній вік

 

17

№6 «Грибочки»

Середній вік

ЗПР

13

№4 «Веселка»

Старший вік

 

17

№9 «Квіточка»

Старший вік

 

12

№1 «Казка»

Старший вік

логопедична

14

Всього

 

 

160

 

5. Режим роботи закладу

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.  

Режим роботи закладу: 7.00 – 18.30. 

 

 

Розділ II.

Інструменти  забезпечення якості освіти

 

1.Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу,  базову освіту за відповідною спеціальністю.

Загальна  кількість  працівників  складає 59 осіб,   з них - 32 педагогічних працівників, 1 -  медичний працівник, 26 особа обслуговуючого

персоналу.

 

Якісний склад педпрацівників

Посада

Категорія

Пед.звання

Вища категорія

1 категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Без категорії

Завідувач

 Відповідає займаній посаді

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

1

 

 

 

 

1

Практичний психолог

 

 

1

 

 

 

Вихователь

 

5

2

22

 

 

Музичний керівник

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 1

 6

3

 23

-

1

 

Згідно  з  перспективним  планом  проходження  атестації у 2021  році 

заплановано  атестувати   12  педагогів: 

Згідно з перспективним  планом  проходження  курсів підвищення кваліфікації  протягом  2021 року заплановано направити  на  курси  при Донецькому облІППО: 4 особи.  

 

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО відповідає достатньому рівню, чому сприяє систематична робота у цьому напрямку адміністрації закладу. Усі приміщення ЗДО відповідають санітарно-гігієнічним нормативам та сучасним вимогам. Придбано технічні засоби навчання (8 телевізорів, 2 музичних центрів, 3 комп’ютера та 1 ноутбук для роботи спеціалістів, 2 принтера, 2 сканера), водонагрівальні баки в усіх групах.

Освітнє середовище закладу  наповнене відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого   наказом МОНвід19.12.2017р.№1633.

Безпечність умов  у  закладі  створено  відповідно  до  вимог  листа МОН  України від14.02.2019р.№1/11-1491«Щодо організації роботи та дотримання    вимог з питань        охорони     праці та безпеки життєдіяльності у закладах      дошкільної освіти».

Структура  предметно-просторового середовища закладу

 

 

Назвацентру,

локації

 

Куточки,які утворюютьцентр (локацію)

Наявність куточків у групах для дітей різного віку

3-йрік життя

4-йрік життя

5-йрік життя

6-йрік життя

 

Пізнавально- інтелектуальний центр

Куточок сенсорного

виховання

*

*

*

*

Куточок моделювання

та конструювання

*

*

*

*

 Куточок експериментальної діяльності

*

*

*

*

Національний куточок

*

*

*

*

Універсальні набірні полотна та підвіски

 перетворювальної

*

*

*

*

Куточок природи + зона кімнатних рослин

*

*

*

*

 

Фізкультурно- оздоровчий центр

Куточок фізичного

виховання

*

*

*

*

Куточок безпеки

життєдіяльності

*

*

*

*

 

 

Ігровий центр

Куточок сюжетно-

рольових ігор

*

*

*

*

Куточок конструкцій-

но-будівельних ігор

*

*

*

*

Куточок ряження

*

 

 

 

Художньо-

естетичний центр

Куточок

образотворчості

*

*

*

*

Куточок музичного

виховання

*

 

 

 

 

Мовленнєвий центр

Куточок казки

*

*

*

*

Куточок книжки

*

*

*

*

Театральний куточок

*

*

*

*

 

 

Центр самоорганізації

Куточок чергових

 

*

*

*

Куточок усамітнення

 

*

*

*

Куточок праці

Матеріали, ігри для розвитку навичок самообслуговування

 

 

 

 

 

 

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі здійснюється відповідно до вимог Листа МОН від 22.07.2020№1/9-394«Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання  у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році».

 

4. Контроль якості освітнього процесу

 

Графік контролю за станом освітнього процесу

 

 

Теми контролю

 

Дата

Відпові-

дальний

Форма прове-

дення

Резуль-

тат

1

  «Взаємодія педагогів в роботі з картами розумових дій».

 

 Листопад

 2020

Завідувач,

Вихователь - методист

Тематичний контроль

Аналітичний звіт

2

«Місце художньо – практичної діяльності в структурі інтегрованих занять».

Лютий 2021

Завідувач,

Вихователь - методист

 Тематичний контроль

Довідка тематичного контролю

3

«Умови ефективного запровадження особистісно- орієнтованої моделі» (група «Золота рибка»).

Квітень 2021

Завідувач,

Вихователь - методист

Комплексна перевірка

 

4

«Виховання культурно – гігієнічних навичок дошкільнят».  

За окремим графіком

Вихователь -методист, сестра медична

Епізодичний контроль (цілісний)

Аналітичний звіт (на виробничу нараду)

5

«Ігрові підходи до ранкової гімнастики».

За окремим графіком

Вихователь – методист, сестра медична

Епізодичний контроль (вибірковий)

Індивідуальні співбесіди з вихователями

6

«Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються».

За індивідуальними графіками

Атестаційна комісія

Перегляд освітньої роботи

Аналіз інформації про роботу педагогів

7

«Створення предметно – ігрового середовища».

Квітень 2021

Педагоги

Огляд - конкурс

Відзнака переможців

8

«Система формування картотеки освітніх засобів».

Січень 2021

Педагоги

Огляд – конкурс

Відзнака переможців

 

5. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів

Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно - критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань та спостережень за якістю організації  освітнього процесу.

 

6. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей

      Рівень сформованості компетенцій кожної дитини фіксується в індивідуальному щоденнику розвитку; педагоги постійно відстежують відзначають новоутворення, досягнення та зону найближчого розвитку малюка.  Орієнтиром при складанні таких інформаційних систем є Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.  Моніторинг проводиться за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти.  Інструментарій моніторингу розроблений відповідно до програми для дітей та їхніх сімей «Крок за кроком» (особистісно – орієнтована дошкільна освіта) (Кірстен А., Хансен, Роксейн К., Кауфманн, Кейт Бурк Уолш).

 

   Діагностування у  логопедичних групах проводиться вчителями-логопедами тричі на рік:

перше оцінювання - у вересні,

друге - у січні,

третє - у травні.

   На початку року психолог  діагностує старших дошкільнят за методикою «Вивчення готовності / неготовності дітей шестирічного віку до навчання в школі» (Стадненко Н. М.) та в кінці навчального року за методикою «Визначення рівня сформованості сенсорно – пізнавальної компетенції дошкільника» (Карабаєва І. І.). А також виявлення міжособистісних стосунків  дошкільнят за методико «Капітан корабля».

 

 

Розділ ІІI.

Методична проблема та завдання на 2020-2021н.р.

 

 

Проблема, над якою працює ЗДО№11 «Чебурашка» - «Морально – духовне виховання дітей на засадах освіти для сталого розвитку»

 

Річні завдання

 1.  Забезпечити умови для збереження і зміцнення здоров’я дітей та реалізації потреб в руховій активності.
 2. Вдосконалювати систему патріотичного виховання шляхом використання відеоматеріалів та сучасних прогресивних освітніх технологій.
 3. Розширити спектр ресурсів мистецької діяльності для розвитку творчих здібностей дошкільнят.
 4. Запроваджувати інноваційні форми роботи для розвитку пізнавальної активності та формування життєвої компетентності малюків.
 5. Диференційовано підходити до формування цілісного світосприймання та власної добротворчої позиції дитини.

 

Завдання на літній оздоровчий період:

 1. Розробити  комплексний план роботи дошкільного закладу на літній     період.
 2. Створити здоров’язберігаюче ігрове середовище в приміщенні та на    території ЗДО.
 3. Забезпечити умови для повноцінної рухової активності дітей в умовах    карантину.
 4. Систематично проводити профілактичні заходи проти корона вірусу.
 5. Застосувати ефективні підходи та засоби для максимальної індивідуалізації освітнього процесу.
 6. Удосконалювати просвітницьку роботу з батьками шляхом використання дистанційних інформаційних технологій.
 7. Адаптувати систему вивчення фондів «хочу» і «можу» кожної дитини в умовах карантину.
 8. Зробити ревізію перспективного планування на новий навчальний рік.
 9. Планомірно проводити методичні заходи для професійного розвитку педагогів.
 10. Виконати необхідні ремонтні роботи у приміщенні дошкільного закладу.

 

Розділ ІV.

Програмно-методичне забезпечення

 освітньої програми

 

Організація освітнього процесу в дошкільному закладі здійснюється за програмами:

  «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку ( наук. керівник Кононко О. Л.).

Мета програми: гуманізація цілей дошкільної освіти через реалізацію компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості.

Завдання програми: закладання основ компетентності дитини шляхом розширення і поглиблення життєвого досвіду для задоволення своїх соціальних та індивідуальних потреб;  забезпечення балансу фондів «можу» і «хочу» - спрямування зусиль на узгодженість життєво необхідних знань; розвитку зачатків активної життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного Я; плекання зачатків креативності, формування у дитини творчих здібностей; формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя.     

«Українське дошкілля» програма розвитку дитини дошкільного віку (Білан О. І.);

«Україна – моя Батьківщина» програма національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку» (Каплуновська О.);

«Філософія для дітей» парціальна освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (Гавриш Н., Ліннік О.);

 «Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (Богуш А. М., Сіданіч І. Л.);

 «Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Єфіменко М. М.);

«Організація народознавчої роботи з дітьми» (Яблонська М.);

«Скарбниця моралі» програма морального виховання дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.);

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н. Гавриш.

     

Корекційна робота у спеціальних (логопедичних) групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми  «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ» та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» (Трофименко Л. І.). В спеціальній (ЗПР) групі   використовують програму «Віконечко», програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (Сак Т. В.). 

 

           

Розділ V.

Особливості організації освітнього процесу

 

 1. Режим дня

 

Організація життєдіяльності  дітей 3–го року життя

 

Режимні моменти

Орієнтовний розподіл часу

2-й рік життя

3-й рік життя

Вдома

Підйом, ранковий туалет

6:30 - 7:00

6:30 – 7:00

У дошкільному закладі

Ранкова зустріч дітей, ігри, індивідуальні заняття, ранкова гімнастика

7:30 – 8:05

7:30 – 8:15

Підготовка до сніданку, сніданок

8:05 – 8:50

8:15 – 8:45

Ігри, підготовка до навчально – пізнавальної діяльності

8:50 – 9:15

8:45 – 9:00

Заняття у підгрупах та індивідуальні

9:15 – 9:35

9:00 – 9:30

Підготовка до прогулянки, прогулянка

9:35 – 11:00

9:30 – 11:30

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, загартовувальні процедури

11:00 – 11:30

11:30 – 11:45

Обід, підготовка до сну

11:30 – 12:15

11:45 – 12:30

Сон

12:15 – 15:15

12:30 – 15:00

Поступовий підйом, загартувальні процедури

15:15 – 15:40

15:00 – 15:20

Ігри – заняття, підгрупові заняття

15:40 – 16:00

15:20 – 15:50

Прогулянка та повернення додому

16:00 – 18:30

15:50 – 18:30

 

 

Організація життєдіяльності  дітей 4–го, 5 – го, 6 - го  року життя

 

Режимні моменти

Орієнтовний розподіл часу

4-й рік життя

5-й рік життя

6-й рік життя

Вдома

Підйом, ранковий туалет

6:30 – 7:00

6:30 – 7:00

6:30 – 7:00

У дошкільному закладі

Ранкова зустріч дітей, ігри, індивідуальні заняття, ранкова гімнастика

7:30 – 8:20

7:30 – 8:25

7:30 – 8:30

Підготовка до сніданку, сніданок

8:20 – 8:50

8:25 – 8:50

8:30 – 8:50

Ігри, підготовка до навчально – пізнавальної діяльності

8:50 – 9:00

8:50 – 9:00

8:50 – 9:00

Фронтальні, групові та індивідуальні заняття

9:00 – 9:40

9:00 – 9:25

9:30 – 9:55

9:00 – 9:30

9:35 – 10:05

Підготовка до прогулянки,

 прогулянка

9:40 – 12:00

9:55 – 12:15

10:05 – 12:25

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, загартувальні процедури

12:00–12:15

12:15-12:30

12:25-12:40

Обід, підготовка до сну

12:15-13:00

12:30-13:00

12:40-13:10

Сон

13:00-15:00

13:00-15:00

13:10-15:10

Поступовий підйом, загартувальні процедури

15:00-15:20

15:00-15:20

15:10-15:35

Ігри-заняття, фронтальні та групові заняття

15:20-15:40

15:20-15:40

15:35-16:10

Прогулянка та повернення додому

15:40-18:30

15:40-18:30

16:10-18:30

 

 

 1. Планування освітнього процесу

Планування освітнього процесу здійснюється на основі тематичного принципу та концептуальних засадах. (за Гавриш Н. В.)

 

 1. Види діяльності

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій - провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; дослідницько – пошукова і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.

 

 1. Форми організації освітнього процесу

Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається

занятійній моделі організації  освітнього процесу.

Заняття  проводяться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість спеціально організованих занять становить:

- у групі раннього  віку –  10 -15 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 - 20 хвилин;

- у середній груп і – 20 -  25 хвилин;

- у старшій групі – 25 – 35 хвилин.

Тривалість перерв між  заняттями не менше10 хвилин.

 

 

Організація  занять умовних  групах має  свою специфіку.

Види логопедичних  занять:

· фронтальні ігри-заняття – вся група  (тривалість - 25хв.);

· підгрупові ігри-заняття – 4-6 дітей(залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) (тривалість - 25хв.);

· індивідуальні ігри-заняття – 1дитина (тривалість  10 - 15хв.)

 

 

Планування  також  включає наступні організовані форми освітньої роботи:

 -організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри-драматизації тощо;

-організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії у природу та соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота;

-організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця;

-організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;

-організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;

-організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги,

ранкова,    пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо.

 

Самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної  освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.

Форми організації самостійної  діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо.

 

 1. Навчальне навантаження

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

для дітей раннього віку

 

Вид занять

Кількість занять на тиждень

2-й рік життя

3-й рік життя

Художньо – естетичний розвиток

Музична діяльність

2

2

Образотворча діяльність

1

1

Конструювання

1

1

Фізичний розвиток

Фізкультура

2

2

Пізнавальний розвиток

Сенсорний розвиток

1

1

Ознайомлення з довкіллям

1

1

Мовленнєвий розвиток

Розвиток мовлення, художня література

1

2

Усього

9

10

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

для дітей дошкільного віку

Вид заняття

Кількість занять на тиждень

4-й рік життя

5-й рік життя

6-й рік життя

Художньо – естетичний розвиток

Музична діяльність

2

2

2

Образотворча діяльність

1 мал.

 0,5ліпл/1апл.

1 мал.

1ліпл/1апл.

1мал.

1ліпл./0,5апл.

Конструювання

0,5

0,5

0,5

Фізичний розвиток

Фізкультура

2

2

2

Пізнавальний розвиток

Ознайомлення із соціумом та власним Я

0,5

1

1

Ознайомлення з природним довкіллям

0,5

1

1

Логіко – математичний розвиток, предмети, об’єкти 

0,5

1

1

Мовленнєвий розвиток

Розвиток мовлення

1

1

1

Художня література

0,5

0,5

1

Підготовка до навчання грамоти

-

-

1

Усього

11

12

14

 

 1. Види і типи занять

В освітньому процесі використовуються різні типи і види занять, а також міні-заняття упродовж дня.

Типи занять:

 • Фронтальні заняття (вся група)
 • Групові заняття (до 15 дітей)
 • Індивідуально-групові заняття (до 8 дітей)
 • Індивідуальні заняття ( 1-4 дітей)

 

Види занять:

 • Комплексні заняття;
 • Тематичні заняття;
 • Комбіновані заняття;
 • Домінантні заняття;
 • Сюжетно-динамічні заняття;
 • Інтегровані заняття

 

 1. Інноваційна діяльність

Для підвищення якості освітнього процесу у ЗДО запроваджуються:

Інноваційні освітні технології:

 • Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (Кононко О.) – усі дошкільні групи.
 • Методика діагностування мовленнєвого розвитку дітей із застосуванням лінгвістичних казок (Крутій К.) – усі дошкільні групи
 • Методика розвитку мовленнєво – творчої діяльності (Гавриш Н.) – усі дошкільні групи.
 • Організація художньо – мовленнєвої діяльності дітей (Богуш А., Гавриш Н., Котик Т.) – групи «Світлячки», логопедична група «Казка».
 • Організація народознавчої роботи у дошкільному закладі (Богуш А., Лисенко Н.) – усі групи.
 • Застосування схем – моделей для розвитку мовлення, інтелекту і здібностей дітей (Крутій К.) – група «Світлячки», дефектологічна група «Грибки».
 • Методика застосування карт розумових дій для формування понятійно – лексичних полів (Гавриш Н.) – усі дошкільні групи.
 • Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєво пасивними дітьми (Крутій К.) – групи спеціального призначення.
 • Тематичне проектування (Манилюк Ю.) (психолого – педагогічна технологія) – усі дошкільні групи.
 • Українські традиційні свята як засіб розвитку україномовлення дітей дошкільного віку (Крайнова Л.) – усі дошкільні групи.
 • Методика формування початкового лексикону у групах раннього віку (Громова О.) – групи раннього віку.
 • Педагогічна технологія формування розвивального середовища як засобу розвитку українського мовлення дошкільнят (Головко М., Крайнова Л.) – усі групи.
 • Особистісно – орієнтована програма «Крок за кроком» - усі групи.
 • Програма розвитку дітей раннього віку «Зернятко» - усі групи раннього віку.
 • Соціо – ігрова педагогічна технологія організації освітньої роботи (Шулешко Є.) – групи «Калинка», «Казка», «Сонечко».
 • «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н. Гавриш.

 

 

 

Інноваційні здоров’язбережувальні технології:

 • Створення сучасних фізкультурних осередків у просторі групових приміщень ЗДО із застосуванням сухого басейну, бігових доріжок, фітболів, турніків з підвісками для висових вправ тощо.
 • Застосування методики М. М. Єфименка у ранковій гімнастиці та фізкультурних заняттях.
 • Точковий, щітковий масажі.
 • Дихальна гімнастика із застосуванням спеціального ігрового обладнання.
 • Система загартовувальних процедур.
 • Бебі – йога.
 • Рухові заняття за програмою «Старт».
 • Геокешенги з включенням різних рухових завдань для дітей.
 • Велопробіги.
 • Ігри з м’ячем на свіжому повітрі (футбол, баскетбол, волейбол).

 

Розділ VI.

Завдання та результати освітньої діяльності

 

Завдання та результати освітньої діяльності по кожному віковому періоду означені у Базовому компоненті дошкільної освіти та програмі «Я у Світі», за якою працює заклад дошкільної освіти.

 

 

Розділ VI.

Модель випускника закладу дошкільної освіти

 

 • Сформовані основні фізичні якості, рухові вміння, культурно-гігєнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
 • Сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;
 • Сформовані  базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, само ставлення, самооцінка;
 • Сформовані навички соціально-визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
 • Сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;
 • Сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;
 • Розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;
 • Сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;
 • Сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;
 • Розвинуті творчі здібності;
 • Сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;
 • Сформовані навички культури споживання;
 • Розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість  в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;
 • Сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;
 • Сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;
 • Сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;
 • Розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесне-логічне мислення;
 • Сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
 • Сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
 • Сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
 • Сформована культура мовлення та спілкування;
 • Засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;
 • Сформовані загально-навчальні уміння: розуміє діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;
 • Сформовані організаційні вміння: уміє організувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;
 • Спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.